Phiếu lý lịch tư pháp có giá trị trong bao lâu?

Chủ đề   RSS   
 • #571669 29/05/2021

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1988)
  Số điểm: 14314
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 317 lần


  Phiếu lý lịch tư pháp có giá trị trong bao lâu?

  Luật Lý lịch tư pháp 2009 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Lý lịch tư pháp không quy định về thời hạn sử dụng của Phiếu lý lịch tư pháp
   
  Hiện các văn bản pháp luật hiện hành không quy định cụ thể, thống nhất về thời hạn sử dụng Phiếu lý lịch tư pháp. Tùy theo tính chất, lĩnh vực quản lý mà thời hạn sử dụng của Phiếu lý lịch tư pháp được quy định khác nhau tại các văn bản pháp luật khác. Ví dụ:
   
  - Tại điểm d khoản 1 Điều 20 Luật Quốc tịch 2008 quy định:
   
  Điều 20. Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam
   
  1. Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam gồm có các giấy tờ sau đây:
   
  ...
   
  Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ”.
   
  - Tại Điều 5 Nghị định 19/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nuôi con nuôi:
   
  "Điều 5. Thời hạn có giá trị sử dụng của giấy tờ
   
  1. Phiếu lý lịch tư pháp, giấy khám sức khỏe, văn bản xác nhận hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế của người nhận con nuôi trong nước theo quy định tại Điều 17 của Luật Nuôi con nuôi và giấy tờ quy định tại điểm b, điểm đ khoản 1 Điều 21 của Nghị định này có giá trị sử dụng nếu được cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
   
  2. Phiếu lý lịch tư pháp, văn bản xác nhận tình trạng sức khỏe, bản điều tra về tâm lý, gia đình, văn bản xác nhận thu nhập và tài sản của người nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi ở nước ngoài theo quy định tại Điều 31 của Luật Nuôi con nuôi có giá trị sử dụng nếu được cấp chưa quá 12 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ tại Cục Con nuôi.
   
  3. Phiếu lý lịch tư pháp của người đứng đầu tổ chức con nuôi nước ngoài theo quy định tại điểm e và của người dự kiến đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 31 của Nghị định này có giá trị sử dụng nếu được cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ tại Cục Con nuôi."
   
  Đối với lĩnh vực công chứng và luật sư cũng quy định trong hồ sơ khi đề nghị bổ nhiệm công chứng viên (điểm b khoản 2 Điều 12 Luật Công chứng 2014) hoặc cấp chứng chỉ hành nghề luật sư (khoản 8 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012) phải có Phiếu lý lịch tư pháp. Tuy nhiên, cả hai văn bản Luật nêu trên khôngPhiếu lý lịch tư pháp được cấp từ thời điểm nào trước khi nộp hồ sơ.
   
  245 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận