Phí tập sự và lương tập sự

Chủ đề   RSS   
 • #601172 31/03/2023

  lvkhngoc
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (420)
  Số điểm: 3729
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 74 lần


  Phí tập sự và lương tập sự

  Trong thời gian tập sự luật sư phải đóng phí tập sự bao nhiêu và có được hưởng lương trong quá trình tập sự không?
   

  Tại Điều 12 và Điều 14 Thông tư 10/2021/TT-BTP quy định: 

  “Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của người tập sự

  1. Người tập sự có các quyền sau đây:

  a) Thỏa thuận về việc ký kết hợp đồng lao động với tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự;

  ..."

  "Điều 14. Trách nhiệm của tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự

  1. Cấp Giấy xác nhận về việc nhận tập sự hành nghề luật sư cho người tập sự, phân công luật sư đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Thông tư này hướng dẫn người tập sự và chịu trách nhiệm về việc phân công đó.

  2. Được thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động với người tập sự; bảo đảm việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người tập sự, tạo điều kiện thuận lợi cho người tập sự và luật sư hướng dẫn tập sự tại tổ chức mình.

  ..."

  Người tập sự có các quyền thỏa thuận về việc ký kết hợp đồng lao động với tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự và tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự được thỏa thuận ký kết HĐLĐ với người tập sự; bảo đảm việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người tập sự, tạo điều kiện thuận lợi cho người tập sự và luật sư hướng dẫn tập sự tại tổ chức mình. 

  => Theo đó, người tập sự có được hưởng lương trong quá trình tập sự hay không cũng sẽ do thỏa thuận giữa hai bên. Nếu hai bên có ký hợp đồng lao động thì người tập sự sẽ được hưởng lương theo thỏa thuận như trong hợp đồng. 

  Người tập sự có các quyền thỏa thuận về việc ký kết hợp đồng lao động với tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự và tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự được thỏa thuận ký kết HĐLĐ với người tập sự; bảo đảm việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người tập sự, tạo điều kiện thuận lợi cho người tập sự và luật sư hướng dẫn tập sự tại tổ chức mình. 

  => Theo đó, người tập sự có được hưởng lương trong quá trình tập sự hay không cũng sẽ do thỏa thuận giữa hai bên. Nếu hai bên có ký hợp đồng lao động thì người tập sự sẽ được hưởng lương theo thỏa thuận như trong hợp đồng. 

   

   
  119 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận