Phí sơ tuyển hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, cao đẳng quân sự hệ chính quy là bao nhiêu?

Chủ đề   RSS   
 • #604530 04/08/2023

  Bao116

  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:13/04/2023
  Tổng số bài viết (99)
  Số điểm: 555
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Phí sơ tuyển hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, cao đẳng quân sự hệ chính quy là bao nhiêu?

  Phí sơ tuyển hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, cao đẳng quân sự hệ chính quy là bao nhiêu? Công tác tuyển sinh được thực hiện theo trình tự nào?

  Công tác tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, cao đẳng quân sự hệ chính quy được thực hiện theo trình tự nào?

  Theo tiểu mục 1 Mục B Phần II Thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực tuyển sinh quân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng ban hành kèm theo Quyết định 3002/QĐ-BQP năm 2023, công tác tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, cao đẳng quân sự hệ chính quy được thực hiện theo trình tự như sau:

  Bước 1: Thí sinh phải tự mình viết kê khai các mẫu biểu, hồ sơ sơ tuyển thuộc phần quy định thí sinh tự khai và trực tiếp đến nộp hồ sơ sơ tuyển cho Ban Tuyển sinh quân sự cấp huyện (đối với thanh niên ngoài Quân đội), cấp trung đoàn (đối với quân nhân tại ngũ) theo đúng thời gian quy định. Khi đến nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển, thí sinh phải mang Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ tùy thân khác để đối chiếu.

  Bước 2: Ban Tuyển sinh cấp huyện tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe (do Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp huyện thực hiện).

  Bước 3: Ban Tuyển sinh quân sự cấp huyện tổ chức xác minh chính trị, gồm: Tình hình kinh tế, chính trị của gia đình; tình hình bản thân thí sinh; người cung cấp lý lịch. Xét duyệt hồ sơ đăng ký dự tuyển kết luận cụ thể những trường hợp dù tiêu chuẩn và những trường hợp không đủ tiêu chuẩn; tổng hợp số đủ tiêu chuẩn được dự tuyển theo từng trường, nộp hồ sơ và danh sách về Ban Tuyển sinh quân sự cấp tỉnh; trường hợp không đủ tiêu chuẩn dự tuyển phải thông báo lý do cụ thể tới thí sinh.

  Bước 4: Ban Tuyển sinh quân sự cấp tỉnh xét duyệt kết quả đề nghị của cấp huyện; tổng hợp, bàn giao hồ sơ sơ tuyển, danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển, danh sách thí sinh có nơi thường trú phía Nam nhưng thuộc diện hưởng điểm chuẩn đối với thí sinh các tỉnh phía Bắc cho các trường và báo cáo về Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng.

  Bước 5: Các trường tổ chức thẩm định và xét duyệt hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển:

  - Thành phần tổ xét duyệt do Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường quyết định, gồm: Cán bộ ngành bảo vệ, thanh tra và các cơ quan chức năng của trường.

  - Tổ chức xét duyệt hồ sơ chặt chẽ, kiểm tra ảnh, lý lịch chính trị gia đình, kết quả khám sức khỏe, chính sách ưu tiên và các nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh, đối chiếu với các tiêu chuẩn quy định để kết luận thí sinh đủ tiêu chuẩn hay không dự tuyển.

  + Trường hợp xác minh lý lịch của thí sinh do người đăng ký dự tuyển tự khai, tự xin xác nhận của cấp ủy địa phương; cấp ủy địa phương kết luận không rõ về lịch sử chính trị và điều kiện phát triển vào Đảng Cộng sản Việt Nam; hồ sơ không dán ảnh, không đóng dấu hoặc đóng dấu không rõ thì Hội đồng tuyển sinh trường trả hồ sơ cho Ban Tuyển sinh các địa phương để bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.

  + Trường hợp có nghi vấn, hoặc có nội dung chưa rõ, Hội đồng tuyển sinh trường phải yêu cầu Ban Tuyển sinh các địa phương đăng ký dự tuyển xác minh làm rõ.

  + Trường hợp thí sinh là thanh niên ngoài Quân đội đã nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển, qua xét duyệt các trường kết luận không đủ tiêu chuẩn dự tuyển, các trường phải thông báo cho Ban Tuyển sinh quân sự nơi thí sinh đăng ký dự tuyển và thí sinh biết.

  - Tổng hợp báo cáo kết quả xét duyệt hồ sơ về Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ cho các địa phương trước ngày 20 tháng 6; gửi phiếu báo kết quả cho thí sinh đủ điều kiện dự tuyển trước ngày 27 tháng 6 hằng năm.

  quan-su

  Phí sơ tuyển hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, cao đẳng quân sự hệ chính quy là bao nhiêu?

  Theo tiểu mục 1 Mục B Phần II Thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực tuyển sinh quân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng ban hành kèm theo Quyết định 3002/QĐ-BQP năm 2023, phí sơ tuyển hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, cao đẳng quân sự hệ chính quy được quy định như sau:

  - Phí sơ tuyển: 50.000 đồng/hồ sơ. Riêng sơ tuyển các ngành năng khiếu: 120.000 đồng/hồ sơ (bao gồm tất cả các môn).

  - Phí đăng ký xét tuyển: Theo quy định hằng năm của các học viện, trường.

  Tóm tại, để đăng ký tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, cao đẳng quân sự hệ chính quy, thí sinh phải nộp phí sơ tuyển là 50.000 đồng/hồ sơ, riêng sơ tuyển các ngành năng khiếu là 120.000 đồng/hồ sơ (bao gồm tất cả các môn).

  Ngoài ra, thí sinh phải nộp phí đăng ký xét tuyển theo quy định hằng năm của các học viện, trường.

   

   
  1127 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận