Phí công đoàn được quy định thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #592808 27/10/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2007 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Phí công đoàn được quy định thế nào?

  Thông thường, công đoàn là một tổ chức được thành lập dựa trên cơ sở tự nguyện của người lao động (NLĐ) và cùng với doanh nghiệp quản lý NLĐ, qua đó thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của NLĐ.
   
  phi-cong-doan-duoc-quy-dinh-the-nao
   
  Đóng phí công đoàn là một trong những điều kiện bắt buộc khi tham gia công đoàn, việc thu đoàn phí dùng để thực hiện những công việc gì? thu phí công đoàn được thực hiện ra sao?
   
  Công đoàn là gì?
   
  Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của NLĐ, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
   
  Đồng thời đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những NLĐ khác, cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ.
   
  Ngoài ra, công đoàn còn tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp.
   
  Tuyên truyền, vận động NLĐ học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
   
  Qua Điều 1 Luật Công đoàn 2012, có thể thấy tổ chức công đoàn có một vai trò quan trọng đối với NLĐ cũng như doanh nghiệp và là cầu nối thực hiện tuyên truyền phổ biến pháp luật của nhà nước đến với người dân.
   
  Người lao động gia nhập công đoàn thế nào?
   
  Căn cứ quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn tại Điều 5 Luật Công đoàn 2012 có quy định như sau:
   
  - NLĐ là người Việt Nam làm việc trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn.
   
  - Trình tự, thủ tục thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
   
  Quỹ công đoàn được tạo lập từ đâu?
   
  Để có kinh phí duy trì và thực hiện các hoạt động, chính sách hỗ trợ NLĐ thì công đoàn phải có tài chính vững mạnh, theo Điều 26 Luật Công đoàn 2012 quy định tài chính công đoàn gồm các nguồn thu sau đây:
   
  (1) Đoàn phí công đoàn do đoàn viên công đoàn đóng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
   
  (2) Kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho NLĐ.
   
  (3) Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ.
   
  (4) Nguồn thu khác từ hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động kinh tế của Công đoàn; từ đề án, dự án do Nhà nước giao; từ viện trợ, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.
   
  Phương thức đóng phí công đoàn của đoàn viên
   
  Theo Điều 24 Quyết định 1908/QĐ-TLĐ quy định đoàn viên công đoàn có thể đóng phí công đoàn theo phương thức và quản lý tiền đoàn phí như sau:
   
  *Về phương thức đóng đoàn phí
   
  Đoàn phí công đoàn do đoàn viên đóng trực tiếp hàng tháng cho tổ công đoàn, công đoàn bộ phận, công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn (theo phân cấp của công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn).
   
  Đoàn phí công đoàn thu qua lương hàng tháng sau khi có ý kiến thỏa thuận của đoàn viên.
   
  Khuyến khích đoàn viên công đoàn, công đoàn cơ sở đổi mới phương thức thu, nộp đoàn phí công đoàn bằng công nghệ hiện đại.
   
  *Quản lý tiền đoàn phí
   
  Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn được giao nhiệm vụ thu tiền đoàn phí do đoàn viên đóng phải mở sổ sách, ghi chép, phản ánh đầy đủ, kịp thời việc nộp tiền đoàn phí hàng tháng của đoàn viên theo danh sách đoàn viên của đơn vị.
   
  Bảo quản, lưu trữ sổ thu đoàn phí theo đúng quy định của luật kế toán; tổng hợp báo cáo quyết toán thu, chi tài chính với công đoàn cấp trên. Việc phân phối, sử dụng, quản lý tiền đoàn phí thực hiện theo quy định của Tổng Liên đoàn.
   
  Phân phối nguồn thu tại công đoàn cơ sở
   
  Công đoàn cơ sở được sử dụng 60% tổng số thu đoàn phí công đoàn. Phần kinh phí công đoàn phân phối cho công đoàn cơ sở theo hướng mỗi năm tăng 1% để đạt mức 75% đến năm 2025.
   
  Phần đoàn phí công đoàn thu tăng thêm so với quy định tại Điều 23 Quyết định 1908/QĐ-TLĐ và nguồn thu khác được để lại 100% cho công đoàn cơ sở sử dụng.
   
  Nộp kinh phí lên công đoàn cấp trên của công đoàn cơ sở được phân cấp thu kinh phí công đoàn.
   
  Cấp kinh phí công đoàn cho công đoàn cơ sở không được phân cấp thu kinh phí công đoàn.
   
  Công đoàn cấp trên được phân cấp thu kinh phí công đoàn khi nhận được kinh phí công đoàn có trách nhiệm cấp cho công đoàn cơ sở trong vòng 05 ngày làm việc.
   
  Đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở: 
   
  - Công đoàn cấp trên được phân cấp thu kinh phí công đoàn khi nhận được kinh phí được sử dụng theo tỷ lệ phần trăm trong tổng số thu kinh phí công đoàn theo hướng dẫn hàng năm của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn để chi cho hoạt động tuyên truyền, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, ký thỏa ước lao động tập thể, bảo vệ, chăm lo cho người lao động tại các đơn vị này. 
   
  - Cuối năm số kinh phí sử dụng cho các hoạt động trên chưa hết phải quản lý, theo dõi và trả lại cho công đoàn cơ sở khi đơn vị đó thành lập tổ chức công đoàn; Trong trường hợp cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở đã phá sản, giải thể thì số thu kinh phí công đoàn được ghi tăng nguồn thu tài chính công đoàn tại cấp trên cơ sở được phân cấp thu.
   
  Như vậy, phí công đoàn có thể xem là nguồn sống của công đoàn cơ sở để có thể thực hiện được những kế hoạch phát triển và hỗ trợ cho NLĐ. Nguồn thu chính của đoàn phí là từ đoàn viên tham gia, việc thu tiền công đoàn vừa là nghĩa vụ cũng vừa là quyền lợi của NLĐ, vì vậy mỗi một lao động tham gia công đoàn cần phải thực hiện đầy đủ quy định về đoàn phí.
   
  333 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (27/10/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #592868   28/10/2022

  Hong312
  Hong312
  Top 75
  Lớp 6

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (877)
  Số điểm: 7517
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 136 lần


  Phí công đoàn được quy định thế nào?

  Cảm ơn bài viết của bạn, công đoàn thực hiện các công việc chủ yếu như: tuyên truyền, tổ chức hoạt động, đứng ra bên thứ ba bảo vệ quyền lợi cho lao động. để duy trì hoạt động của công đoàn cần nguồn kinh phí mà nguồn phí đó do người sử dụng lao động và người lao động đóng.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #592875   28/10/2022

  banhquecute
  banhquecute
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:29/05/2022
  Tổng số bài viết (304)
  Số điểm: 2840
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Phí công đoàn được quy định thế nào?

  Bên cạnh bảo hiểm xã hội, đoàn phí, kinh phí công đoàn cũng là một trong những khoản tiền mà doanh nghiệp lẫn người lao động phải đóng hàng năm. Cảm ơn những thông tin mà tác giả đã chia sẻ liên quan đến đoàn phí công đoàn như trên. Người lao động là đoàn viên công đoàn hàng tháng sẽ trích một khoản tiền từ lương để đóng cho công đoàn cơ sở, do đó vấn đề này người lao động cũng khá là quan tâm để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

   
  Báo quản trị |  
 • #593113   30/10/2022

  haunguyenth
  haunguyenth
  Top 150
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/02/2022
  Tổng số bài viết (587)
  Số điểm: 3796
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 43 lần


  Phí công đoàn được quy định thế nào?

  Cảm ơn thông tin bài viết của bạn, thông tin bài viết tổng hợp của bạn khá đầy đủ và rất hữu ích những thông tin về vấn đề người lao động đóng công đoàn để đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật và được hỗ trợ theo quyền lợi.

   
  Báo quản trị |  
 • #593643   03/11/2022

  phantrungnghia99
  phantrungnghia99
  Top 200
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:27/02/2022
  Tổng số bài viết (459)
  Số điểm: 4650
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 64 lần


  Phí công đoàn được quy định thế nào?

  Cảm ơn những chia sẻ của bạn, mình xin phép bổ sung thêm như sau: 
   
  Công đoàn Việt Nam là tổ chức được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam, mục đích hoạt động chủ yếu bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Hoạt động công đoàn chủ yếu: tuyên truyền, tổ chức hoạt động, đứng ra bên thứ ba bảo vệ quyền lợi cho lao động. 
  Để duy trì hoạt động của công đoàn cần nguồn kinh phí mà nguồn phí đó do người sử dụng lao động và người lao động đóng.
   
  Về mức trích nộp kinh phí công đoàn được quy định cụ thể như sau:
   
   
  "Điều 5. Mức đóng và căn cứ đóng kinh phí công đoàn
   
  Mức đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội"
   
  Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị dù thành lập công đoàn cơ sở hay không đều phải đóng kinh phí công đoàn hàng tháng với mức đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động.
   
  Trong đó, quỹ tiền lương là tổng mức tiền lương của những lao động thuộc đối tượng phải đóng BHXH bắt buộc theo quy định. Với quy định này, có thể thấy, mức trích nộp kinh phí công đoàn của doanh nghiệp không chịu tác động trực tiếp của việc tăng lương cơ sở.
   
  Tuy nhiên, dựa trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH thì mức trích nộp này sẽ thay đổi nếu doanh nghiệp tăng mức lương tháng đóng BHXH cho người lao động.Có thể thấy, việc tăng lương cơ sở không chỉ tác động đến tiền lương, mức đóng, mức hưởng các chế độ bảo hiểm của người lao động mà còn ảnh hưởng không nhỏ tới các khoản đóng góp khác của người lao động cũng như doanh nghiệp.
   
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phantrungnghia99 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (04/11/2022)
 • #594288   27/11/2022

  haunguyenth
  haunguyenth
  Top 150
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/02/2022
  Tổng số bài viết (587)
  Số điểm: 3796
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 43 lần


  Phí công đoàn được quy định thế nào?

  Cảm ơn thông tin bài viết của bạn, thông tin bài viết tổng hợp của bạn khá đầy đủ những thông tin về việc đóng phí công đoàn, việc người lao động tham gia công đoàn được xem là nghĩa vụ và quyền lợi người lao động được hỗ trợ.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn haunguyenth vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (28/11/2022)
 • #594445   28/11/2022

  Phí công đoàn được quy định thế nào?

  Cám ơn bài viết của tác giả đã đem đến thông tin hữu ích cho người đọc. Qua bài viết trên cũng muốn cho chúng ta hiểu rõ, công đoàn là hiện thân của sự công bằng, minh bạch cho người lao động đối với người sử dụng lao động, bởi vậy, việc đóng phí công đoàn để duy trì nó cũng là giúp cho chúng ta an tâm hơn trong quá trình làm việc của mình.

   
  Báo quản trị |