Phát sinh khối lượng trong hợp đồng trọn gói

Chủ đề   RSS   
 • #603287 15/06/2023

  nguyentanviet2000
  Top 500
  Chồi

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:06/12/2022
  Tổng số bài viết (187)
  Số điểm: 1544
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 39 lần


  Phát sinh khối lượng trong hợp đồng trọn gói

  Hợp đồng đang được quan tâm đến là phát sinh khối lượng trong hợp đồng trọn gói? Phát sinh khối lượng trong hợp đồng trọn gói có những nội dung gì? Để tìm hiểu mẫu phát sinh khối lượng trong hợp đồng trọn gói là gì các bạn hãy theo dõi bài viết sau đây nhé.

  1. Phát sinh khối lượng trong hợp đồng trọn gói là gì?

  Hợp đồng trọn gói là việc mà một bên hợp đồng cung cấp dịch vụ về công việc mà bên kia có yêu cầu và thực hiện công việc đó đến khi thành phẩm. Hợp đồng trọn gói thường được thực hiện đối với các gói đấu thầu, xây dựng.

  Nếu trong hợp đồng gói đấu thầu có ghi rõ điều kiện giá hợp đồng có thể được điều chỉnh trong các trường hợp sau:

  +Nếu khối lượng công việc phát sinh đã có đơn giá trong hợp đồng thì giá trị phần khối lượng phát sinh được tính theo đơn giá đó;

  +Nếu khối lượng công việc phát sinh không có đơn giá ghi trong hợp đồng thì giá trị phát sinh được tính theo đơn giá tại địa phương nơi xây dựng công trình, nếu không có đơn giá tại địa phương hai bên thống nhất xây dựng mức giá mới và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để áp dụng;

  +Nếu khối lượng công việc thay đổi (tăng hoặc giảm) so với hợp đồng lớn hơn 20% thì hai bên có thể thỏa thuận xác định đơn giá mới.

  2. Giá và thanh toán hợp đồng trọn gói.

  Đối với giá của hợp đồng trọn gói được quy định tại Điều 15 Nghị định  số 48/2010/NĐ-CP về hợp đồng trong hoạt động xây dựng như sau:

  Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp có bổ sung khối lượng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 Nghị định này;

  Về việc thanh toán đối với hợp đồng trọn gói được quy định tại Điều 18 Nghị định này như sau:

  Đối với hợp đồng trọn gói: thanh toán theo tỷ lệ phần trăm giá hợp đồng hoặc giá công trình, hạng mục công trình, khối lượng công việc tương ứng với các giai đoạn thanh toán mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng, khi thanh toán không đòi hỏi có xác nhận khối lượng hoàn thành chi tiết.

  3. Phát sinh khối lượng trong hợp đồng trọn gói.

  Theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP về hợp đồng trong hoạt động xây dựng thì nếu như công việc phát sinh các công việc ngoài hợp đồng thì được quy định như sau:

  Đối với hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo tỷ lệ (%): trường hợp có phát sinh hợp lý những công việc ngoài phạm vi hợp đồng đã ký (đối với hợp đồng thi công xây dựng là khối lượng nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế; đối với hợp đồng tư vấn là khối lượng nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện). Trường hợp này, khi điều chỉnh khối lượng mà không làm thay đổi mục tiêu đầu tư hoặc không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt thì chủ đầu tư và nhà thầu tính toán, thỏa thuận và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng; trường hợp làm vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt thì phải được Người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định; trường hợp thỏa thuận không được thì khối lượng các công việc phát sinh đó sẽ hình thành gói thầu mới, việc lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói thầu này theo quy định hiện hành;

  Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và đơn giá điều chỉnh: trường hợp khối lượng thực tế hoàn thành được nghiệm thu ít hơn hoặc nhiều hơn so với khối lượng trong hợp đồng đã ký thanh toán theo khối lượng hoàn thành thực tế được nghiệm thu;

  Đối với hợp đồng theo thời gian: trường hợp thời gian thực tế ít hơn hoặc nhiều hơn so với thời gian theo hợp đồng đã ký mà bên nhận thầu đã thực hiện thì thanh toán theo thời gian thực tế bên nhận thầu đã thực hiện.

  Và Đối với những khối lượng phát sinh nằm ngoài phạm vi hợp đồng đã ký mà chưa có đơn giá trong hợp đồng, thì các bên tham gia hợp đồng phải thống nhất đơn giá để thực hiện khối lượng công việc này trước khi thực hiện.

   

   
  3654 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận