Pháp nhân thương mại phải chịu TNHS về “Tội rửa tiền” và “Tội tài trợ khủng bố”

Chủ đề   RSS   
 • #460223 07/07/2017

  phamquan2017
  Top 500
  Male
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/06/2017
  Tổng số bài viết (261)
  Số điểm: 2308
  Cảm ơn: 52
  Được cảm ơn 47 lần


  Pháp nhân thương mại phải chịu TNHS về “Tội rửa tiền” và “Tội tài trợ khủng bố”

  Đây là nội dung mới được quy định tại Luật  sửa đổi, bổ sung một  điiều Bộ luật Hình sự 2015.

  Sửa đổi, bổ sung Điều 76 như sau:

  Pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm quy định tại một trong các điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 200, 203, 209, 210, 211, 213, 216, 217, 225, 226, 227, 232, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 300 và 324 của Bộ luật này.”.

   Theo quy định cũ tại Điều 76 : Pháp nhân chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về các tội phạm sau đây: điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 200, 203, 209, 210, 211, 213, 216, 217, 225, 226, 227, 232, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246.

  Theo đó, quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một  số Điều của Bộ luật Hình sự 2015 đã bổ sung thêm phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại tại Điều 76 thêm 2 Điều : Điều 300 và Điều 324.

  Điều 300. Tội tài trợ khủng bố

  1. Người nào huy động, hỗ trợ tiền, tài sản dưới bất kỳ hình thức nào cho tổ chức, cá nhân khủng bố, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

  2. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

  3. Người phạm tội còn có thể bị phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

   Điều 324. Tội rửa tiền

  1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

  a) Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có;

  b) Sử dụng tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động khác;

  c) Che giấu thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữu đối với tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có hoặc cản trở việc xác minh các thông tin đó;

  d) Thực hiện một trong các hành vi quy định tại các điểm a, b và c khoản này đối với tiền, tài sản biết là có được từ việc chuyển dịch, chuyển nhượng, chuyển đổi tiền, tài sản do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có.

  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

  a) Có tổ chức;

  b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

  c) Phạm tội 02 lần trở lên;

  d) Có tính chất chuyên nghiệp;

  đ) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;

  e) Tiền, tài sản phạm tội trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

  g) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

  h) Tái phạm nguy hiểm.

  3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

  a) Tiền, tài sản phạm tội trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

  b) Thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên;

  c) Gây ảnh hưởng xấu đến an toàn hệ thống tài chính, tiền tệ quốc gia.

  4. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

  5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

   
  2796 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận