Pháp luật về ô nhiễm tiếng ồn

Chủ đề   RSS   
 • #587465 09/07/2022

  chaann
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:08/06/2022
  Tổng số bài viết (404)
  Số điểm: 3485
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 51 lần


  Pháp luật về ô nhiễm tiếng ồn

  Ô nhiễm tiếng ồn là một trong những vấn nạn cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của cộng đồng trong xã hội hiện nay. Như vậy, pháp luật quy định như thế nào về ô nhiễm tiếng ồn và hình thức xử phạt hành vi vi phạm ô nhiễm tiếng ồn?

  Ô nhiễm tiếng ồn là tiếng ồn phát ra trong một môi trường vượt quá ngưỡng nhất định gây khó chịu cho người hoặc động vật.

  Theo Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn QCVN 26:2010/BTNMT được ban hành theo Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT quy định giới hạn tối đa các mức tiếng ồn tại khu vực thông thường, có con người sinh sống, hoạt động và làm việc, gồm khu chung cư, các nhà ở riêng lẻ nằm cách biệt hoặc liền kề, khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính như sau:

  - Từ 6 giờ đến 21 giờ là 70dBA

  - Từ 21 giờ đến 6 giờ là 55dBA

  Ngoài ra, tại khoản 4 Điều 6 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định:

  Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường

  4. Gây tiếng ồn, độ rung vượt quá mức cho phép theo tiêu chuẩn kỹ thuật môi trường; xã thải khói, bụi, khí có mùi độc hại vào không khí.”

  Với quy định trên cho thấy, việc gây tiếng ồn vượt quá mức cho phép là vi phạm pháp luật. Như vậy, việc xử phạt với hành vi gây tiếng ồn như sau:

  Theo quy định tại Điều 17 Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt hành chính như sau:

  Điều 17. Vi phạm các quy định về tiếng ồn

  1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn dưới 02 dBA.

  2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 02 dBA đến dưới 05 dBA.

  3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 05 dBA đến dưới 10 dBA.

  4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 10 dBA đến dưới 15 dBA.

  5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 15 dBA đến dưới 20 dBA.

  6. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 20 dBA đến dưới 25 dBA.

  7. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 25 dBA đến dưới 30 dBA.

  8. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 30 dBA đến dưới 35 dBA.

  9. Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 35 dBA đến dưới 40 dBA.

  10. Phạt tiền từ 140.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn trên 40 dBA.

  11. Hình thức xử phạt bổ sung:

  a) Đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm tiếng ồn của cơ sở từ 03 tháng đến 06 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 4, 5, 6 và 7 Điều này;

  b) Đình chỉ hoạt động của cơ sở từ 06 tháng đến 12 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 8, 9 và 10 Điều này.

  12. Biện pháp khắc phục hậu quả:

  a) Buộc thực hiện biện pháp giảm thiểu tiếng ồn đạt quy chuẩn kỹ thuật trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định tại Điều này gây ra;

  b) Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm về tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc gây ô nhiễm tiếng ồn theo định mức, đơn giá hiện hành đối với các vi phạm quy định tại Điều này."

  Ô nhiễm tiếng ồn đang ngày ngày ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người. Theo quy định của pháp luật thì những hành vi vi phạm về ô nhiễm sẽ bị xử phạt hành chính.

   
  5761 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #587513   10/07/2022

  haunguyenth
  haunguyenth
  Top 150
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/02/2022
  Tổng số bài viết (577)
  Số điểm: 3746
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 43 lần


  Nghị định 45/2022 xử lý vi phạm về tiếng ồn như thế nào?

  Hiện nay, khi dân số ngày càng đông dẫn đến lượng rác thải mà chúng ta thải ra ngoài môi trường ngày càng nhiều. Đâu chỉ có rác thải, chúng ta còn phải đối mặt với nhiều vấn đề khác như ô nhiễm khí thải gây ra nhiều vấn đề đến sức khỏe của chúng ta. Ngoài ra, còn có một vài nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường mà hằng ngày chúng ta vẫn thường thấy là ô nhiễm tiếng ồn.

  Ô nhiễm tiếng ồn có thể bắt nguồn từ hoạt động sản xuất tại các khu công nghiệp; hoạt động kinh doanh tại các nhà hàng, quán karaoke,…

  Hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn đã được pháp luật quy định là một trong những hành vi nghiêm cấm trong hoạt động bảo về môi trường căn cứ theo Khoản 4 Điều 6 Luật Bảo vệ môi trường 2020.

  Bên cạnh đó, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 45/2022 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường. Trong đó có quy định mức xử phạt hành chính đối với hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn. Theo đó, tại Điều 22 Nghị định này quy định về xử phạt tiếng ồn, khi phát hiện hành vi vi phạm, tùy theo mức độ tiếng ồn vượt quy chuẩn kĩ thuật mà sẽ có mức phạt khác nhau.

  Mức phạt cho hành vi này từ hình thức phạt cảnh cáo đến phạt tiền 160.000.000 đồng tùy vào mức độ tiếng ồn vượt quy chuẩn kĩ thuật từ dưới 2 dBA đến trên 40 dBA. Bên cạnh đó, còn phải chịu các biện pháp khắc phục hậu quả theo khoản 12 Điều 22 Nghị định này.

  Lưu ý, đây là mức phạt dành cho các cá nhân vi phạm, tổ chức vi phạm sẽ bị xử phạt gấp 2 lần so với cá nhân căn cứ tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định này. Để biết thêm thông tin chi tiết về mức xử phạt trong lĩnh vực môi trường có thể tìm hiểu thông tin tại Nghị định 45/2022.

   
  Báo quản trị |  
 • #587880   20/07/2022

  Pháp luật về ô nhiễm tiếng ồn

  Cảm ơn thông tin bài viết của bạn. Hiện nay, để việc giải quyết vấn nạn hiệu quả nên tăng mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm về tiếng ồn. Đồng thời kiến nghị bổ sung thẩm quyền kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính về tiếng ồn của UBND phường, xã. Đối với những nội dung về xử lý tiếng ồn mà pháp luật chưa có chế tài thì nên đưa vào hương ước, quy ước tại cộng đồng dân cư để người dân cam kết tuân thủ. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi để “khai tử” nạn ô nhiễm tiếng ồn chính là việc nâng cao ý thức của mỗi người dân, làm sao để người dân hiểu ra sai phạm và đồng hành cùng chính quyền thì hiệu quả mới bền vững.

   
  Báo quản trị |  
 • #587902   21/07/2022

  phantrungnghia99
  phantrungnghia99
  Top 200
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:27/02/2022
  Tổng số bài viết (459)
  Số điểm: 4650
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 64 lần


  Pháp luật về ô nhiễm tiếng ồn

  Cảm ơn những chia sẻ của tác giả,
   
  Ô nhiễm tiếng ồn là một trong những vấn nạn cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của cộng đồng trong xã hội hiện nay. Tuy đã có nhiều quy định liên quan về vấn đề này nhưng vẫn chưa triệt để, vì vậy cần có những biện pháp mạnh tay hơn để hạn chế sự tra tấn của lỗ tai chúng ta
   
  Báo quản trị |  
 • #587990   23/07/2022

  Pháp luật về ô nhiễm tiếng ồn

  Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 Nghị định 179/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi gây tiếng ồn vượt quá giới hạn tối đa cho phép là hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và phải chịu xử phạt hành chính theo quy định của Nghị định này và hoàn toàn có thể yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền can thiệp để xử lý vi phạm trên và khắc phục hậu quả của vi phạm này.

  Nếu hành vi sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt gây ra tiếng ồn vượt quá giới hạn cho phép trên thì có thể bị xử phạt hành chính theo Điều 17 Nghị định 155/2016/NĐ-CP

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn trinhthibaongan vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (25/07/2022)
 • #588809   30/07/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Pháp luật về ô nhiễm tiếng ồn

  Cảm ơn bài viết của bạn. Khi vi phạm về ô nhiễm tiếng ồn thì sẽ bị xử phạt, tuy nhiên căn cứ để xác định hành vvi và mức độ ô nhiễm rất khó xác định, vì tiếng ồn mang tính vô hình nên không thể nhìn nhận khách quan về hành vi như các vật thể hữu hình. Do đó, mà thường chỉ khi tiếng ồn thật sự tác động lớn đến mọi người xung quanh thì mới có sự can thiệp vào pháp luật, không chỉ là lời qua tiếng lại giữa các bên với nhau.

   
  Báo quản trị |