Pháp luật có quy định thời hạn chuyển nhượng cổ phần là trong thời gian bao lâu?

Chủ đề   RSS   
 • #556192 30/08/2020

  Pháp luật có quy định thời hạn chuyển nhượng cổ phần là trong thời gian bao lâu?

  Về vấn đề chuyển nhượng cổ phần sẽ được quy định tại Luật doanh nghiệp 2014, cụ thể:

  Theo quy định tại Điều 126 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về chuyển nhượng cổ phần thì:

  - Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.

  - Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng theo cách thông thường hoặc thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trường hợp chuyển nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện ủy quyền của họ ký. Trường hợp chuyển nhượng thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán, trình tự, thủ tục và việc ghi nhận sở hữu thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoá

  Theo đó, việc chuyển nhượng cổ phần được thực hiện bằng hợp đồng theo cách thông thường hoặc thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán.

  Tuy nhiên pháp luật không quy định cụ thể chuyển nhượng cổ phần mua bán trong bao nhiêu ngày. Thời gian chuyển nhượng sẽ dựa trên thỏa thuận trong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữ bên nhận chuyển nhượng và bên chuyển nhượng.

   

   
  1785 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #556484   30/08/2020

  lananh8998
  lananh8998
  Top 150
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/11/2019
  Tổng số bài viết (511)
  Số điểm: 3375
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 72 lần


  Về vấn đề pháp luật có quy định thời hạn chuyển nhượng cổ phần là trong thời gian bao lâu bạn nêu trên, thì mình có chút góp ý, bạn có thể tham khảo quy định tại Khoản 3, 4 Điều 119 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập:

  Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.

  Các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được bãi bỏ sau thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các hạn chế của quy định này không áp dụng đối với cổ phần mà cổ đông sáng lập có thêm sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và cổ phần mà cổ đông sáng lập chuyển nhượng cho người khác không phải là cổ đông sáng lập của công ty.

  Bạn có thể tham khảo nội dung nêu trên để bổ sung bài viết để bài viết có thể đầy đủ hơn.

   
  Báo quản trị |