Phân loại và tiêu chí kinh tế trang trại

Chủ đề   RSS   
 • #561279 28/10/2020

  thanghi.info
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/02/2020
  Tổng số bài viết (505)
  Số điểm: 3407
  Cảm ơn: 41
  Được cảm ơn 98 lần


  Phân loại và tiêu chí kinh tế trang trại

  Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 02/2020/TT-BNNPTNT về phân loại trang trại, theo đó trang trại chuyên ngành được xác định theo lĩnh vực sản xuất như trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, diêm nghiệp và tỷ trọng giá trị sản xuất của lĩnh vực chiếm trên 50% cơ cấu giá trị sản xuất của trang trại trong năm. Trang trại chuyên ngành được phân loại như sau:

  - Trang trại trồng trọt;

  - Trang trại chăn nuôi;

  - Trang trại lâm nghiệp;

  - Trang trại nuôi trồng thủy sản;

  - Trang trại sản xuất muối.

  Trang trại tổng hợp là trang trại trong đó không có lĩnh vực sản xuất nào có tỷ trọng giá trị sản xuất chiếm trên 50% cơ cấu giá trị sản xuất của trang trại trong năm.

  * Về tiêu chí kinh tế trang trại:

  - Đối với trang trại chuyên ngành:

  + Trồng trọt: Giá trị sản xuất bình quân phải đạt từ 1,0 tỷ đồng/năm trở lên và tổng diện tích đất sản xuất từ 1,0 ha trở lên;

  + Nuôi trồng thủy sản: Giá trị sản xuất bình quân phải đạt từ 2,0 tỷ đồng/năm trở lên và tổng diện tích đất sản xuất từ 1,0 ha trở lên;

  + Chăn nuôi: Giá trị sản xuất bình quân phải đạt từ 2,0 tỷ đồng/năm trở lên và đạt quy mô chăn nuôi trang trại theo quy định tại Điều 52 Luật Chăn nuôi và văn bản hướng dẫn;

  + Lâm nghiệp: Giá trị sản xuất bình quân đạt từ 1,0 tỷ đồng/năm trở lên và tổng diện tích đất sản xuất từ 10,0 ha trở lên;

  + Sản xuất muối: Giá trị sản xuất bình quân đạt 0,35 tỷ đồng/năm trở lên và tổng diện tích đất sản xuất từ 1,0 ha trở lên.

  -  Đối với trang trại tổng hợp: Giá trị sản xuất bình quân phải đạt từ 2,0 tỷ đồng/năm trở lên và tổng diện tích đất sản xuất từ 1,0 ha trở lên.

   
  784 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #561400   29/10/2020

  Kinh tế trang trại được xem là hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến của kinh tế hộ gia đình và mang lại hiệu quả kinh tế khá cao, là đơn vị chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, chủ yếu dựa vào lực lượng hộ gia đình là chính. Việc đáp ứng các tiêu chí kinh tế trang trại sẽ được ưu đãi vay vốn từ các tổ chức tín dụng.

   
  Báo quản trị |