Phân loại đô thị dựa trên tiêu chí nào?

Chủ đề   RSS   
 • #492626 25/05/2018

  Phong_96
  Top 500
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2018
  Tổng số bài viết (319)
  Số điểm: 3464
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 53 lần


  Phân loại đô thị dựa trên tiêu chí nào?

  Theo Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định: Đô thị sẽ được phân thành 6 loại gồm loại đặc biệt, loại I, loại II, loại III, loại IV và loại V. Thành phố trực thuộc Trung ương phải là đô thị loại đặc biệt hoặc đô thị loại I; thành phố thuộc đơn vị hành chính cấp tỉnh phải là đô thị loại I, loại II hoặc loại III; thị xã thuộc đơn vị hành chính cấp tỉnh phải là đô thị loại III hoặc loại IV; thị trấn thuộc huyện phải là đô thị loại IV hoặc loại V.

  9k= (181×120)

  Đô thị sẽ được đánh giá phân loại theo 5 tiêu chí gồm:

  Tiêu chí 1: vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội;

  Tiêu chí 2: quy mô dân số;

  Tiêu chí 3: mật độ dân số;

  Tiêu chí 4: tỷ lệ lao động phi nông nghiệp;

  Tiêu chí 5: trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị.

  Đánh giá phân loại đô thị sẽ bằng phương pháp tính điểm. Tổng hợp điểm của 5 tiêu chí đạt tối đa 100 điểm, tối thiểu 80 điểm thì được xét đánh giá phân loại đô thị. Khi đánh giá phân loại, nếu có một số chỉ tiêu thấp hơn 80% so với quy định thì sẽ xem xét thêm triển vọng phát triển của đô thị đó trong nội dung quy hoạch xây dựng đô thị đợt đầu cùng với các biện pháp có tính khả thi, khắc phục được những tồn tại, yếu kém của đô thị về các mặt đó để quyết định phân loại.

   

  Cập nhật bởi Phong_96 ngày 26/05/2018 05:21:46 CH Cập nhật bởi Phong_96 ngày 26/05/2018 05:15:35 CH
   
  4158 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Phong_96 vì bài viết hữu ích
  hoangdat1122 (27/06/2018)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận