Phấn đấu tỷ lệ giá trị gói thầu thực hiện đầu thầu qua mạng đạt 35% vào năm 2021

Chủ đề   RSS   
 • #566497 12/01/2021

  TrangHuyenDuong

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/01/2021
  Tổng số bài viết (58)
  Số điểm: 395
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 72 lần


  Phấn đấu tỷ lệ giá trị gói thầu thực hiện đầu thầu qua mạng đạt 35% vào năm 2021

  chỉ thị 01/CT-BKHĐT

  Chỉ thị 01/CT-BKHĐT về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP 

  Ngày 07/01/2021, Bộ KH&ĐT ban hành Chỉ thị 01/CT-BKHĐT về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ.

  Cụ thể, Bộ KH&ĐT thực hiện những nhiệm vụ chung như sau: thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết; Xây dựng, hoàn thiện ngay các báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025; Tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý, nâng cao hiệu quả trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn vắn thực thi nghiêm pháp luật; Nâng cao ý thức phòng, chống dịch, tuyệt đối không chủ quan trước dịch bệnh; Thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ. Triển khai Đề án cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức thuộc Bộ....

  Bên cạnh đó, một số chỉ tiêu cụ thể cho các ngành, lĩnh vực năm 2021 như sau: Tổng vốn đầu tư xã hội so với GDP đạt 34,5%, tỷ lệ về số lượng gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng đạt 70%, tỷ lệ giá trị gói thầu thực hiện đầu thầu qua mạng đạt 35%. (Phụ lục II Chỉ thị)

  Ngoài ra, chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 như sau: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 6,5%, GDP bình quân đầu người khoảng 3.700 USD, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân, tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tốt tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng khoảng 47%, Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội khoảng 4,8%,... (Phụ lục III Chỉ thị)

  Xem chi tiết tại:

  Cập nhật bởi TrangHuyenDuong ngày 12/01/2021 05:35:20 CH
   
  1064 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn TrangHuyenDuong vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (12/01/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận