Phần đất tái định cư còn dư có được chuyển cho dự án khác?

Chủ đề   RSS   
 • #598332 31/01/2023

  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1269)
  Số điểm: 9446
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 186 lần


  Phần đất tái định cư còn dư có được chuyển cho dự án khác?

  Liên quan đến vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi tường từng giải đáp tại trang Cổng thông tin điện tử Chính phủ như sau:

  "Quy định của pháp luật đất đai hiện hành về lập và thực hiện các dự án tái định cư như sau:

  Tại Khoản 1 Điều 85 Luật Đất đai năm 2013 đã quy định: "1. UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện có trách nhiệm tổ chức lập và thực hiện dự án tái định cư trước khi thu hồi đất".

  Tại Khoản 3 Điều 26 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã quy định: "3. Khu tái định cư được lập cho một hoặc nhiều dự án; nhà ở, đất ở trong khu tái định cư được bố trí theo nhiều cấp nhà, nhiều mức diện tích khác nhau phù hợp với các mức bồi thường và khả năng chi trả của người được tái định cư".

  Việc điều chỉnh phần đất tái định cư còn lại (sau khi đã bố trí đủ đất tái định cư cho các hộ dân bị biển xâm thực) sang bố trí tái định cư cho các dự án khác thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về đầu tư và pháp luật khác có liên quan.

  Đề nghị ông nghiên cứu quy định của pháp luật nêu trên và liên hệ với cơ quan tài nguyên và môi trường của tỉnh Bình Thuận để được xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật."

  Theo hướng dẫn nêu trên thì việc lập và thực hiện dự án tái định cư thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, UBND huyện. Do đó, UBND tỉnh, huyện có thể điều chỉnh phần đất tái định cư còn dư sau khi đã bố trí tái định cư cho dự án đang thực hiện sang bố trí cho dự án khác.

   
  134 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận