Phân chia tài sản và quyền thừa kế tài sản

Chủ đề   RSS   
 • #518278 16/05/2019

  hoanang_bmt

  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/05/2011
  Tổng số bài viết (26)
  Số điểm: 675
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 0 lần


  Phân chia tài sản và quyền thừa kế tài sản

  Chào luật sự

  Nhờ các Luật sư tư vấn trường hợp sau:

  Bố mẹ kết hôn là tạo ra 1 khối tài sản gồm nhà và đất. Bố mẹ tôi có 2 con chung (Tôi và một em trai). Sau khi mẹ mất, bố tôi lấy vợ khác và có 1 con chung. Người vợ này cũng có 1 con trai riêng. Vậy tôi xin hỏi :

  1.Nếu bố tôi còn sống. Anh em tôi có được quyền đòi thừa kế phần tài sản của mẹ tôi khi mất không?Nếu được thì phần tài sản đó được phân chia như thế nào?

  2.Nếu bố tôi mất không để lại di chúc gì. Thì phần tài sản của bố mẹ tôi được chia như thế nào?

  3.Nếu bố tôi mất có để lại di chúc cho con chung của bố tôi và vợ sau và không đề cập đến 2 anh em tôi thì phần tài sản của bố mẹ tôi được chia như thế nào?

  Cập nhật bởi hoanang_bmt ngày 16/05/2019 04:51:06 CH
   
  1799 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #524448   30/07/2019

  minhtam130496
  minhtam130496

  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/04/2019
  Tổng số bài viết (81)
  Số điểm: 820
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 25 lần


  Theo quy định tại Điều 614. Bộ luật dân sự 2015 như sau:

  Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

  Như vậy, nếu trường hợp mẹ bạn còn sống thì mẹ bạn sẽ được hưởng một phần di sản của bố bạn để lại. Mẹ bạn có quyền định đoạt phần di sản đó.

  Trong trường hợp mẹ bạn mất trước mở thừa kế thì mẹ bạn sẽ không được hưởng phần di sản nào.

  Theo quy định tại Điều 644Bộ luật dân sự 2015 thi:

  1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

  a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

  b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

  Điều 650. Bộ luật dân sự 2015

  1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:

  a) Không có di chúc;

  b) Di chúc không hợp pháp;

  c) Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;

  d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

  2. Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:

  a) Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;

  b) Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;

  c) Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

  Như vậy.

  Trường hợp người mất không để lại di chúc thì di sản sẽ được chia theo pháp luật như Điều 650.

  Trường người mất có để lại di chúc thì những người có tên trong di chúc sẽ được hưởng phần tài sản của mình.

  Trường hợp người được hưởng thừa kế mà không có tên trong di chúc thì vẫn được chia thừa kế theo pháp luật. Tỉ lệ chia theo khoản 1 Điều 644.

   
  Báo quản trị |