Phân chia tài sản khi doanh nghiệp tiến hành thủ tục phá sản

Chủ đề   RSS   
 • #581524 21/03/2022

  anhhong58
  Top 150
  Lớp 4

  Vietnam
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (495)
  Số điểm: 5070
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 50 lần


  Phân chia tài sản khi doanh nghiệp tiến hành thủ tục phá sản

  Hiện nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 mà không ít doanh nghiệp làm ăn thua lỗ và buộc phải tuyên bố phá sản. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp một số điều cần biết về vấn đề phân chia tài sản trong trường hợp doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản.

  1. Tài sản của doanh nghiệp dùng để phân chia khi phá sản

  Căn cứ theo Khoản 1 và Khoản 2 Điều 64 Luật Phá sản 2014, tài sản của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán bao gồm:

  - Tài sản và quyền tài sản mà doanh nghiệp có tại thời điểm Tòa án quyết định mở thủ tục phá sản;

  - Tài sản và quyền tài sản có được sau ngày Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản;

  - Giá trị của tài sản bảo đảm vượt quá khoản nợ có bảo đảm mà doanh nghiệp phải thanh toán cho chủ nợ có bảo đảm;

  - Giá trị quyền sử dụng đất của doanh nghiệp được xác định theo quy định của pháp luật về đất đai;

  - Tài sản thu hồi từ hành vi cất giấu, tẩu tán tài sản của doanh nghiệp;

  - Tài sản và quyền tài sản có được do thu hồi từ giao dịch vô hiệu;

  - Các tài sản khác theo quy định của pháp luật.

  Riêng đối với doanh nghiệp tư nhân (DNTN) và công ty hợp danh (CTHD), đây là hai loại hình doanh nghiệp có chế độ chịu trách nhiệm vô hạn. Vì vậy, tài sản khi mất khả năng thanh toán của hai loại hình này còn bao gồm:

  - Tài sản của chủ DNTN, thành viên hợp danh không trực tiếp dùng vào hoạt động kinh doanh;

  - Trường hợp chủ DNTN, thành viên hợp danh có tài sản thuộc sở hữu chung thì phần tài sản của chủ DNTN, thành viên hợp danh đó được chia theo quy định của pháp luật.

  Như vậy, những tài sản nêu trên sẽ được phân chia theo thứ tự luật định khi doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản.

  2. Thứ tự ưu tiên khi phân chia tài sản của doanh nghiệp bị phá sản

  Theo quy định tại Điều 54 Luật Phá sản 2014 về thứ tự phân chia tài sản như sau:

  - Chi phí phá sản (gồm chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, chi phí kiểm toán, chi phí đăng báo và các chi phí khác theo quy định pháp luật);

  - Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, BHXH, BHYT đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết;

  - Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

  - Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ.

  Lưu ý: Trường hợp nếu tài sản không đủ để thanh toán cho tất cả các đối tượng trên thì từng đối tượng cùng một thứ tự ưu tiên sẽ được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số nợ.

  Trường hợp giá trị tài sản của doanh nghiệp sau khi đã thanh toán đủ các khoản nêu trên mà vẫn còn thì thuộc về chủ sở hữu của doanh nghiệp, bao gồm:

  - Chủ DNTN;

  - Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên;

  - Thành viên của công ty TNHH hai thành viên trở lên;

  - Cổ đông của công ty cổ phần;

  - Thành viên của CTHD.

  Hy vọng bài viết trên đã mang lại những thông tin hữu ích về vấn đề phân chia tài sản khi doanh nghiêp phá sản.

   
  355 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #582263   30/03/2022

  Cảm ơn thông tin bài viết bạn đã cung cấp rất hữu ích. Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản. Khi thực hiện thủ tục phá sản, doanh nghiệp cần phải tiến hành thanh toán các khoản nợ trong phạm vi tài sản của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc thanh toán các khoản nợ đó cần phải thực hiện theo thứ tự mà pháp luật quy định. Mong là bài viết của bạn sẽ được nhiều người biết đến để nắm rõ được quy định của pháp luật về vấn đề này.

   
  Báo quản trị |