Phân biệt văn phòng Luật sư và Công ty Luật

Chủ đề   RSS   
 • #506786 06/11/2018

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 14232
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 612 lần


  Phân biệt văn phòng Luật sư và Công ty Luật

  Phân biệt văn phòng Luật sư và Công ty Luật

  Dưới đây là nội dung so sánh các loại hình trong tổ chức hành nghề Luật sư, bao gồm:

  a) Văn phòng luật sư;

  b) Công ty luật”.

  Như vậy văn phòng luật sư và công ty luật đều là hình thức tổ chức hành nghề luật sư và có các quyền như nhau được quy định tại Điều 39 anhư: “Thực hiện dịch vụ pháp lý; Nhận thù lao từ khách hàng; Thuê luật sư Việt Nam, luật sư nước ngoài và nhân viên làm việc cho tổ chức hành nghề luật sư….” 

  CHÚ Ý:

  -  Điều kiện thành lập tổ chức hành nghề luật sư: 

  a) Luật sư thành lập hoặc tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư phải có ít nhất hai năm hành nghề liên tục làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật sư hoặc hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức theo quy định của Luật này; 

  b) Tổ chức hành nghề luật sư phải có trụ sở làm việc. 

  -  Một luật sư chỉ được thành lập hoặc tham gia thành lập một tổ chức hành nghề luật sư. Trong trường hợp luật sư ở các Đoàn luật sư khác nhau cùng tham gia thành lập một công ty luật thì có thể lựa chọn thành lập và đăng ký hoạt động tại địa phương nơi có Đoàn luật sư mà một trong các luật sư đó là thành viên. 

  Hai hình thức này có những điểm khác biệt cơ bản sau:

  Khác nhau:

   

  Văn phòng luật sư

  Công ty Luật

  Loại hình doanh nghiệp

  Doanh nghiệp tư nhân

  Công ty luật hợp danh

  Công ty luật trách nhiệm hữu hạn

  Số thành viên thành lập

  Một luật sư

  Công ty luật hợp danh: Ít nhất hai luật

  sư, không có thành viên góp vốn.

  Công ty luật TNHH:

  + 1 thành viên: Do một luật sư thành lập.

  + 2 thành viên: Do hai luật sư trở lên thành lập.

  Đại diện theo pháp luật

  Trưởng văn phòng đại diện

  Công ty luật hợp danh, công ty luật TNHH do công ty thỏa thuận.

   

  Công ty TNHH 1 thành viên: Giám đốc công ty

  Tên (theo quy định của Luật doanh nghiệp)

   

  Do luật sư lựa chọn

  Phải bao gồm cụm từ “văn phòng luật sư”

   

  Công ty luật hợp danh và công ty luật TNHH hai thành viên trở lên do các thành viên thỏa thuận chọn.

  Công ty luật TNHH một thành viên do chủ sở hữu chọn

  Phải bao gồm cụm từ “công ty luật hợp danh” hoặc “công ty luật TNHH.

   

   

  Tên không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề luật sư khác đã được đăng ký hoạt động, không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

  Trách nhiệm với nghĩa vụ của doanh nghiệp

   

  Vô hạn

  Công ty luật hợp danh: Chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của công ty bằng tài sản của công ty, nếu tài sản của không đủ để thanh toán các khoản nợ thì các thành viên hợp danh phải tiếp tục lấy tài sản của mình ra để thanh toán các khoản nợ của công ty.

   

  Công ty luật TNHH: Thành viên công ty chịu trách nhiệm hữu hạn đối với phần vốn góp.

  Căn cứ: Luật Luật sư sửa đổi 2012

   

  Cập nhật bởi lamkylaw ngày 06/11/2018 11:43:17 SA
   
  14155 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận