Phân biết tính pháp lý của Quyết định chủ trương đầu tư và Thông báo kết luận cuộc họp về đồng ý chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

Chủ đề   RSS   
 • #528197 14/09/2019

  Phân biết tính pháp lý của Quyết định chủ trương đầu tư và Thông báo kết luận cuộc họp về đồng ý chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

  Xin Luật sư chỉ rõ tính pháp lý giữa:

  1. Quyết định chủ trương đầu tư dự án của UBND cấp tỉnh;

  2. Thông báo kết luận cuộc hợp của UBND cấp tỉnh v/v Đồng ý chủ trương đầu tư dự án.

  Trân trọng cảm ơn!

   
  1411 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Interserco vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (14/09/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #528302   15/09/2019

  thaocan50
  thaocan50

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/04/2015
  Tổng số bài viết (10)
  Số điểm: 95
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 8 lần


  Chào bạn, với chủ đề này, mình có quan điểm như sau:

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015:

  "Điều 117. Biểu quyết tại phiên họp Ủy ban nhân dân

  1. Ủy ban nhân dân quyết định các vấn đề tại phiên họp bằng hình thức biểu quyết. Thành viên Ủy ban nhân dân có quyền biểu quyết tán thành, không tán thành hoặc không biểu quyết·

  [...]

  Điều 120. Thông tin về kết quả phiên họp Ủy ban nhân dân

  1. Kết quả phiên họp Ủy ban nhân dân phải được thông báo kịp thời đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân sau đây:

  a) Các thành viên Ủy ban nhân dân, Thường trực cấp ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp;

  b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp trên và cấp dưới trực tiếp; Thủ tướng Chính phủ đối với phiên họp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

  c) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

   

  Căn cứ Luật Đầu tư 2014:

  "Điều 36. Trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

  [...]

  3. Đối với dự án đầu tư quy định tại các điều 30, 31 và 32 của Luật này, nhà đầu tư trong nước, tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật này thực hiện dự án đầu tư sau khi được quyết định chủ trương đầu tư.

  [...]

  Điều 37. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

  1. Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại các Điều 30, 31 và 32 của Luật này, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư."

   

  Theo đó, thông báo kết quả phiên họp nôm na là văn bản thông tin đến các tổ chức có liên quan về ý kiến của Ủy ban nhân dân về vấn đề nào đó. Cụ thể ở đây là Thông báo kết luận cuộc họp của UBND cấp tỉnh v/v Đồng ý chủ trương đầu tư, Thông báo này có vai trò thông tin đến các cơ quan, đơn vị liên quan là UBND cấp tỉnh đồng ý chủ trương đầu tư. Đây sẽ là cơ sở để UBND ra Quyết định chủ trương đầu tư.

  Ví dụ, nếu kết quả phiên họp là đồng ý chủ trương đầu tư thì UBND sẽ ra Quyết định chủ trương đầu tư. Nhưng nếu kết quả phiên họp là không đồng ý thì UBND ra văn bản thông báo  việc từ chối và nêu rõ lý do. 

  Còn Quyết định chủ trương đầu tư là văn bản chính thức thể hiện UBND đồng ý với chủ trương đầu tư, nó có giá trị như tấm vé thông hành để thực hiện các trình tự tiếp theo.

  Như vậy, rõ ràng Quyết định chủ trương đầu tư có tính thực thi trong thực tế. Luật quy định khi nhận được Quyết định chủ trương đầu tư thì cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư nhưng lại không quy định khi nhận được Thông báo kết luận cuộc họp về việc đồng ý chủ trương đầu tư thì cơ quan đăng ký đầu tư phải cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

   

  Thông tin trao đổi với bạn.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thaocan50 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (16/09/2019)