Phân biệt thành viên hợp danh và thành viên góp vốn

Chủ đề   RSS   
 • #434223 22/08/2016

  eyestorm
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Tây Ninh, Việt Nam
  Tham gia:10/07/2013
  Tổng số bài viết (215)
  Số điểm: 3127
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 119 lần


  Phân biệt thành viên hợp danh và thành viên góp vốn

  Phân biệt thành viên hợp danh và thành viên góp vốn của công ty hợp danh là vấn đề khá quan trọng. Mặc dù cùng là thành viên của công ty hợp danh nhưng thành viên hợp danh và thành viên góp vốn của công ty hợp danh có những điểm khác biệt nhất định.

  Tiêu chí Thành viên hợp danh Thành viên góp vốn
  Về chế độ chịu trách nhiệm Có chế độ chịu trách nhiệm vô hạn, tức là thành viên hợp danh chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty Chịu trách nhiệm hữu hạn, tức là thành viên góp vốn chỉ phải chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn đã góp vào công ty đối với các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty.
  Về tính chất của thành viên Bắt buộc phải có khi thành lập Không nhất thiết 
  Quyền quản lý của thành viên đối với công ty Có quyền quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty hợp danh, nhân danh công ty khi thực hiện các hoạt động kinh doanh của công ty Không có quyền quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, không được hoạt động kinh doanh nhân danh công ty mà nhân danh cá nhân mình hoặc nhân danh người khác khi thực hiện việc kinh doanh đối với các ngành, nghề đã đăng ký của công ty.   
  Về hạn chế đối với các loại thành viên này Không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc là thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác nếu không được sự nhất trí của các thành viên còn lại; không được nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác thực hiện kinh doanh cùng ngành,  nghề với công ty đó để trục lợi cá nhân hay lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; thành viên hợp danh không được chuyển toàn bộ hoặc một phần vốn của mình cho người khác nếu không được thành viên hợp danh khác đồng ý Không bị hạn chế như đối với thành viên hợp danh.
  Về số lượng thành viên Phải có tối thiểu là hai thành viên hợp danh và phải là cá nhân Không giới hạn về số lượng các thành viên và thành viên góp vốn có thể là cá nhân hoặc tổ chức.
  Về trình độ chuyên môn Yêu cầu phải có trình độ chuyên môn Không yêu cầu phải có trình độ chuyên môn.

   

  Cập nhật bởi eyestorm ngày 22/08/2016 06:40:35 CH

  Hãy theo đuổi sự ưu tứu, thành công sẽ theo đuổi bạn !

   
  31706 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn eyestorm vì bài viết hữu ích
  nhatanhnguyen13696 (22/08/2016)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #547449   29/05/2020

  hosyhieu20
  hosyhieu20
  Top 500


  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:02/05/2020
  Tổng số bài viết (210)
  Số điểm: 1710
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 11 lần


  Cảm ơn bạn vì bài viết rất hữu ích. Chắc chắn là nhiều người còn chưa phân biệt được 2 hình thức này trong đó có cả mình, bản chất 2 loại này tưỡng đối là giống nhau vì thế rất dễ gây nhầm lẫn.

   
  Báo quản trị |