Phân biệt thẩm quyền sơ thẩm của Tòa án nhân dân cấp huyện và thẩm quyền sơ thẩm của Tòa án nhân dân cấp tỉnh

Chủ đề   RSS   
 • #358516 24/11/2014

  lethihuongkh

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:24/11/2014
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Phân biệt thẩm quyền sơ thẩm của Tòa án nhân dân cấp huyện và thẩm quyền sơ thẩm của Tòa án nhân dân cấp tỉnh

  Tiêu chí
  Thẩm quyền sơ thẩm của TAND cấp huyện
  Thẩm quyền sơ thẩm của TAND cấp tỉnh.
  Khái niệm
  Là quyền xem xét sơ thẩm giải quyết các vụ việc và quyền hạn ra các quyết định khi xem xét giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp huyện.
  Là quyền xem xét sơ thẩm giải quyết các vụ việc và quyền hạn ra các quyết định khi xem xét giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp Tỉnh.
   
  Phạm vi xét xử
  Điều 33 BLTTDS
  Điều 34 BLTTDS
   
  Chuyển việc xét xử sơ thẩm giữa hai Tòa án
  Các vụ việc thuộc thẩm quyền XXST nhưng có đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài; cần ủy thác tư pháp thì thuộc thẩm quyền XXST TAND cấp tỉnh.
  Trong một số trường hợp đặc biệt có thể lấy các vụ việc thuộc thẩm quyền XXST của TAND cấp huyện lên để giải quyết:vaank dụng áp dụng pháp luật phức tạp; đương sự là cán bộ chủ chốt của địa phương… hoặc theo yêu cầu của đương sự nếu có lý do chính đáng

   

   
  14840 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận