Phân biệt tên thương mại và nhãn hiệu

Chủ đề   RSS   
 • #507554 14/11/2018

  tientaetae
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/10/2018
  Tổng số bài viết (312)
  Số điểm: 2768
  Cảm ơn: 22
  Được cảm ơn 52 lần


  Phân biệt tên thương mại và nhãn hiệu

  Tên thương mại và nhãn hiệu đều được pháp luật sở hữu trí tuệ bảo hộ. Tên thương mại là " tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh" ( theo khoản 21 điều 4 Luật sở hữu trí tuệ 2005, được sửa đổi bổ sung bởi Luật năm 2009).Trong khi đó," Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau" ( khoản 16 điều 4). Như vậy tên thương mại là tên của cả một doanh nghiệp, thể hiện uy tín của doanh nghiệp đó trên thị trường, còn nhãn hiệu chỉ là một dấu hiệu để người tiêu dùng liên tưởng đến một một loại sản phẩm hoặc một dòng sản phẩm. Bởi vậy tên thương mại thường là dấu hiệu tượng thanh, được người khác biết đến qua âm thanh hoặc chữ viết, trong khi nhãn hiệu có thể gồm chữ viết, hình ảnh, màu sắc,...

  Về điều kiện bảo hộ, chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền đăng ký bảo hộ và được cấp văn bằng bảo hộ theo điều 87 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, trường hợp nếu nhãn hiệu được chứng minh là nhãn hiệu nổi tiếng thì được xác lập tự động thông qua việc sử dụng, không cần phải tiến hành đăng ký. Còn tên thương mại việc xác lập quyền bảo hộ hoàn toàn thông qua sự sử dụng của doanh nghiệp, không tiến hành đăng ký bảo hộ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ( theo điểm b khoản 3 điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ). Cả tên thương mại và nhãn hiệu muốn được bảo hộ thì phải thỏa mãn khả năng phân biệt được đối với các nhãn hiệu, tên thương mai khác. Trong một số trường hợp tên thương mại trùng luôn với nhãn hiệu, ví dụ trường hợp của Coca Cola, Pepsi,...

   
  1300 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận