Phân biệt miễn nhiệm, bãi nhiệm, từ chức và cách chức từ 01/7/2020

Chủ đề   RSS   
 • #548740 09/06/2020

  shin_butchi
  Top 50
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:18/04/2015
  Tổng số bài viết (1913)
  Số điểm: 87629
  Cảm ơn: 836
  Được cảm ơn 1899 lần


  Phân biệt miễn nhiệm, bãi nhiệm, từ chức và cách chức từ 01/7/2020

   

  Đây là những vấn đề mọi người thường hay nhầm lẫn dẫn đến việc hiểu sai bản chất. Dưới đây Shin đã tổng hợp những tiêu chí để phân biệt như thế nào là miễn nhiệm, bãi nhiệm, từ chức và cách chức theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 (có hiệu lực từ 1/7/2020)

   

  Miễn nhiệm

  Bãi nhiệm

  Từ chức

  Cách chức

  Khái niệm

   

  Là việc cán bộ, công chức được thôi giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm

  Là việc cán bộ không được tiếp tục giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ

  Là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý đề nghị được thôi giữ chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

  Là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý không được tiếp tục giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

  Đối tượng

  Cán bộ, công chức

  Cán bộ

  Cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý

  Cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý

  Bản chất

  Là hình thức giải quyết cho thôi giữ chức vụ, chức danh

  Là hình thức kỷ luật

  Điều kiện

  Đối với cán bộ, việc miễn nhiệm được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

  - Không đủ sức khỏe;

  - Không đủ năng lực, uy tín;

  - Theo yêu cầu nhiệm vụ;

  - Vì lý do khác

   

  Việc miễn nhiệm đối với công chức được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

  - Được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển, bố trí, phân công công tác khác mà không được kiêm nhiệm chức vụ cũ;

  - Không đủ sức khỏe để tiếp tục lãnh đạo, quản lý;

  - Không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm kỷ luật của Đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước nhưng chưa đến mức bị kỷ luật bằng hình thức cách chức;

  - Không đủ năng lực, uy tín để làm việc;

  - Vi phạm quy định của cơ quan có thẩm quyền về bảo vệ chính trị nội bộ.

   

   

  - Có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm về phẩm chất đạo đức,

  - Không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân.

  Cán bộ, công chức có thể từ chức trong các trường hợp sau đây:

  - Không đủ sức khỏe;

  - Không đủ năng lực, uy tín;

  - Theo yêu cầu nhiệm vụ;

  - Vì lý do khác.

   

  - Vi phạm pháp luật thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn.

  - Không còn xứng đáng với sự tín nhiệm và trách nhiệm được giao.

  - Việc cách chức chỉ áp dụng đối với cán bộ được phê chuẩn giữ chức vụ theo nhiệm kỳ.

  - Việc cách chức chỉ áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

  Hậu quả pháp lý

  - Được thôi giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

  - Công chức lãnh đạo, quản lý sau khi từ chức hoặc miễn nhiệm được bố trí công tác phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo

  - Nghỉ hưu,

  - Thôi việc.

  Công chức lãnh đạo, quản lý miễn nhiệm nhưng chưa được cấp có thẩm quyền đồng ý cho từ chức hoặc miễn nhiệm vẫn phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

  Không được tiếp tục giữ chức vụ, chức danh

  Công chức lãnh đạo, quản lý sau khi từ chức:

  -  Được bố trí công tác phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo

   - Nghỉ hưu,

  - Thôi việc.

  Công chức lãnh đạo, quản lý xin từ chức nhưng chưa được cấp có thẩm quyền đồng ý cho từ chức hoặc miễn nhiệm vẫn phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

  - Thời gian nâng lương bị kéo dài 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực.

  - Không thực hiện việc nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực (Hiện hành 12 tháng)

  - Cán bộ, công chức bị kỷ luật cách chức do tham nhũng thì không được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý.

  - Cán bộ, công chức đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử thì không được ứng cử, đề cử, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thôi việc. (Hiện hành có thêm quy định không được giải quyết nghỉ hưu)

   

   
  17888 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn shin_butchi vì bài viết hữu ích
  yuanping (08/06/2021) Jadetranthi (16/11/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận