Phân biệt khung giá đất, bảng giá đất và giá đất cụ thể

Chủ đề   RSS   
 • #503687 30/09/2018

  dutiepkhac
  Top 150
  Male
  Lớp 11

  Long An, Việt Nam
  Tham gia:21/08/2018
  Tổng số bài viết (542)
  Số điểm: 15257
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 166 lần


  Phân biệt khung giá đất, bảng giá đất và giá đất cụ thể

  Phân biệt khung giá đất, bảng giá đất và giá đất cụ thể.

  Tài chính về đất đai luôn là vấn đề quan trong thực hiện chính sách đất đai, trong đó có giá đất. Giá đất bắt đầu được quy định chính thức từ Luật Đất đai năm 1993. Đến Luật Đất đai năm 2013 có đưa ra khái niệm về giá đất như sau: “Giá đất là giá trị của quyền sử dụng đất tính trên một đơn vị diện tích đất”. Cùng với sự phát triển của tài chính đất đai, các quy định về định giá đất cũng ngày càng hoàn thiện. Trên cơ sở đó Luật đất đai năm 2013 đã đưa ra những “loại” giá đất sau: khung giá đất, bảng giá đất và giá đất cụ thể. Có thể phân biệt 03 loại giá đất này như sau:

  Khung giá đất: là giá đất do Nhà nước quy định, được xác định từ mức tối thiểu đến mức tối đa đối với từng loại đất, theo từng vùng và được ban hành định kỳ 05 năm một lần, dựa trên các nguyên tắc định giá đất, phương pháp định giá đất; kết quả tổng hợp, phân tích thông tin về giá đất thị trường, các yếu tố tự nhiên, kinh tế- xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất.

  Bảng giá đất là giá đất theo từng vị trí, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố mỗi kỳ 05 năm trên cơ sở khung giá đất, nguyên tắc, phương pháp định giá đất và giá đất thị trường tại thời điểm quyết định.

  Giá đất cụ thể là giá đất theo mục đích sử dụng đất và thời hạn sử dụng đất ghi trong quyết định giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, quyết định thu hồi đất và được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp.

  Từ các khái niệm trên có thể thấy khung giá đất là cơ sở để ban hành bảng giá đất, và bảng giá đất lại là một trong những căn cứ để xác định giá đất cụ thể. Mỗi loại giá khác nhau được sử dụng cho những mục đích khác nhau.

  Khung giá đất được quy định lần đầu tiên tại Điều 12 Luật Đất đai năm 1993 và do Trung ương ban hành. Bảng giá đất xuất hiện từ Luật đất đai năm 2003 và giá đất cụ thể mới được quy định từ Luật Đất đai năm 2013, do địa phương ban hành.

  Giá đất là công cụ quan trọng để quản lý đất đai, do vậy, việc quy định cụ thể từng loại giá đất góp phần quan trọng trong thực hiện chính sách đất đai đúng với tinh thần chỉ đạo của Trung ương và bảo vệ được lợi ích của nhân dân.

  Pháp luật vô hình, tuy không thể thấy nhưng phải biết!

   
  3687 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận