Phân biệt giữa Văn phòng luật sư và Công ty luật

Chủ đề   RSS   
 • #599929 02/03/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1846)
  Số điểm: 64240
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 1373 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Phân biệt giữa Văn phòng luật sư và Công ty luật

  Văn phòng luật sư và Công ty luật là 02 khái niệm hoàn toàn khác nhau và có loại hình doanh nghiệp khác nhau. Để bạn đọc phân biệt được 02 khái niệm này, cùng bài viết điểm qua một số tiêu chí sau đây:

  Có thể dựa vào các tiêu chí sau để phân biệt giữa công ty luật và văn phòng luật sư:

  Tiêu chí

  Văn phòng luật sư

  Công ty luật

  Loại hình doanh nghiệp

  Doanh nghiệp tư nhân

  (Căn cứ tại khoản 1 Điều 33 Luật luật sư năm 2006)

  Công ty luật hợp danh

  Công ty luật trách nhiệm hữu hạn

  (Căn cứ tại khoản 1 Điều 34  Luật luật sư năm 2006

  Số thành viên thành lập

  01 luật sư

  Công ty luật hợp danh: Ít nhất hai luật sư, không có thành viên góp vốn.

  Công ty luật TNHH:

  - Công ty luật TNHH 1 thành  viên: Do  01  luật sư thành lập

  - Công ty luật TNHH 2 thành viên trở lên: Do ít nhất 02 luật sư thành lập

  Đại diện theo pháp luật

  Trưởng văn phòng

  Công ty luật hợp danh, công ty luật TNHH do công ty thỏa thuận.

  Công ty TNHH 1 thành viên: Giám đốc công ty

  Tên (theo quy định của Luật doanh nghiệp)

  Do luật sư lựa chọn

  Phải bao gồm cụm từ “văn phòng luật sư”

  Công ty luật hợp danh và công ty luật TNHH hai thành viên trở lên do các thành viên thỏa thuận chọn.

  Công ty luật TNHH một thành viên do chủ sở hữu chọn

  Phải bao gồm cụm từ “công ty luật hợp danh” hoặc “công ty luật TNHH".

  Trách nhiệm với nghĩa vụ của doanh nghiệp

  Vô hạn

  Công ty luật hợp danh: Do chỉ có thành viên hợp danh nên công ty luật hợp danh chịu trách nhiệm vô hạn về các nghĩa vụ của công ty

  Công ty luật TNHH: Chịu trách nhiệm hữu hạn đối với phần vốn góp

  Theo đó, về tên gọi, cũng giống như các doanh nghiệp bình thường khác được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 thì tên của công ty luật, văn phòng luật sư cũng không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với các công ty luật và văn phòng luật đã được đăng ký hoạt động. 

  Trong tên thì sẽ không được phép sử dụng những từ ngữ hoặc ký hiệu có vi phạm đến đạo đức, thuần phong, mỹ tục và các truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc.

  - Đối với văn phòng luật sư thì bắt buộc trong tên phải có cụm từ "Văn phòng luật sư", còn phần tên riêng sẽ do Luật sư thành lập lựa chọn và phải đáp ứng tiêu chí đã được nêu ở trên;

  - Đối với công ty luật thì trong tên bắt buộc phải có cụm từ: "công ty luật hợp danh" hoặc "công ty luật trách nhiệm hữu hạn". 

  Còn đối với tên riêng thì sẽ do các thành viên thỏa thuận với nhau để đặt tên (công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên); với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì chủ sở hữu của công ty sẽ lựa chọn. Tên riêng phải đáp ứng các tiêu chí đã được nêu ở trên.

  Về trách nhiệm và nghĩa vụ của các thành viên trong công ty hoặc văn phòng luật

  - Thành viên đứng ra thành lập văn phòng luật sư sẽ phải chịu trách nhiệm vô hạn đối với văn phòng luật sư mà mình thành lập;

  - Đối với công ty luật được thành lập dưới loại hình công ty luật hợp danh  thì thành viên hợp danh phải có trách nhiệm đối với các nghĩa vụ của công ty bằng các tài sản của công ty. 

  Trong trường hợp khi công ty có các khoản nghĩa vụ phải thanh toán mà số tài sản của công ty không đủ để có thể thanh toán hết các khoản nghĩa vụ thì các thành viên hợp danh của công ty phải sử dụng cả tài sản cá nhân của mình để có thể thanh toán hết các khoản nghĩa vụ của công ty.

  - Đối với trường hợp công ty luật được thành lập dưới loại hình là công ty trách nhiệm hữu hạn (công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên) thì cũng giống như trong quy định của Luật doanh nghiệp 2020, các thành viên góp vốn chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn đối với phần vốn góp của mình.

   
  548 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (25/03/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận