Phân biệt giao đất và cho thuê đất

Chủ đề   RSS   
 • #532856 12/11/2019

  lanbkd
  Top 150
  Female
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/08/2017
  Tổng số bài viết (518)
  Số điểm: 8260
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 488 lần


  Phân biệt giao đất và cho thuê đất

  >>>So sánh đất được nhà nước giao, đất thuê, đất được công nhận quyền sử dụng đất

  Đất đai là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Hiện nay, để trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất, thông thường Nhà nước sẽ tiến hành thông qua hai hình thức là: (1) Giao đất hoặc (2) Cho thuê đất.

  Vậy, giữa hai hình thức sử dụng đất này khác nhau thế nào?

  Các bạn tham khảo bảng phân biệt sau để biết những điểm khác nhau cơ bản giữa hai hình thức sử dụng đất trên nhé:

  TIÊU CHÍ

  GIAO ĐẤT

  CHO THUÊ ĐẤT

  Định nghĩa

  Nhà nước giao quyền sử dụng đất là việc Nhà nước ban hành quyết định giao đất để trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất (khoản 7 Điều 3 Luật đất đai 2013).

   Nhà nước cho thuê quyền sử dụng là việc Nhà nước quyết định trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất thông qua hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất (khoản 8 Điều 3 Luật đất đai 2013).

  Hình thức sử dụng đất

  Có hai hình thức:

  +Giao đất không thu tiền sử dụng đất và;

  +Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

  Tùy theo từng trường hợp cụ thể mà Nhà nước lựa chọn hình thức sử dụng đất phù hợp theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 Luật Đất đai 2013.

  Có hai hình thức:

  +Thuê đất trả tiền hằng năm và;

  +Thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

  Luật đất đai 2013 quy định cụ thể trường  hợp thuê đất chung. Người thuê đất được thỏa thuận về hình thức trả tiền khi thuê đất, trừ trường hợp thuộc Khoản 2 Điều 2 Nghị định 46/2014/NĐ-CP thì thuê đất trả tiền hàng năm.

  Quyền của người sử dụng đất

  Người được giao đất được chuyển quyền của mình lại cho người khác thông qua các hình thức: chuyển nhượng, tặng cho, chuyển đổi, cho thuê, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất (theo Điều 179 Luật đất đai 2013).

  Quyền và nghĩa vụ của người thuê đất phụ thuộc vào hình thức trả tiền.

  + Trường hợp thuê đất trả tiền cho cả thời gian thuê: người thuê đất có các quyền của người sử dụng đất như trường hợp Nhà nước giao đất.

  + Trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm: người sử dụng đất chỉ được thực hiện việc chuyển quyền đối với tài sản trên đất. Chỉ có trường hợp người được Nhà nước cho thuê đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề thì có quyền cho thuê lại đất đã thuê.

  Thời hạn sử dụng đất

  - Thời hạn sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có hai hình thức là:

  + Sử dụng đất ổn định lâu dài: Nhà nước giao đất sử dụng ổn định lâu dài cho người sử dụng vào các mục đích quy định tại Điều 125 Luật Đất đai 2013.

  + Sử dụng đất có thời hạn.

  - Trường hợp Nhà nước giao đất được sử dụng lâu nhất là sử dụng ổn định lâu dài.

  - Người sử dụng đất thông qua hình thức thuê đất đều có quy định về thời hạn, không có hình thức sử dụng ổn định lâu dài. Thời hạn thuê đất theo từng trường hợp được quy định tối đa là 50 năm, 70 năm và 99 năm.

  - Thời gian thuê với trường hợp thuê lâu nhất là 99 năm.

  Hạn mức sử dụng đất

  Nhà nước quy định về hạn mức giao đất nông nghiệp và hạn mức giao đất ở:

  + Tùy theo tình hình cụ thể của địa phương thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hạn mức cụ thể giao đất ở.

  + Hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 Luật đất đai 2013.

  Không có quy định về hạn mức cho thuê đất. Diện tích đất cho thuê phụ thuộc vào hai yếu tố là:

  + Nhu cầu sử dụng đất và;

  + Quỹ đất đáp ứng.

  Diện tích cụ thể cho thuê đất được ghi rõ trong Quyết định cho thuê đất hoặc hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất.

   

   
  36694 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn lanbkd vì bài viết hữu ích
  namcaotuan@gmail.com (30/08/2020) ThanhLongLS (13/11/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận