Phạm vi hoạt động của cơ sở tôn giáo trong khuôn viên nhà thờ?

Chủ đề   RSS   
 • #549121 14/06/2020

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 139 lần


  Phạm vi hoạt động của cơ sở tôn giáo trong khuôn viên nhà thờ?

   Điều nào? Nghị định nào quy định về hoạt động của tôn giáo chỉ được phép hoạt động trong khuôn viên nhà thờ?

   
  602 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #549136   14/06/2020

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1342)
  Số điểm: 11247
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 206 lần


  Theo Luật Tín ngưỡng tôn giáo 2016:

  "Điều 19. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo

  1. Tổ chức có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 18 của Luật này gửi hồ sơ đăng ký hoạt động tôn giáo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều này.

  2. Hồ sơ đăng ký gồm:

  a) Văn bản đăng ký nêu rõ tên tổ chức; tên tôn giáo; tôn chỉ, mục đích; nội dung, địa bàn hoạt động; nguồn gốc hình thành, quá trình phát triển ở Việt Nam; họ và tên người đại diện tổ chức; số lượng người tin theo; cơ cấu tổ chức, địa điểm dự kiến đặt trụ sở;

  ...

  Điều 22. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận tổ chức tôn giáo

  1. Tổ chức đủ điều kiện theo quy định tại Điều 21 của Luật này gửi hồ sơ đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều này.

  2. Hồ sơ đề nghị gồm:

  a) Văn bản đề nghị nêu rõ tên tổ chức đề nghị công nhận, tên giao dịch quốc tế (nếu có); tên tôn giáo; họ và tên người đại diện tổ chức; số lượng tín đồ, địa bàn hoạt động của tổ chức tại thời điểm đề nghị; cơ cấu tổ chức, trụ sở của tổ chức;

  ..."

  => Theo đó Luật Tín ngưỡng tôn giáo 2016 không hạn chế việc sinh hoạt tôn giáo chỉ diễn ra trong nhà thờ; tuy nhiên khi đăng ký sinh hoạt tôn giáo thì cơ sở tôn giáo/ tổ chức tôn giáo phải xác định rõ trụ sở tôn giáo và địa bản hoạt động.  

   
  Báo quản trị |