Phạm vi hành nghề luật sư và thù lao, tiền lương luật sư có thể hưởng

Chủ đề   RSS   
 • #602659 19/05/2023

  haohao2912
  Top 500
  Female


  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:11/07/2018
  Tổng số bài viết (240)
  Số điểm: 2259
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 29 lần


  Phạm vi hành nghề luật sư và thù lao, tiền lương luật sư có thể hưởng

  Dịch vụ pháp lý của luật sư bao gồm những dịch vụ gì và phạm vi hành nghề luật sư? Những loại thù lao, chi phí, tiền lương luật sư có thể hưởng.

  1. Dịch vụ pháp lý và phạm vi hành nghề luật sư

  Căn cứ tại Điều 2 Luật Luật sư 2006 quy định về luật sư như sau:

  Luật sư là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định của Luật này, thực hiện dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức (sau đây gọi chung là khách hàng).

  Căn cứ tại Điều 4 Luật Luật sư 2006 quy định về dịch vụ pháp lý của luật sư bao gồm: tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng và các dịch vụ pháp lý khác.

  Căn cứ tại Điều 22 Luật Luật sư 2006 quy định về phạm vi hành nghề của luật sư như sau:

  - Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc là người bảo vệ quyền lợi của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự.

  - Tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hoặc là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính, việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và các vụ, việc khác theo quy định của pháp luật.

  - Thực hiện tư vấn pháp luật.

  - Đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật.

  - Thực hiện dịch vụ pháp lý khác theo quy định của Luật này.

  Theo đó, luật sư thực hiện một hoặc các dịch vụ pháp lý của luật sư theo quy định pháp luật.

  2. Thù lao, chi phí và tiền lương của luật sư

  Căn cứ tại Điều 54 Luật Luật sư 2006 quy định về thù lao luật sư như sau: Khách hàng phải trả thù lao khi sử dụng dịch vụ pháp lý của luật sư. Việc nhận thù lao được thực hiện theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

  Căn cứ và phương thức tính thù lao được quy định tại Điều 55 Luật Luật sư 2006 như sau:

  - Mức thù lao được tính dựa trên các căn cứ sau đây:

  + Nội dung, tính chất của dịch vụ pháp lý;

  + Thời gian và công sức của luật sư sử dụng để thực hiện dịch vụ pháp lý;

  + Kinh nghiệm và uy tín của luật sư.

  - Thù lao được tính theo các phương thức sau đây:

  + Giờ làm việc của luật sư;

  + Vụ, việc với mức thù lao trọn gói;

  + Vụ, việc với mức thù lao tính theo tỷ lệ phần trăm của giá ngạch vụ kiện hoặc giá trị hợp đồng, giá trị dự án;

  + Hợp đồng dài hạn với mức thù lao cố định.

  Trường hợp luật sư cung cấp dịch vụ pháp lý theo hợp đồng dịch vụ pháp lý thì thù lao, chi phí được tính theo quy định tại Điều 56 Luật Luật sư 2006 như sau:

  - Mức thù lao được thoả thuận trong hợp đồng dịch vụ pháp lý; đối với vụ án hình sự mà luật sư tham gia tố tụng thì mức thù lao không được vượt quá mức trần thù lao do Chính phủ quy định.

  - Tiền tàu xe, lưu trú và các chi phí hợp lý khác cho việc thực hiện dịch vụ pháp lý do các bên thoả thuận trong hợp đồng dịch vụ pháp lý.

  Trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng thì thù lao, chi phí được tính theo quy định tại Điều 57 Luật Luật sư 2006 như sau:

  Luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng được nhận thù lao và được thanh toán chi phí theo quy định của Chính phủ.

  Căn cứ tại Điều 58 Luật Luật sư 2006 quy định về tiền lương theo hợp đồng lao động của luật sư hành nghề với tư cách cá nhân như sau:

  - Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc cho cơ quan, tổ chức theo hợp đồng lao động được nhận tiền lương theo thoả thuận trong hợp đồng lao động.

  - Việc thoả thuận, chi trả tiền lương được thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động.

  Theo đó, thù lao, chi phí và tiền lương theo hợp đồng lao động của Luật sư được thực hiện theo quy định trên.

   

   
  178 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận