Phải trả lại tiền khi nhận được từ người chuyển khoản nhầm?

Chủ đề   RSS   
 • #603054 05/06/2023

  Phải trả lại tiền khi nhận được từ người chuyển khoản nhầm?

  Hiện nay việc chuyển sang sử dụng hình thức thanh toán online ngày càng nhiều. Vậy nhận được tiền chuyển khoản nhầm có bắt buộc trả lại? Nếu không trả lại có bị truy cứu trách nhiệm gì không?
   
  Trách nhiệm trả lại tiền chuyển khoản nhầm

  Căn cứ Thông tư 23/2014/TT-NHNN được sửa đổi bởi Thông tư 02/2019/TT-NHNN khi cá nhân chuyển nhầm tiền vào tài khoản của người khác thì:
   
  - Chủ tài khoản nhận được khoản tiền chuyển nhầm có trách nhiệm hoàn trả hoặc phối hợp với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán hoàn trả các khoản tiền do sai sót, nhầm lẫn đã ghi Có vào tài khoản thanh toán của mình
   
  - Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện thấy có nhầm lẫn, sai sót khi ghi Có nhầm vào tài khoản thanh toán của khách hàng hoặc theo yêu cầu hoàn trả lại tiền của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chuyển tiền do có nhầm lẫn, sai sót so với lệnh thanh toán của người chuyển tiền, số tiền bị phong tỏa trên tài khoản thanh toán không vượt quá số tiền bị nhầm lẫn, sai sót sẽ thực hiện phong tỏa tài khoản của chủ tài khoản nhận được khoản tiền chuyển nhầm.
   
  Đồng thời tại Bộ luật dân sự 2015 thì người nhân được tiền chuyển khoản nhầm phải trả lại số tiền này như sau:
   
  Người chiếm hữu, người sử dụng tài sản của người khác mà không có căn cứ pháp luật thì phải hoàn trả cho chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản đó; nếu không tìm được chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản thì phải giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền
   
  Người được lợi về tài sản mà không có căn cứ pháp luật làm cho người khác bị thiệt hại thì phải hoàn trả khoản lợi đó cho người bị thiệt hại
   
  =>> Như vậy, về nguyên tắc người nhận được tiền chuyển nhầm phải thực hiện trả lại khoản tiền này cho người nhận được. Nếu có tình chiếm đụng mà gây ra thiệt hại cho người khác thì có thề phải bồi thường thiệt hại cho người chuyển nhầm
   
  Trách nhiệm pháp lý trong trường hợp người nhận được số tiền chuyển khoản nhầm mà không trả lại
   
  Xử phạt vi phạm hành chính
   
  Căn cứ Điều 15 của Nghị định 144/2021/NĐ-CP thì người không chịu hoàn trả khoản tiền chuyển nhầm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng và sẽ bị buộc trả lại tài sản do chiếm giữ trái phép đối với hành vi vi phạm.
   
  Truy cứu trách nhiệm hình sự
   
  Căn cứ Điều 176 của Bộ luật hình sự 2015 đối với trường hợp cá nhân không chịu trả lại khoản tiền chuyển nhầm sẽ bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chiếm giữ trái phép tài sản. Theo đó mức truy cứu trách nhiệm hình sự như sau:
   
  - Người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng, di vật, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa bị giao nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được, sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu được nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp luật, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.
   
  - Chiếm giữ tài sản trị giá 200.000.000 đồng trở lên hoặc bảo vật quốc gia, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.
   
  =>> Như vậy, trong trường hợp nhận được tiền chuyển khoản nhầm thì mọi người nên lưu ý không nên tự ý sử dụng mà cần liên hệ với phía ngân hàng để làm việc trả lại khoản tiền này trách việc tự ý sử dụng có thể bị truy cứu trách nhiệm từ hành chính đến hình sự. 
   
  1869 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận