Phải cung cấp thông tin xe khách ra, vào bến trong 3 phút từ ngày 15/7/2024

Chủ đề   RSS   
 • #612586 10/06/2024

  lamtuyet9366
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:04/05/2024
  Tổng số bài viết (265)
  Số điểm: 2648
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 28 lần


  Phải cung cấp thông tin xe khách ra, vào bến trong 3 phút từ ngày 15/7/2024

  Vào ngày 31/5/2024, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 18/2024/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2020/TT-BGTVT

  Trong đó, việc phải cung cấp thông tin xe khách ra, vào bến trong 3 phút từ ngày 15/7/2024 đã trở thành điểm đáng chú ý của Thông tư. 

  Trong bối cảnh cải thiện dịch vụ giao thông và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, quy định mới về việc cung cấp thông tin xe khách ra, vào bến trong 3 phút sẽ được triển khai tiến hành từ ngày 15/7/2024.

   

  (1) Phải cung cấp thông tin xe khách ra, vào bến trong 3 phút từ ngày 15/7/2024

  Thông tin cung cấp được chia thành hai loại: bao gồm các thông tin nhận dạng mặc định và các thông tin cập nhật liên tục về chuyến xe.

  Theo khoản 4 Điều 51 Thông tư 12/2020/TT-BGTVT được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 5 Điều 1 Thông tư 18/2024/TT-BGTVT quy định về cung cấp thông tin xe ra, vào bến xe khách như sau:

  - Các thông tin cung cấp trên Lệnh vận chuyển của từng chuyến xe hoạt động tại bến gồm:

  + Tên bến xe (tên, mã số bến xe theo quyết định công bố)

  +  Tên doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải (tên, mã số thuế của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải)

  + Họ và tên lái xe (họ và tên, hạng giấy phép người lái xe, số giấy phép người lái xe)

  + Biển kiểm soát xe

  + Tuyến hoạt động (mã số tuyến, bến xe nơi đi, bến xe nơi đến)

  + Giờ xe xuất bến; số lượng hành khách khi xe xuất bến thực tế)

  - Thông tin quy định tại điểm a khoản 4 được cung cấp liên tục về phần mềm của Cục Đường bộ Việt Nam với thời gian không quá 03 phút, kể từ khi xe xuất bến.

  Như vậy, từ ngày 15/7/2024, các đơn vị kinh doanh vận tải phải thực hiện việc cung cấp thông tin trên lệnh vận chuyển của từng chuyến xe hoạt động tại bến và các thông tin phải được cấp liên tục về phần mềm của Cục Đường bộ Việt Nam với thời gian không quá 03 phút, kể từ khi xe xuất bến.

  (2) Sửa đổi, bổ sung trách nhiệm của đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe khách

  Trách nhiệm của đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe khách căn cứ theo Điều 54 Thông tư 12/2020/TT-BGTVT được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 7 Điều 1 Thông tư 18/2024/TT-BGTVT quy định như sau:

  - Trang bị, quản lý và bảo trì thiết bị phần cứng, phần mềm xử lý dữ liệu, đường truyền dữ liệu phải đảm bảo kết nối, truyền dữ liệu và tương thích với phần mềm tiếp nhận dữ liệu của Cục Đường bộ Việt Nam.

  - Truyền dẫn (cập nhật) chính xác, đầy đủ, không được sửa chữa hoặc làm sai lệch dữ liệu và đảm bảo đúng thời gian các dữ liệu theo quy định tại Điều 51 Thông tư 12/2020/TT-BGTVT về máy chủ của Cục Đường bộ Việt Nam.

  - Theo dõi, kiểm tra tính chính xác các thông tin về xe, thông tin về người lái xe và loại hình kinh doanh của các xe thuộc đơn vị quản lý. Bố trí cán bộ theo dõi, khai thác, sử dụng dữ liệu để phục vụ công tác quản lý, điều hành hoạt động vận tải của đơn vị.

  - Lưu trữ có hệ thống các thông tin bắt buộc trong thời hạn tối thiểu 03 (ba) năm.

  - Cung cấp tài khoản (tên đăng nhập, mật khẩu) để truy cập vào phần mềm quản lý các phương tiện của đơn vị cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu.

  - Đơn vị kinh doanh bến xe khách trực tiếp thực hiện các quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 54 hoặc thuê đơn vị cung cấp dịch vụ phần mềm thực hiện thông qua hợp đồng có hiệu lực pháp lý.

  - Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

  Như vậy, so với Thông tư 12/2020/TT-BGTVT, Thông tư 18/2024/TT-BGTVT đã sửa đổi, bổ sung trách nhiệm của đơn vị kinh doanh bến xe khách trực tiếp thực hiện các quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 54 hoặc thuê đơn vị cung cấp dịch vụ phần mềm thực hiện thông qua hợp đồng có hiệu lực pháp lý.

  Tóm lại, theo Thông tư 12/2020/TT-BGTVT, từ ngày 15/7/2024, các thông tin phải được cấp liên tục về phần mềm của Cục Đường bộ Việt Nam với thời gian không quá 03 phút, kể từ khi xe xuất bến. 

  Bên cạnh đó, tại Thông tư đã bổ sung, sửa đổi trách nhiệm của đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe khách. Thông tư 18/2024/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 15/7/2024.

   
  36 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận