Ở viện dưỡng lão có phải đăng ký tạm trú không?

Chủ đề   RSS   
 • #581145 28/02/2022

  Ở viện dưỡng lão có phải đăng ký tạm trú không?

   
  Căn cứ Khoản 9 Điều 2 Luật Cư trú 2020 giải thích nơi tạm trú là nơi công dân sinh sống trong một khoảng thời gian nhất định ngoài nơi thường trú và đã được đăng ký tạm trú.
   
  Bên cạnh đó, tại Điều 2 Nghị định 103/2017/NĐ-CP quy định về đối tượng áp dụng như sau:
   
  Cơ sở trợ giúp xã hội gồm cơ sở trợ giúp xã hội công lập và cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập (sau đây gọi tắt là cơ sở).
   
  1. Cơ sở trợ giúp xã hội công lập do cơ quan nhà nước thành lập, quản lý, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ của cơ sở trợ giúp xã hội.
   
  2. Cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập do các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ của cơ sở trợ giúp xã hội.
   
  Bên cạnh đó tại Điều 27 Luật Cư trú 2020 quy định về điều kiện đăng ký tạm trú như sau:
   
  1. Công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú.
   
  2. Thời hạn tạm trú tối đa là 02 năm và có thể tiếp tục gia hạn nhiều lần
   
  3. Công dân không được đăng ký tạm trú mới tại chỗ ở quy định tại Điều 23 của Luật này.
   
  Như vậy, theo quy định hiện hành thì người già cơ nhỡ khi sống ở viện dưỡng lão (cơ sở trợ giúp xã hội). Theo đó, nếu người này tạm trú trên 30 ngày thì vẫn phải thực hiện đăng ký tạm trú. 
  Cập nhật bởi ngocnhi618 ngày 28/02/2022 09:43:13 CH
   
  314 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #585046   31/05/2022

  Ở viện dưỡng lão có phải đăng ký tạm trú không?

  Cảm ơn những kiến thức vô cùng bổ ích mà bạn chia sẻ. Theo mình thấy thì những người già cơ nhỡ khi sống ở viện dưỡng lão đều đã già yếu và khó khăn cho việc di chuyển đi lại, vậy không biết là trách nhiệm đăng ký tạm trú thuộc về ai bạn nhỉ?

   

   
  Báo quản trị |