Ở chung cư thì không được nuôi chó mèo và treo cây ở ngoài ban công?

Chủ đề   RSS   
 • #538900 17/02/2020

  Ở chung cư thì không được nuôi chó mèo và treo cây ở ngoài ban công?

  Ở chung cư thì không được nuôi chó mèo và treo cây ở ngoài ban công?

  Theo Điều 2 Phụ lục số 02 về mẫu tham khảo nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư có đề cập:

  Điều 2: Các hành vi nghiêm cấm trong việc quản lý, sử dụng nhà chung cư

  1.  Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng nhà chung cư bắt buộc phải thực hiện được quy định tại Điều 6 của Luật nhà ở , Điều 35 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở và pháp luật có liên quan.

  2. Các hành vi gây ảnh hưởng không tốt đến cộng động và người sửu dụng nhà chung cư do hội nghị nhà chung cư xem xét, quyết định.”

  Theo đó, Điều 35 Nghị định 99/2015/NĐ-CP được trích ở trên có quy định:

  Điều 35. Các hành vi nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng nhà chung cư

  1.   Sử dụng kinh phí quản lý vận hành, kinh phí bảo trì phần sở hữu chung không đúng quy định của Luật Nhà ở, Nghị định này và Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ xây dựng ban hành.

  3. Chăn, thả gia súc, gia cầm trong khu vực nhà chung cư.”

  Như vậy, pháp luật không quy định cấm nuôi chó mèo trong chung cư mà chỉ cấm chăn thả gia súc, gia cầm. Trong nội dung các văn bản về quản lý nhà chung cư cũng không đề cập đến cấm treo giỏ hoa. Tuy nhiên, để bảo đảm lợi ích của người dân trong chung cư, ban quản lý nhà chung cư có thể lấy ý kiến đông nhất của những hộ dân và xem xét ban hành quy chế riêng tại chung cư của mình.

   
  2398 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn bongbong01 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (17/02/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #538930   17/02/2020

  Theo quan điểm của mình, không phải cái gì luật cấm thì chúng ta mới không được làm mà khi thực hiện hành vi cần phải xét đến hậu quả của nó cũng như tác hại xảy ra. Khi treo giỏ hoa, giỏ cây ngoài ban công ở chung cư thì dễ xảy ra tình trạng rơi vỡ xuống sân chung cư, có nguy cơ cao gây thiệt hại đến tính mạng. Để bảo vệ những người xung quanh và bảo vệ chính mình thì các chủ căn hộ nên chú ý đến cách đặt để các vật dụng ngoài ban công.

   
  Báo quản trị |