Nuôi dưỡng tóc hoa bưởi có phải mỹ phẩm không? Điều kiện sản xuất?

Chủ đề   RSS   
 • #608802 22/02/2024

  Nuôi dưỡng tóc hoa bưởi có phải mỹ phẩm không? Điều kiện sản xuất?

  Hiện trên thị trường có nhiều sản phẩm tinh dầu, dầu gội nuôi dưỡng tóc chiết xuất từ thiên nhiên như dầu nuôi dưỡng tóc hoa bưởi,... lưu hành trên thị trường. 

  Vậy hàng hóa này có phải mỹ phẩm không? Điều kiện sản xuất là gì?

  Nuôi dưỡng tóc hoa bưởi có phải mỹ phẩm không?

  Căn cứ Nghị định 93/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm

  Sản phẩm mỹ phẩm là một chất hay chế phẩm được sử dụng để tiếp xúc với những bộ phận bên ngoài cơ thể con người (da, hệ thống lông tóc, móng tay, móng chân, môi và bên ngoài cơ quan sinh dục) hoặc răng và niêm mạc miệng với một hoặc nhiều mục đích chính sau: Làm sạch, làm thơm, thay đổi diện mạo, hình thức, điều chỉnh mùi cơ thể, giữ cơ thể trong điều kiện tốt.

  Như vậy, một chất được sử dụng để tiếp xúc với những bộ phận bên ngoài cơ thể con người bao gồm cả hệ thống lông tóc  với một hoặc nhiều mục đích chính sau: Làm sạch, làm thơm, thay đổi diện mạo, hình thức, điều chỉnh mùi cơ thể, giữ cơ thể trong điều kiện tốt thì xem là sản phẩm mỹ phẩm và chịu sự điều chỉnh của Nghị định 93/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

  Điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định pháp luật 

  Theo Nghị định 93/2016/NĐ-CP (đã được sửa đổi bởi Nghị định 155/2018/NĐ-CP) điều kiện sản xuất mỹ phẩm là Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

  Như vậy, cơ sở muốn sản xuất mỹ phẩm phải có  Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

  Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo Nghị định 93/2016/NĐ-CP là:

  Cơ sở sản xuất mỹ phẩm phải đáp ứng các điều kiện như sau:

  + Điều kiện về nhân sự: Người phụ trách sản xuất của cơ sở phải có kiến thức chuyên môn về một trong các chuyên ngành sau: Hóa học, sinh học, dược học hoặc các chuyên ngành khác có liên quan đáp ứng yêu cầu của công việc.

  + Điều kiện về cơ sở vật chất:

  - Có địa điểm, diện tích, nhà xưởng, trang thiết bị đáp ứng với yêu cầu về dây chuyền sản xuất, loại sản phẩm mỹ phẩm mà cơ sở đó dự kiến sản xuất như đã nêu trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm;

  - Kho bảo quản nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm phải bảo đảm có sự tách biệt giữa nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm; có khu vực riêng để bảo quản các chất dễ cháy nổ, các chất độc tính cao, nguyên, vật liệu và sản phẩm bị loại, bị thu hồi và bị trả lại.

  +. Có hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng các yêu cầu sau:

  - Nguyên liệu, phụ liệu, bán thành phẩm dùng trong sản xuất mỹ phẩm phải đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất.

  - Nước dùng trong sản xuất mỹ phẩm tối thiểu phải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước ăn uống do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

  - Có quy trình sản xuất cho từng sản phẩm;

  - Có bộ phận kiểm tra chất lượng để kiểm tra chất lượng của nguyên liệu, bán thành phẩm, sản phẩm chờ đóng gói và thành phẩm;

  Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm đối với các cơ sở sản xuất mỹ phẩm trên địa bàn.

  Hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

  Theo Nghị định 93/2016/NĐ-CP

  Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm gồm các tài liệu sau:

  - Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

  - Sơ đồ mặt bằng và thiết kế của cơ sở sản xuất;

  - Danh mục thiết bị hiện có của cơ sở sản xuất;

  Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện, sản xuất mỹ phẩm được lập thành 01 bộ, có đóng dấu giáp lai giữa các trang của cơ sở sản xuất.

  Trước khi tiến hành sản xuất, cơ sở sản xuất mỹ phẩm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm tới Sở Y tế.

   Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và phí thẩm định theo quy định, Sở Y tế có trách nhiệm kiểm tra cơ sở sản xuất, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm; trường hợp không cấp Giấy chứng nhận hoặc yêu cầu cơ sở thay đổi, khắc phục, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Sản xuất mỹ phẩm không được cấp phép bị phạt như thế nào?

  Căn cứ Khoản 2 Điều 70 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế:

  Vi phạm quy định về sản xuất mỹ phẩm có quy định xử phạt như sau:

  Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

  - Sản xuất mỹ phẩm khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm;

  - Giả mạo tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm;

  - Không bảo đảm một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định của pháp luật.

  Hình thức xử phạt bổ sung được sửa đổi bởi Nghị định 124/2021/NĐ-CP:

  Buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm mỹ phẩm đối với hành vi vi phạm. Buộc nộp lại số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với hành vi giả mạo tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm và không bảo đảm một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định của pháp luật.

  Trong trường hợp có từ 02 sản phẩm mỹ phẩm trở lên vi phạm thuộc cùng một hành vi vi phạm về sản xuất mỹ phẩm và được phát hiện trong cùng một lần thanh tra, kiểm tra thì xử phạt một hành vi và áp dụng tình tiết tăng nặng.

   
   
  112 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận