Nuôi con nhỏ có được thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trước thời hạn hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #590642 31/08/2022

  Nuôi con nhỏ có được thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trước thời hạn hay không?

  Căn cứ Điều 12 Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định về tôi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trước thời hạn như sau:
   
  1. Thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trước thời hạn trong trường hợp sau đây:
   
  a) Dân quân tự vệ nữ mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi, Dân quân tự vệ nam một mình nuôi con dưới 36 tháng tuổi;
   
  b) Không đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ của Dân quân tự vệ;
   
  c) Hoàn cảnh gia đình khó khăn đột xuất không có điều kiện tiếp tục thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức xác nhận;
   
  d) Có lệnh gọi nhập ngũ hoặc lệnh gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; có quyết định tuyển dụng vào công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, công nhân công an;
   
  đ) Có giấy báo và vào học ở cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; người có giấy báo và đi lao động, học tập, làm việc ở nước ngoài.
   
  ...
   
  3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trước thời hạn, đưa ra khỏi danh sách Dân quân tự vệ.
   
  Như vậy, đối với Dân quân tự vệ nữ nuôi con dưới 36 tháng tuổi và Dân quân tự vệ nam một mình nuôi con dưới 36 tháng tuổi sẽ được thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trước thời hạn khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trước thời hạn.
   
  329 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tathao123 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (31/08/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #592088   30/09/2022

  ngoclua1001
  ngoclua1001

  Chồi

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/08/2022
  Tổng số bài viết (117)
  Số điểm: 1260
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 16 lần


  Nuôi con nhỏ có được thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trước thời hạn hay không?

  Cảm ơn thông tin chia sẻ từ bạn. Sẽ có hai trường hợp được thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trước thời hạn, bao gồm: Dân quân tự vệ nữ phải nuôi con dưới 36 tháng tuổi và Dân quân tự vệ nam phải một mình nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Quyết định thôi thực hiện nghĩa vụ đối với Dân quân tự vệ thuộc hai trường hợp trên sẽ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định.

   
  Báo quản trị |