Nửa cuối tháng 06/2015: có gì mới?

Chủ đề   RSS   
 • #387874 15/06/2015

  ChuTuocLS
  Top 150
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (567)
  Số điểm: 43875
  Cảm ơn: 50
  Được cảm ơn 1141 lần
  SMod

  Nửa cuối tháng 06/2015: có gì mới?

  Nửa cuối tháng 06/2015 (từ ngày 16 – 30/6/2015) , một số chính sách liên quan đến lao động, tiền lương và thuế.. có hiệu lực. Sau đây mình xin điểm qua các chính sách nổi bật đáng chú ý như sau:

  30/6/2015: Loạt quy chuẩn về an toàn lao động bắt đầu có hiệu lực

  Cụ thể:

  - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống cáp treo vận chuyển người: ký hiệu 19:2014/BLĐTBXH ban hành kèm theo Thông tư 35/2014/TT-BLĐTBXH.

  - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với găng tay cách điện: ký hiệu: QCVN 24:2014/BLĐTBXH ban hành kèm theo Thông tư 37/2014/TT-BLĐTBXH

  - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hệ thống chống rơi ngã cá nhân: ký hiệu QCVN 23:2014/BLĐTBXH ban hành kèm theo Thông tư 36/2014/TT-BLĐTBXH.


  Hướng dẫn công bố tiền lương, thưởng của Công ty TNHH 1 thành viên Nhà nước

  Từ ngày 22/6/2015, Thông tư 02/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về công bố thông tin của công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu có hiệu lực.

  Theo đó, Thông tư này hướng dẫn công bố tiền lương, thưởng của công ty TNHH một thành viên Nhà nước như sau:

  - Doanh nghiệp phải xây dựng và công bố chế độ tiền lương, thưởng hằng năm không muộn hơn ngày 31/3 hằng năm, đồng thời gửi đến Cơ quan thực hiện quyền chủ sở hữu và Bộ Kế hoạch Đầu tư trong vòng 05 ngày làm việc sau khi được Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty phê duyệt.

  - Cơ quan thực hiện quyền chủ sở hữu phải công bố chế độ tiền lương, tiền thưởng hằng năm của doanh nghiệp trong vòng 05 ngày làm việc tính từ ngày nhận được từ doanh nghiệp.

  - Bộ Kế hoạch Đầu tư phải công bố chế độ tiền lương, tiền thưởng hằng năm của doanh nghiệp trên Cổng thông tin doanh nghiệp Việt Nam của Bộ Kế hoạch Đầu tư http://www.bussiness.gov.vn  trong vòng 05 ngày làm việc tính từ ngày nhận được từ doanh nghiệp.

  Đồng thời, nội dung công bố theo Biểu số 4 của Phụ lục 4 kèm theo Thông tư này.


  Phạt đến 50 triệu đồng nếu vi phạm chi trả dịch vụ môi trường rừng

  Từ ngày 20/6/2015, vi phạm một trong các hành vi sau đây sẽ bị phạt đến 50 triệu đồng:

  - Không ký hợp đồng với Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam trong trường hợp chi trả gián tiếp.

  - Không chi trả hoặc chi trả không đầy đủ tiền sử dụng dịch vụ quá 03 tháng theo thời hạn ký kết trong hợp đồng với số tiền trên 500 triệu đồng.

  Nội dung trên được đề cập tại Nghị định 40/2015/NĐ-CP.


  Yêu cầu kỹ năng với người làm trong ngành CNTT

  Từ ngày 22/6/2015, Thông tư 11/2015/TT-BTTTT quy định chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp có hiệu lực. Theo đó, những người làm việc trong ngành CNTT phải có một hoặc một số kỹ năng trong nhóm các kỹ năng sau đây:

  - Chuẩn kỹ năng Cơ sở dữ liệu (Database skill standard).

  - Chuẩn kỹ năng Hệ thống mạng (Network system skill standard).

  - Chuẩn kỹ năng Quản lý hệ thống công nghệ thông tin (System management skill standard).

  - Chuẩn kỹ năng An toàn thông tin (Information security skill standard).

  - Chuẩn kỹ năng Thiết kế và phát triển phần mềm (Software design and development skill standard).

  Xem chi tiết từng kỹ năng trong các nhóm kỹ năng này tại Thông tư.


  Thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng sắn là 5%

  Sẽ áp mức thuế suất thuế xuất khẩu với mặt hàng sắn bao gồm: thái lát hay đã làm thành dạng viên, lát đã được làm khô  (mã hàng 0714.10.11) và sắn loại khác (mã hàng 0714.10.19) từ ngày 20/6/2015 theo Thông tư 63/2015/TT-BTC.


   

  Quy hoạch xây dựng nông thôn phải lấy ý kiến cư dân

  Đó là nội dung tại Nghị định 44/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng sẽ có hiệu lực từ ngày 30/6/2015. Cụ thể:

  Cơ quan tổ chức lập quy hoạch xây dựng phối hợp với UBND xã có trách nhiệm lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và đại diện cộng đồng dân cư có liên quan trong quá trình lập đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn.

  Ý kiến đóng góp cần phải phân tích, giải trình đầy đủ bằng văn bản.

  Văn bản giải trình là một phần của hồ sơ trình thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng.


  Điều kiện để được áp dụng chế độ ưu tiên khi thực hiện thủ tục hải quan

  Từ ngày 26/6/2015, Thông tư 72/2015/TT-BTC về chế độ ưu tiên trong thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu của doanh nghiệp  có hiệu lực.

  Theo đó, để được áp dụng chế độ ưu tiên khi thực hiện thủ tục hải quan, phải đáp ứng 6 nhóm điều kiện sau:

  - Tuân thủ pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế

  - Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu.

  - Thủ tục hải quan điện tử, thủ tục thuế điện tử.

  - Thanh toán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

  - Hệ thống kiểm soát nội bộ.

  - Chấp hành tốt pháp luật về kế toán, kiểm toán.

  Xem chi tiết từng điều kiện tại Thông tư.

  Cập nhật bởi ChuTuocLS ngày 15/06/2015 11:06:16 SA
   
  6415 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận