NSDLĐ được giảm lương NLĐ trong trường hợp nào?

Chủ đề   RSS   
 • #589630 13/08/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2002 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  NSDLĐ được giảm lương NLĐ trong trường hợp nào?

  Lương là mục đích và là kết quả lao động của người lao động (NLĐ) được giao kết trong hợp đồng lao động. Việc thay đổi mức lương sẽ ảnh hưởng đến NLĐ, Vậy, việc người sử dụng lao động (NSDLĐ) giảm lương thì có vi phạm pháp luật?
   
  giam-luong-nguoi-lao-dong
   
  Theo đó, giảm lương NLĐ là biện pháp đảm bảo để NSDLĐ có thể duy trì ổn định việc kinh doanh của doanh nghiệp trong tình hình kinh tế khó khăn. Ngoài ra, việc giảm lương cũng phải đúng thủ tục theo quy định pháp luật.
   
  NSDLĐ phải có thỏa thuận về giảm lương
   
  Trước khi ra quyết định giảm lương, NSDLĐ cần phải thỏa thuận lại về việc công ty giảm lương đối với NLĐ. Việc giảm lương này cần có sự đồng ý của các bên được nêu trong hợp đồng lao động. Cụ thể, tại Điều 33 Bộ luật Lao động 2019 quy định về việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động được thực hiện như sau:
   
  Đầu tiên là về thời gian thông báo, NSDLĐ có yêu cầu sửa đổi nội dung hợp đồng lao động ở đây là về vấn đề giảm lương thì phải báo cho NLĐ biết trước ít nhất 03 ngày làm việc về nội dung cần sửa đổi, bổ sung.
   
  Tiếp theo là hai bên chấp nhận thỏa thuận thì việc sửa đổi hợp đồng lao động. Về hình thức sửa đổi hợp đồng lao động thì các bên có thể lựa chọn một trong 02 hình thức sau đây thuận tiện cho việc giao kết:
   
  - Tiến hành bằng việc ký kết phụ lục.
   
  - Hoặc giao kết hợp đồng mới.
   
  Trường hợp các bên không thỏa thuận được việc sửa đổi thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết. Điều khoản này đặc biệt có lợi cho NLĐ trong trường hợp công ty giảm lương với lý do không chính đáng.
   
  Như vậy, NSDLĐ muốn cắt giảm tiền lương thì phải thông báo thỏa thuận với NLĐ ít nhất là 03 ngày về việc thỏa thuận giảm lương chứ không được tự ý thay đổi hợp đồng. Nếu NLĐ chấp thuận yêu cầu thì việc thỏa thuận hoàn tất. 
   
  Giảm lương khi chuyển NLĐ làm công việc khác 
   
  Nếu NSDLĐ giảm lương NLĐ trong điều kiện bình thường thì phải được sự chấp thuận của NLĐ. Thì trường hợp NSDLĐ được quyền điều chỉnh lương của NLĐ mà không cần phải có sự chấp thuận của các bên. Đó là chuyển NLĐ làm công việc khác, theo đó tại khoản 1, 3 Điều 29 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:
   
  Trường hợp khi doanh nghiệp gặp khó khăn đột xuất có thể do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Nhằm giảm bớt các rủi ro nêu trên và duy trì hoạt động của công ty thì NSDLĐ được các quyền như sau:
   
  NSDLĐ được quyền tạm thời chuyển NLĐ làm công việc khác so với HĐLĐ nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm. Như vậy, trong 12 tháng thì bên công ty chỉ được chuyển NLĐ sang làm công việc tạm thời chứ không được chuyển luôn.
   
  Về hình thức thông báo thì trường hợp chuyển NLĐ làm công việc khác so với hợp đồng lao động quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm thì chỉ được thực hiện khi NLĐ đồng ý bằng văn bản.
   
  Lưu ý cho NLĐ: Sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động được trả lương theo công việc mới. Nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương của công việc cũ thì được giữ nguyên tiền lương của công việc cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. 
   
  “Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% tiền lương của công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu.”
   
  Như vậy, qua quy định trên thì NSDLĐ hoàn toàn có thể giảm lương của NLĐ để hỗ trợ tài chính của công ty trong hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, mức lương giảm tối thiểu phải bằng 85% lương cũ.
   
  Phạt tiền NSDLĐ có hành vi trả lương không đúng quy định 
   
   
  Việc không tuân thủ các quy định về vấn đề giảm lương với NLĐ thì NSDLĐ là cá nhân có thể bị xử phạt hành chính theo khoản 2 Điều 17 Nghị định 12/2022/NĐ-CP như sau:
   
  Phạt 5 triệu đến 10 triệu đồng NSDLĐ giảm lương không đúng quy định từ 01 người đến 10 NLĐ.
   
  Phạt 10 triệu đến 20 triệu đồng NSDLĐ giảm lương không đúng quy định từ 11 người đến 50 NLĐ.
   
  Phạt 20 triệu đến 30 triệu đồng NSDLĐ giảm lương không đúng quy định từ 51 người đến 100 NLĐ.
   
  Phạt 30 triệu đến 40 triệu đồng NSDLĐ giảm lương không đúng quy định từ 101 người đến 300 NLĐ.
   
  Phạt 40 triệu đến 50 triệu đồng NSDLĐ giảm lương không đúng quy định từ 301 NLĐ trở lên.
   
  Ngoài ra, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả nhằm bảo vệ quyền lợi của NLĐ: Buộc NSDLĐ trả đủ tiền lương cộng với khoản tiền lãi của số tiền lương trả thiếu cho NLĐ tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt.
   
  Lưu ý: Đối với NSDLĐ là tổ chức có cùng hành vi vi phạm mức phạt gấp 02 lần so với cá nhân.
   
  Như vậy, NSDLĐ chỉ được giảm lương NLĐ theo trường hợp thỏa thuận được sự đồng ý của NLĐ hoặc trường hợp bất khả kháng thì giảm lương tối thiểu 85% so với lương cũ khi NLĐ bị chuyển công việc khác. Vi phạm trong việc cắt giảm tiền lương không đúng quy định có thể bị phạt tiền lên đến 100 triệu đồng.
   
  561 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #589953   24/08/2022

  NSDLĐ được giảm lương NLĐ trong trường hợp nào?

  Cám ơn bài viết hữu ích của bạn! Mình xin bổ sung thêm về mức phạt tiền, thẩm quyền xử phạt và nguyên tắc áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính nhiều lần. Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP như sau:

  1. Mức phạt tiền quy định đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II, Chương III và Chương IV Nghị định này là mức phạt đối với cá nhân, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3, 5 Điều 7; khoản 3, 4, 6 Điều 13; khoản 2 Điều 25; khoản 1 Điều 26; khoản 1, 5, 6, 7 Điều 27; khoản 8 Điều 39; khoản 5 Điều 41; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Điều 42; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Điều 43; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 45; khoản 3 Điều 46 Nghị định này. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

  Như vậy theo như quy định trên nếu công ty tự ý cắt giảm tiền lương người lao động phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân, còn đối với tổ chức mức phạt bằng 02 mức phạt tiền đối với cá nhân tức từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.
   
  Báo quản trị |  
 • #590075   26/08/2022

  nguyenhoaibao12061999
  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2002 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Cảm ơn bạn đã bổ sung, thì theo như bài viết của mình thì để bao quát mức phạt mà doanh nghiệp đó là cá nhân hay tổ chức thì đối với hành vi cắt giảm tiền lương của NLĐ quy định như sau:

  Cá nhân: bị phạt từ 5 triệu đồng - 50 triệu đồng
  Tổ chức: bị phạt từ 10 triệu đồng - 100 triệu đồng

  Ngoài ra, buộc NSDLĐ trả đủ tiền lương cộng với khoản tiền lãi của số tiền lương trả thiếu cho NLĐ.

   
  Báo quản trị |  
 • #591814   29/09/2022

  banhquecute
  banhquecute
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:29/05/2022
  Tổng số bài viết (304)
  Số điểm: 2840
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  NSDLĐ được giảm lương NLĐ trong trường hợp nào?

  Lương là một trong những mục đích quan trọng của người lao động khi đi làm. Mọi người đều mong đợi được tăng lương thường xuyên chứ không bao giờ muốn tưởng tượng rằng lương của mình giảm đi nhưng điều đó thì hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, không phải công ty cứ muốn là có thể giảm lương của người lao động mà cần thực hiện theo các quy định nêu trên, người lao động cần nắm rõ quy định để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn banhquecute vì bài viết hữu ích
  nguyenhoaibao12061999 (07/10/2022)
 • #592233   07/10/2022

  nguyenhoaibao12061999
  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2002 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Đúng như vậy, không phải bất cứ trường hợp nào NSDLĐ cũng có thể cắt giảm lương mà khi họ rơi vào những trường hợp buộc phải giảm lương để có lợi cho doanh nghiệp và cân xứng với sức lao động của NLĐ. Trường hợp cắt giảm lương không thỏa đáng có thể dẫn đến đình công làm trì trệ công việc cũng như doanh thu của cả hai bên.

   
  Báo quản trị |  
 • #592118   03/10/2022

  NSDLĐ được giảm lương NLĐ trong trường hợp nào?

  Xin góp ý thêm cho bài viết của bạn. Cắt giảm lương nhân viên trái pháp luật là trường hợp phía người sử dụng lao động không thực hiện việc thỏa thuận với người lao động về việc điều chỉnh, sửa đổi điều khoản về tiền lương trong hợp đồng mà tự ý cắt giảm lương khi chưa có sự đồng ý chấp thuận từ phía người lao động. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, trong trường hợp này người lao động có thể tiến hành làm đơn khiếu nại trình lên Phòng Lao động – Thương binh và xã hội để được giải quyết một cách thỏa đáng về việc doanh nghiệp tự ý giảm lương nhân viên. Trong trường hợp quyền lợi của người lao động vẫn không được đảm bảo thì có quyền tiến hành khởi kiện trực tiếp ra Tòa.

  Theo quy định đã ban hành thì trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung thông tin trong hợp đồng lao động thì phải tiến hành báo trước cho bên kia trong thời hạn ít nhất 03 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung. Cụ thể tại Điều 33 Bộ luật Lao động đã ban hành quy định:

  “Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu về việc sửa đổi, bổ sung nội dung trong hợp đồng lao động thì phải tiến hành báo trước cho bên kia trong thời hạn quy định ít nhất 03 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

  Trường hợp hai bên đã thống nhất đưa ra thỏa thuận thì việc sửa đổi, bổ sung nội dung trong hợp đồng lao động sẽ được tiến hành bằng việc thực hiện ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết một hợp đồng lao động mới.”

  Trong trường hợp cả hai bên không đưa ra được thỏa thuận thống nhất về việc sửa đổi, bổ sung nội dung, thông tin quy định trong hợp đồng lao động thì phải tiếp tục thực hiện theo hợp đồng đã giao kết trước đó.

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn quangtuyenn98 vì bài viết hữu ích
  nguyenhoaibao12061999 (07/10/2022)
 • #592232   07/10/2022

  nguyenhoaibao12061999
  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2002 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Cảm ơn những góp ý của bạn, thông thường trước khi làm thủ tục khiếu nại lên Phòng Loa động - Thương binh và xã hội thì NLĐ cần làm đơn khiếu nại đến giám đốc hoặc người đại diện pháp luật của doanh nghiệp trước đã. Ngoài ra, để giải quyết thỏa đáng một cách công bằng thì NLĐ có thể nhờ bên công đoàn tổ chức hòa giải với doanh nghiệp. Qua đó, thỏa thuận lại lương cũng như những quyền lợi khác cho hợp lý với cả 2. Vì doanh nghiệp nếu không cắt giảm mà rơi vào các trường hợp bất khả kháng dẫn đến thiếu hụt nguồn vốn thì cũng rất khó khăn cho doanh nghiệp.

   
  Báo quản trị |  
 • #592247   07/10/2022

  nguyenthikimdung2000
  nguyenthikimdung2000
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/08/2022
  Tổng số bài viết (241)
  Số điểm: 2480
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 67 lần


  NSDLĐ được giảm lương NLĐ trong trường hợp nào?

  Cảm ơn những thông tin bạn đã chia sẻ, mình xin bổ sung như sau: Giảm lương nhân viên là trường hợp phía người sử dụng lao động đưa ra một số lý do để thực hiện việc giảm lương hoặc thay đổi mức lương làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #594448   28/11/2022

  NSDLĐ được giảm lương NLĐ trong trường hợp nào?

  Cám ơn bài viết của tác giả đã đem đến cho người đọc nhiều thông tin hữu ích và thiết thực. Người sử dụng lao động cần chú ý đến vấn đề này để tránh bị phạt vi phạm hành chính còn nhiều tiền hơn là chi trả đúng lương cho người lao động, và người lao động trong trường hợp này cần phải đặc biệt quan tâm để tránh thiệt thòi lớn đến quyền lợi hợp pháp của mình.

   
  Báo quản trị |  
 • #594707   29/11/2022

  haohao2912
  haohao2912
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:11/07/2018
  Tổng số bài viết (290)
  Số điểm: 2608
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 33 lần


  NSDLĐ được giảm lương NLĐ trong trường hợp nào?

  Cảm ơn những thông tin hữu ích từ bạn! Tại các thời điểm gần tết, gần các kỳ nghỉ và gần các kỳ thưởng, người sử dụng lao động có xu hướng giảm bớt người lao động tại Doanh nghiệp của mình nhằm giảm thiểu gánh nặng kinh tế. Tuy nhiên hành vi trên gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Do đó, hai bên cần có sự thỏa thuận nhằm đảm bảo quyền lợi.

   
  Báo quản trị |