Nộp thuế nhà thầu khi nào?

Chủ đề   RSS   
 • #592945 29/10/2022

  Nộp thuế nhà thầu khi nào?

  Bên Công ty của mình có hợp tác với Tiktok để làm dịch vụ quảng cáo. Vậy cho mình hỏi dịch vụ này có cần kê khai thuế nhà thẩu không?

  Đối tượng nào phải chịu thuế nhà thầu?

  Tại Điều 1 Thông tư 103/2014/TT-BTC có quy định đối tượng chịu thuế nhà thầu như sau:

  "Điều 1. Đối tượng áp dụng

  Hướng dẫn tại Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau (trừ trường hợp nêu tại Điều 2 Chương I):

  1. Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu.

  [,…]".

  Như vậy, Tiktok là tổ chức nước ngoài, không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, nhưng có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam. Do đó, Tiktok là đối tượng được chịu sự điều chỉnh của thuế nhà thầu.

   Bên cạnh đó, căn cứ Điều 5 Thông tư 103/2014/TT-BTC quy định về các loại thuế áp dụng như sau:

  "Điều 5. Các loại thuế áp dụng

  1. Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là tổ chức kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo hướng dẫn tại Thông tư này.

  2. Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là cá nhân nước ngoài kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư này, thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo pháp luật về thuế TNCN.

  […]."

  Theo đó, thuế nhà thầu là loại thuế áp dụng đối với cá nhân, tổ chức (nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài) khi kinh doanh hoặc có thu nhập tại Việt Nam theo quy định. Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là tổ chức kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

  Đồng thời Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài còn phải thực hiện các nghĩa vụ đóng các loại thuế, phí và lệ phí khác theo quy định pháp luật.

  Bên cạnh đó, tại Điều 8 Thông tư 103/2014/TT-BTC cũng có quy định như sau:

  "Điều 8. Đối tượng và điều kiện áp dụng

  Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế theo hướng dẫn tại Mục 2 Chương II nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  1. Có cơ sở thường trú tại Việt Nam, hoặc là đối tượng cư trú tại Việt Nam;

  2. Thời hạn kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên kể từ ngày hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có hiệu lực;

  3. Áp dụng chế độ kế toán Việt Nam và thực hiện đăng ký thuế, được cơ quan thuế cấp mã số thuế."

  Theo đó, nếu Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài không đáp ứng được một trong các điều kiện: Có cơ sở thường trú tại Việt Nam, hoặc là đối tượng cư trú tại Việt Nam; Thời hạn kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên kể từ ngày hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có hiệu lực; Áp dụng chế độ kế toán Việt Nam và thực hiện đăng ký thuế, được cơ quan thuế cấp mã số thuế thì bên Việt Nam sẽ nộp thay thuế cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài bằng việc nộp thuế GTGT, nộp thuế TNDN theo phương pháp tỷ lệ tính trên doanh thu.

  Do đó, bên phía của bạn sẽ nộp thuế nhà thầu thay cho bên Tiktok bao gồm: nộp thuế GTGT, nộp thuế TNDN theo phương pháp tỷ lệ tính trên doanh thu.

   
  2517 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phamthibichhopulaw@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/10/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #594419   28/11/2022

  lvkhngoc
  lvkhngoc
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (358)
  Số điểm: 2954
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 68 lần


  Nộp thuế nhà thầu khi nào?

  Cám ơn thông tin chia sẻ hữu ích của tác giả. Qua thông tin cung cấp của tác giả, mình biết được thêm không chỉ ở Tiktok mà đối với các tổ chức nước ngoài khác, không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, nhưng có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam thì sẽ có phát sinh thuế nhà thầu. Đơn vị tại Việt Nam hợp tác với các tổ chức nước ngoài sẽ nộp thuế nhà thầu thay cho Nhà thầu nước ngoài bằng việc nộp thuế GTGT, nộp thuế TNDN theo phương pháp tỷ lệ tính trên doanh thu.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lvkhngoc vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/11/2022)
 • #594466   28/11/2022

  Nộp thuế nhà thầu khi nào?

  Cảm ơn những thông tin hữu ích từ bạn. Thuế nhà thầu là một loại thuế rất phổ biến trong tình hình hội nhập quốc tế như hiện nay nhưng không phải ai cũng có kiến thức về nó. Qua bài viết, mình biết được Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là tổ chức kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là cá nhân nước ngoài kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo pháp luật về thuế TNCN.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phamthibichhopulaw@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/11/2022)
 • #594469   28/11/2022

  tlthuthao21899
  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (412)
  Số điểm: 3185
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 51 lần


  Nộp thuế nhà thầu khi nào?

  Hiện tại mạng xã hội tiktok là một kênh rất phổ biến của giới trẻ, trong đó có mình. Sử dụng rất lâu mới có thể biết tiktok cũng là một trong những trang mạng xã hội cần phải đóng nhà thầu. Đối tượng đóng thuế nhà thầu là những tổ chức, cá nhân nước ngoài có phát sinh thu nhập tại Việt Nam. Cảm ơn tác giả đã chia sẻ bài viết hay và hấp dẫn nhé

   
  Báo quản trị |