Nộp thông báo tìm kiếm việc làm ở đâu?

Chủ đề   RSS   
 • #580578 23/02/2022

  minhhung456
  Top 500
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/01/2019
  Tổng số bài viết (180)
  Số điểm: 5025
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 56 lần


  Nộp thông báo tìm kiếm việc làm ở đâu?

  Tôi đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp và hiện đang hưởng tại trung tâm dịch vụ việc làm Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Trong thời gian này tôi có việc về quê và trùng với thời gian phải nộp thông báo tìm kiếm việc làm. Vậy tôi có có thể gửi thông báo tìm kiếm việc làm ở quê hay không?

   

   
  597 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #580614   23/02/2022

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (2002)
  Số điểm: 14465
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 318 lần


  Nộp thông báo tìm kiếm việc làm ở đâu?

  Tại Điều 52 Luật Việc làm 2013 quy định như sau:

  "Điều 52. Thông báo về việc tìm kiếm việc làm

  1. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm, trừ các trường hợp sau đây:

  a) Người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh;

  b) Trường hợp bất khả kháng.

  2. Đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này thì người lao động có trách nhiệm thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

  3. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều này."

  Như vậy, hàng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm trừ một số trường hợp nhất định.

  Ngoài ra, Khoản 1 Điều 10 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành:

  "Điều 10. Thông báo về việc tìm kiếm việc làm theo quy định tại Điều 52 Luật Việc làm

  1. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Mẫu số 16 ban hành kèm theo Thông tư này, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này."

  Theo đó, hàng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong trường hợp của mình thì bắt buộc phải thông báo về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đã nộp hồ sơ hưởng thất nghiệp tại Quận 3 thành phố Hồ Chí Minh chứ không thể nộp hồ sơ hưởng ở quê được.

   

   
  Báo quản trị |