“Nóng” với Luật làm dâu

Chủ đề   RSS   
 • #473941 08/11/2017

  shin_butchi
  Top 50
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:18/04/2015
  Tổng số bài viết (1913)
  Số điểm: 87629
  Cảm ơn: 836
  Được cảm ơn 1876 lần


  “Nóng” với Luật làm dâu

  Để kể mấy bạn nghe câu chuyện hài hước khi mình làm việc, vài bữa trước, có một bạn nữ, gửi email cho mình hỏi mình “Nghĩa vụ làm dâu của người phụ nữ khi đi lấy chồng được quy định trong văn bản pháp luật nào?”, mình chưa biết phải trả lời với bạn này sao, thì vài ba ngày sau, có anh chàng soạn hẳn hoi Dự thảo Luật làm dâu, gửi cho mình, yêu cầu đề xuất ban hành.

  Thế là mình lấy cái Dự thảo của anh chàng kia, gửi cho bạn nữ đó xem, hỏi ý kiến bạn đó coi thấy có hợp lý không, để mình gửi bằng “máy bay giấy” đến nghị trường Quốc hội để họ thảo luận tại kỳ này luôn, nhưng mình chưa nghe hồi âm từ bạn ấy.

  Cụ thể Toàn văn Dự thảo Luật làm dâu như sau:

  QUỐC HỘI                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Luật số: …/20…/QH…

         (Dự thảo)

  LUẬT LÀM DÂU

   

  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  Quốc hội ban hành Luật làm dâu;

   

  PHẦN I: QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

  Luật này quy định về điều kiện làm dâu, quyền lợi và chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa người làm dâu với các thành viên trong gia đình nhằm đảm bảo cho việc xây dựng, củng cố các mối quan hệ trong gia đình được tốt đẹp.

  Điều 2: Đối tượng áp dụng

  Luật này áp dụng đối với cá nhân nữ là con dâu trong gia đình trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Điều 3: Giải thích từ ngữ

  Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

  1. Con dâu: Là cá nhân nữ sau khi kết hôn với cá nhân nam, trở thành vợ chồng và sống chung trong gia đình không chỉ bao gồm vợ chồng mà còn các thành viên khác.

  2. Làm dâu: Là nghĩa vụ của con dâu đối với các thành viên trong gia đình chồng.

  Điều 4: Điều kiện để trở thành con dâu

  Để trở thành con dâu, cá nhân cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

  1. Đã đăng ký kết hôn theo quy định pháp luật hôn nhân gia đình Việt Nam.

  2. Thực hiện các nghĩa vụ làm dâu theo quy định tại Điều 7 Luật này.

  Điều 5: Các hành vi bị nghiêm cấm

  1. Đánh đập hoặc có hành vi gây thương tích khác cho các thành viên trong gia đình, bao gồm cả chồng.

  2. Đối xử tồi tệ với các thành viên gia đình như: bắt nhịn ăn, nhịn uống, bắt chịu rét, mặc rách, không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân.

  3. Bỏ mặc không chăm sóc thành viên gia đình là người già, yếu, tàn tật, trẻ em.

  4. Nhiều chuyện, làm lộ bí mật thông tin cá nhân của các thành viên trong gia đình.

  5. Ngăn cản quyền thăm nom, chăm sóc giữa ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con,

  6. Không cho thành viên gia đình sử dụng tài sản chung vào mục đích chính đáng.

  7. Chiếm đoạt tài sản riêng của thành viên gia đình

  8. Ép buộc thành viên gia đình lao động quá sức hoặc làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với chất độc hại hoặc làm những công việc khác trái với quy định của pháp luật về lao động

  9. Đuổi các thành viên trong gia đình ra khỏi nhà bất hợp pháp.

  10. Ngoại tình.

  PHẦN II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LÀM DÂU

  Điều 6: Quyền của người làm dâu

  Người làm dâu có các quyền sau đây:

  1. Không bị đối xử bạc đãi, tồi tệ bằng các hành vi bạo lực bao gồm bằng lời nói, hành vi.

  2. Được quan tâm, chăm sóc bởi các thành viên trong gia đình, ngoài chồng của mình.

  3. Được quyền chu cấp tiền phụng dưỡng cha mẹ, anh chị em ruột của mình.

  4. Có quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở như các thành viên khác trong gia đình.

  5. Được tham gia các hoạt động xã hội, quan hệ với bạn bè, người thân trong gia đình riêng của mình mà không bị ngăn cấm một cách phi lý.

  Điều 7: Nghĩa vụ của người làm dâu

  Người làm dâu có các nghĩa vụ sau đây:

  1. Quan tâm, chăm sóc các thành viên trong gia đình, bên cạnh việc quan tâm, chăm sóc chồng mình.

  2. Bảo vệ các thành viên trong gia đình khi họ bị xâm hại.

  3. Giữ bí mật các thông tin cá nhân của các thành viên trong gia đình.

  4. Bảo quản tài sản chung của gia đình.

  5. Hỏi ý kiến và được sự đồng ý của các thành viên trong gia đình khi bán, tặng cho, chuyển nhượng tài sản chung.

  PHÂN III: XỬ LÝ VI PHẠM

  Điều 8: Hình thức xử lý vi phạm

  Trong trường hợp vi phạm Luật này, người làm dâu có thể bị xử lý vi phạm theo các hình thức sau:

  1. Bị các thành viên trong gia đình, bao gồm cả chồng bỏ mặc, không quan tâm, nói chuyện với người làm dâu có hành vi vi phạm có thời hạn.

  2. Buộc tạm thời rời khỏi gia đình chồng có thời hạn.

  3. Bêu tên cùng hành vi vi phạm để bà con, hàng xóm, người thân khác trong gia đình hai bên biết.

  4. Cảnh cáo

  5. Phạt tiền (tài sản riêng của mình)

  6. Phạt tù

  Chính phủ có trách nhiệm quy định chi tiết thi hành mức phạt tiền, phạt tù đối với trường hợp vi phạm Luật này.

  Điều 9: Xử lý hành vi vi phạm

  Tùy mức độ vi phạm các quy định nêu trên và hậu quả xảy ra đối với các thành viên trong gia đình mà người làm dâu vi phạm có thể bị xử phạt theo một trong các hình thức được quy định tại Điều 8 Luật này.

  Điều 10: Thẩm quyền xử lý vi phạm

  1. Các thành viên trong gia đình có đầy đủ năng lực hành vi dân sự đều có quyền thực hiện Khoản 1 Điều 8 Luật này.

  2. Chủ hộ gia đình hoặc người đại diện chủ hộ có thẩm quyền thực hiện Khoản 2, 3 Điều 8 Luật này.

  2. Chủ tịch UBND cấp xã nơi người làm dâu cư trú có thẩm quyền cảnh cáo, phạt tiền.

  3. Tòa án nhân dân cấp huyện nơi người làm dâu cư trú có thẩm quyền phạt tù. Công an cấp xã, cấp huyện có trách nhiệm hỗ trợ thực hiện.

  PHẦN IV: HIỆU LỰC THI HÀNH

  Điều 11: Điều khoản chuyển tiếp

  Trong thời gian chờ Luật này có hiệu lực thi hành, người làm dâu có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật liên quan đến hôn nhân gia đình.

  Điều 12: Hiệu lực thi hành

  Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 28 tháng 6 năm 20..(là ngày Gia đình Việt Nam)

  P/S: Mà sau mình đọc xong Dự thảo này, mình thắc mắc, anh chàng soạn Dự thảo này với cô bạn nữ kia có mối quan hệ với nhau không?

   
  31968 | Báo quản trị |  
  4 thành viên cảm ơn shin_butchi vì bài viết hữu ích
  vulieu9102 (29/09/2019) JerryMice (09/11/2017) ntdieu (08/11/2017) admin (08/11/2017)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

2 Trang 12>
Thảo luận
 • #477611   07/12/2017

  thambui94
  thambui94
  Top 500
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/12/2017
  Tổng số bài viết (252)
  Số điểm: 3162
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 35 lần


  Luật làm dâu

  Nghe lạ quá, đọc xong dự thảo điều luật bạn đăng lên lại càng thấy tội cho người phụ nữ. Khi đi lấy chồng đã thiệt thòi đủ đường: về nhà bố mẹ đẻ thì bị coi là khách, ở nhà chồng thì bị coi là người ngoài. Giờ lại còn thêm luật làm dâu, chắc là không ai muốn đi lấy chồng nữa quá.
   
  Báo quản trị |  
 • #477692   08/12/2017

  thuylinh2311
  thuylinh2311
  Top 75
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2017
  Tổng số bài viết (920)
  Số điểm: 9451
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 140 lần


  Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Không phải ai đi làm dâu cũng chịu khổ, xong ấm ức là điều không thể tránh khỏi. Bởi người phụ nữ không chỉ làm dâu mà còn làm vợ, làm mẹ nữa. Điều cần thiết đối với họ là một người chồng tâm lý, biết quan tâm và cùng chia sẻ.

   
  Báo quản trị |  
 • #477699   08/12/2017

  thuytrangak
  thuytrangak
  Top 75
  Female
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/08/2017
  Tổng số bài viết (831)
  Số điểm: 6996
  Cảm ơn: 86
  Được cảm ơn 169 lần


  Đã có dự thảo làm dâu thì sao không có sự thảo làm rể luôn. nam, nữ thời nay công bằng sao chỉ quy định cho mỗi phụ nữ. Xây dựng gia đình là trách nhiệm của cả vợ và chồng mà, người vợ có nghĩa vụ với nhà công thì ngược lại người chồng cũng phải có nghĩa vụ chăm sóc cho gia đình vợ chứ

   
  Báo quản trị |  
 • #477700   08/12/2017

  ttmlinh284
  ttmlinh284
  Top 500
  Female
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/11/2014
  Tổng số bài viết (122)
  Số điểm: 1597
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 20 lần


  Dân gian truyền miệng nhau rằng, con gái là con người ta (thể hiện ở việc nuôi nấng người con trưởng thành thì người con gái đi lấy chồng, coi như sang nhà người ta, làm con người ta, ở nhà người ta). Nhưng thực sự con gái có nhiều nỗi khổ của mình, mà nỗi khổ lớn nhất là việc đi làm dâu.

  Bố mẹ đẻ nuôi nấng mình nên người, bạn gái nào đi lấy chồng sớm là coi như xong, bố mẹ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng chính người con gái ấy lại chưa có thể hoàn thành nghĩa vụ báo hiếu cho bố mẹ.

  Mười mấy năm trời bố mẹ lo cho ăn học, đến khi ra trường vừa đi làm đã lấy chồng. Chưa có thể nuôi bố mẹ được ngày nào. Nên bản thân mình luôn nhắc rằng, trước 30 chưa hề muộn để lấy chồng. Hãy làm những điều mình thích, thời gian rảnh rỗi về thăm bố mẹ, tiền lương khi chưa phải lo toan cho ai cả thì có thể cho bố mẹ, cho em út. Hay đơn giản chỉ là chạy về nhà nấu cho bố mẹ một bữa ăn mà không phải xin phép ai.

  Bởi vậy, người ta thường nói làm dâu trăm họ lột tả sự khó khăn khi người con gái đi làm dâu. Vừa phải vừa lòng bố mẹ chồng, trách nhiệm nội ngoại hai bên, các ông bà cô bác, trách nhiệm chăm sóc chồng con...

  Và thực sự, việc làm dâu làm vợ đòi hỏi rất nhiều, người ta thường ví người phụ nữ là người giữ lửa cho gia đình. Vì thế người phụ nữ phải luôn khôn ngoan, linh động, trong lòng lúc nào cũng tồn tại tình yêu thương với gia đình thì mới làm tròn bổn phận dâu con.

   
  Báo quản trị |  
 • #527509   02/09/2019

  Cảm ơn về bài viết rất thú vị mà bạn đã chia . Tuy nhiên nếu dự thảo này mà viết nghiêm túc thì chắc chẳng bạn nữ nào dám làm dâu. Đơn cử là quy định tại khoản 2 Điều 8, chỉ cần vi phạm thôi là bị buộc rời khỏi gia đình nhà , rồi nào là bị bỏ mặc không quan tâm. Như thế này chắc chẳng ai dám ở chung với nhà chồng nữa.

   
  Báo quản trị |  
 • #528188   14/09/2019

  htham2501
  htham2501
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/06/2019
  Tổng số bài viết (241)
  Số điểm: 2000
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 109 lần


       Là phụ nữ, sinh ra đã phải chịu bao nhiêu là thiệt thòi. Đến khi lấy chồng, sinh con lại càng vất vả hơn nữa. Đã thế ngoài việc phục vụ chồng, phục vụ con. Họ lại còn có nghĩa vụ phục vụ cả bố mẹ chồng, chăm lo cho gia đình chồng.

       Người ta cứ bắt con dâu có nghĩa vụ chăm sóc bố mẹ chồng, vậy sao không ai nghĩ đến việc con rể cũng phải đối xử, báo hiếu lại bố mẹ vợ?

   

   
  Báo quản trị |  
 • #528346   15/09/2019

  ngphunganh
  ngphunganh
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/08/2019
  Tổng số bài viết (284)
  Số điểm: 1853
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 36 lần


  Theo mình nghĩ luật làm dâu nếu có ban hành thì nên quy định mạnh vào các quyền lợi của người con dâu trong gia đình để bảo vệ họ, người làm dâu có thể dựa vào luật làm dâu này để bảo vệ bản thân mình khi bị chèn ép chứ không phải ban hành luật làm dâu để quy định gò bó người phụ nữ phải làm gì không được làm những gì, vì đó còn tuỳ thuộc vào hoàn cảnh, tính cách và tính chất công việc của mỗi người con dâu. Không may luật này sẽ vấp phải làn sóng phản đối từ nữ giới và những tổ chức nữ quyền.

   
  Báo quản trị |  
 • #529284   29/09/2019

  vulieu9102
  vulieu9102
  Top 500
  Male


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/06/2019
  Tổng số bài viết (270)
  Số điểm: 2179
  Cảm ơn: 51
  Được cảm ơn 113 lần


  "Luật làm dâu" nghe cứ như kiểu bị thiệt thòi cho chị em phụ nữ hay sao ấy. Bởi "Luật hay Pháp luật là Hệ thống các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội, phục vụ và bảo vệ quyền lợi của các tầng lớp dân cư trong xã hội."
  Như vậy nếu có Luật làm dâu thì bên cạnh quyền lợi của người làm dâu được quy định trong Luật mình cứ cảm thấy phần còn lại rất gò bó, kiểu như bị áp đặt lên người làm dâu ấy.
   
  Báo quản trị |  
 • #529378   29/09/2019

  DT_DA
  DT_DA
  Top 75
  Male
  Lớp 11

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/06/2017
  Tổng số bài viết (903)
  Số điểm: 17463
  Cảm ơn: 265
  Được cảm ơn 346 lần


  Đây mới chỉ là dự thảo và do mọi người nghĩ ra để có câu chuyện mang đến những màu sắc mới của ngành Luật thôi, chứ trên thực tế việc Luật làm dâu thành văn sẽ không có, tuy nhiên luật bất thành văn lại là điều xảy ra bình thường đối với phụ nữ lấy chồng trước khi về nhà chồng mẹ thường dặn con gái sống phải phép và kính trên nhường dưới... mang tính dặn dò tuy nhiên cũng giống như luật bát thành văn truyền miệng cho con gái đi nhà chồng. Hiện nay thì cũng khoogn còn quá coi trọng về vấn đề con dâu phải làm những điều quá cứng nhắc như trong dự thảo, tuy nhiên thì vẫn có một bộ phận gia đình gia giáo nề nếp đã thành thói quen và truyền thống gia đình

   
  Báo quản trị |  
 • #530029   30/09/2019

  MewBumm
  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1666)
  Số điểm: 10714
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 200 lần


  Về nội dung dự thảo nêu trên thì mình nghĩ cũng nên có dự thảo về Luật làm rễ. Cuộc sống của chúng ta đã thay đổi rồi nên quan niệm truyền thống xa xưa trọng nam khinh nữ đã phai nhòa. Bây giờ mọi chuyện đều phải xây dựng trên quyền bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. Việc này thể hiện ngay trong Hiến pháp cũng như các văn bản liên quan khác.

   
  Báo quản trị |  
 • #530173   01/10/2019

  Việc đưa ra Luật làm dâu là nhằm bảo vệ lợi ích của những người con dâu bị mẹ chòng ức hiếp, không tôn trọng và cũng là lời cảnh tỉnh về tình trạng mẹ chồng nàng dâu hiện nay. Việc này đem lại lợi ích hợp pháp cho những cô gái bị áp bức và ngược đãi trong gia đình chồng và nhằm tìm lại tiếng nói hợp pháp của những cô gái không may mắn. 

   
  Báo quản trị |  
 • #531424   27/10/2019

  DT_DA
  DT_DA
  Top 75
  Male
  Lớp 11

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/06/2017
  Tổng số bài viết (903)
  Số điểm: 17463
  Cảm ơn: 265
  Được cảm ơn 346 lần


  Đưa ra dự thảo Luật làm dâu giông như quy định khuôn khổ cho việc làm dâu thế nào là hợp pháp và đúng đạo lý nhất, thấy rằng việc này có thể đem lại nhiều lợi ích cho con dâu về quyền và nghĩa vụ, tuy nhiên thì cuộc sống muôn vàn điều lạ và nghịch lý đo đó khó mà có thể khái quát hết điều này trong luật, thiết nghĩ thì mình nên để từng cá nhân hoàn cảnh của mỗi người và xử xự với nhau cho đúng đạo lý đạo nghĩa của người con dâu.

   
  Báo quản trị |  
 • #536337   31/12/2019

  thuychichu
  thuychichu
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2017
  Tổng số bài viết (1433)
  Số điểm: 12415
  Cảm ơn: 63
  Được cảm ơn 282 lần


  Phận dâu con ở Việt nam mình bây giờ thoải mái hơn khá nhiều, nhất là khu vực miền nam vì văn hóa của họ gọi là khá “dễ dãi”, không bắt buộc quá lễ nghi, phép tắc như miền bắc. Làm dâu thì vô nam cho dễ sống nha mọi người

   

   
  Báo quản trị |  
 • #536338   31/12/2019

  vyvy2409
  vyvy2409
  Top 50
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/09/2017
  Tổng số bài viết (925)
  Số điểm: 8647
  Cảm ơn: 47
  Được cảm ơn 177 lần


  Gỉa dụ về làm dâu mà cũng phải ban hành thành Bộ luật như vậy thì vốn dĩ đã áp lực lại càng áp lực hơn. Theo mình mỗi gia đình sẽ có cách sinh hoạt khác nhau và tính cách mỗi người trong gia đình cũng khác nhau cho nên phụ thuộc nhiều vào cách xử lý và ứng phó của người con dâu  ra sao mà thôi.
   

   
  Báo quản trị |  
 • #536342   31/12/2019

  MewBumm
  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1666)
  Số điểm: 10714
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 200 lần


  Nhưng mình trao đổi vui vậy thôi chứ thực tế Quốc hội chả bao giờ ban hành những văn bản với nội dung này đâu. Vì nội dung này mang tính cá biệt cho người làm dâu, ban hành vậy sẽ phát sinh nhiều nhu cầu Luật làm abc, xyz khác. Chưa kể việc ban hành sẽ mang tính phân biệt giới tính nên nó sxe mãi nằm trong suy nghĩ mà thôi.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #536351   31/12/2019

  nhmylinh97
  nhmylinh97
  Top 100
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/10/2019
  Tổng số bài viết (724)
  Số điểm: 4760
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 51 lần


  Lấy chồng như đánh bạc. Mình nghĩ có dự thảo luật làm dâu, sao không có thêm dự thảo luật làm rể, làm chồng. Phụ nữ đã thiệt thòi rất nhiều rồi, khi về làm dâu, chỉ cần cha mẹ chồng yêu thương, chồng yêu thương thì người phụ nữ bao nhiêu cũng hy sinh cho gia đình được. Chẳng cần phải có luật làm dâu, đa số khi nhận được tình cảm từ gia đình chồng, những người phụ nữ cũng sẽ biết cách cư xử đúng mực

   
  Báo quản trị |  
 • #536725   02/01/2020

  chaugiang9897
  chaugiang9897
  Top 200
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (386)
  Số điểm: 2516
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 54 lần


  Người ta thường nói làm dâu trăm họ lột tả sự khó khăn khi người con gái đi làm dâu nhà chồng. Tuy nhiên, hiện nay việc làm dâu đối với các nàng đã khá thoải mái hơn nhiều rồi, có người còn được mẹ chồng cưng chiều, phục vụ và chăm sóc như con ruột nữa cơ. Nên nếu có luật làm dâu thì nên thêm nhiều quyền lời hơn nữa cho người phụ nữ vì sinh ra làm con gái đã là thiệt thòi trăm bề rồi.

   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #543823   18/04/2020

  maithithuyvan97
  maithithuyvan97
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/03/2020
  Tổng số bài viết (251)
  Số điểm: 1641
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 19 lần


  Theo mình thì làm dâu mỗi gia đình mỗi khác. Mỗi gia đình đều có phong tục riêng. Nên là để tránh các trường hợp bạc đãi con dâu hay ngược lại thì chúng ta chỉ cần có những quy định để bảo vệ những người phụ nữ và đảm bảo được những quy định đó là tốt nhất. 

   
  Báo quản trị |  
 • #559511   30/09/2020

  hongphuongtg98
  hongphuongtg98
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2020
  Tổng số bài viết (820)
  Số điểm: 5755
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 122 lần


  Đúng thật là mỗi gia đình là một phong cách nề nếp khác nhau. Mẹ chồng và nàng dâu là đề tài luôn nóng và xuất hiện trong mỗi câu chuyện của chị em. Theo mình là mẹ chồng không nên quá khắt khe với con dâu và con dâu cũng nên có cái nhìn khác đi so với suy nghĩ về câu: mẹ chồng nàng dâu. Ai cũng mong gia đình hòa thuận, hạnh phúc cả mà.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #559524   30/09/2020

  yuhcudd
  yuhcudd
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/06/2020
  Tổng số bài viết (257)
  Số điểm: 1475
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 23 lần


  Người trẻ bây giờ nếu có đủ năng lực, có cuộc sống tự lực, tự do lo cho gia đình nhỏ mới kết hôn, chuyện mẹ chồng nàng dâu dần dần sẽ không có ở chung , mọi chuyện sẽ vui vẻ và tốt hơn, quí nhau hơn, xã hội văn minh giúp nhau tiến bộ và ngày càng hạnh phúc .

   
  Báo quản trị |