Nội dung hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học?

Chủ đề   RSS   
 • #599400 28/02/2023

  Nội dung hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học?

  Theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 109/2022/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/03/2023) nội dung hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học bao gồm:
   
  - Nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp, bao gồm chương trình, đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm, nhiệm vụ khoa học và công nghệ khác;
   
  - Sở hữu trí tuệ; ứng dụng và chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; dịch vụ khoa học và công nghệ; sản xuất kinh doanh;
   
  - Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ quản lý, giảng viên về nghiên cứu khoa học;
   
  - Dự án đầu tư phát triển, dự án tăng cường năng lực nghiên cứu, phòng thí nghiệm trọng điểm, phòng thí nghiệm liên ngành và chuyên ngành, dự án nâng cấp tạp chí khoa học, dự án sửa chữa, mua sắm và duy tu bảo dưỡng trang thiết bị, phương tiện làm việc, số hóa thư viện, hạ tầng thông tin;
   
  - Nghiên cứu khoa học của sinh viên, học viên theo học chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, nghiên cứu sinh (sau đây gọi chung là người học), nghiên cứu viên, viên chức trong cơ sở giáo dục đại học công lập và cán bộ cơ hữu, giảng viên cơ hữu trong cơ sở giáo dục đại học tư thục (sau đây gọi chung là giảng viên);
   
  - Hợp tác khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế;
   
  - Thông tin, thống kê về khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng;
   
  - Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho giảng viên, người học, các tổ chức, cá nhân liên quan; thành lập, thúc đẩy hoạt động của các trung tâm đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ;
   
  - Tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ;
   
  - Các nội dung hoạt động khoa học và công nghệ khác có liên quan.
   
  73 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #599705   28/02/2023

  thanhdat.nguyen1404
  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (462)
  Số điểm: 4131
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 70 lần


  Nội dung hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học?

  Cảm ơn thông tin chia sẻ từ bạn. Sau khi đọc bài viết của bạn thì mình có một thắc mắc nhỏ, rất mong được bạn giải đáp. Trong bài bạn có đề cập đến cụm từ "giáo viên cơ hữu", không rõ hiện nay có định nghĩa hay phân loại tiêu chuẩn để được xem là giáo viên cơ hữu hay không? Ví dụ: một giáo viên ký hợp đồng lao động  năm với nhà trường (công lập) thì có được xem là giáo viên cơ hữu không? Xin cảm ơn!

   
  Báo quản trị |