Nội dung, chương trình tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện thể thao

Chủ đề   RSS   
 • #576586 29/10/2021

  katkumhat
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (787)
  Số điểm: 5328
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 85 lần


  Nội dung, chương trình tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện thể thao

  Ngày 8/9/2021, Bộ VHTT&DL có ban hành Thông tư 07/2021/TT-BVHTTDL quy định về tập huấn chuyên môn thể thao đối với người hướng dẫn tập luyện thể thao, một trong những nội dung trọng tâm được đề cập trong Thông tư này đó là nội dung, chương trình tập huấn chuyên môn thể thao cho người hướng dẫn tập luyện thể thao.

  - Nội dung tập huấn chuyên môn thể thao bao gồm:

  + Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Thể dục thể thao; kiến thức cơ bản của pháp luật có liên quan đến môn thể thao tập huấn;

  + Các nguyên tắc huấn luyện thể thao;

  + Các kỹ thuật cơ bản của môn thể thao;

  + Luật thi đấu, các phương pháp huấn luyện và tổ chức thi đấu của môn thể thao;

  + Những kiến thức cơ bản về bảo đảm an toàn, vệ sinh, chăm sóc y tế, dinh dưỡng cho người tham gia tập luyện môn thể thao;

  + Phương pháp cứu hộ (đối với các hoạt động thể thao dưới nước, hoạt động thể thao mạo hiểm);

  + Các nội dung kiểm tra, đánh giá kết quả tập huấn.

  - Chương trình tập huấn:

  + Tổng cục Thể dục thể thao xây dựng chương trình tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện của từng môn thể thao và yêu cầu về trình độ chuyên môn đối với giảng viên trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định.

  + Căn cứ chương trình tập huấn chuyên môn đã được ban hành, cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn xây dựng tài liệu tập huấn. Tài liệu tập huấn phải được bổ sung, cập nhật thường xuyên để bảo đảm phù hợp quy định và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

  + Tổng cục Thể dục thể thao có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc xây dựng tài liệu của các lớp tập huấn.

  Thông tư 07/2021/TT-BVHTTDL sẽ có hiệu lực từ ngày 01/12/2021.

   
  285 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận