Nội dung chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức ở trong nước năm 2024

Chủ đề   RSS   
 • #608419 26/01/2024

  nitrum01
  Top 500


  Vietnam
  Tham gia:25/12/2022
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 2187
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 38 lần


  Nội dung chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức ở trong nước năm 2024

  Việc cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác ở trong nước nhằm đảm bảo, nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị cũng như nhằm cải thiện, hoàn thiện hơn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Khi tiến hành đào tạo, bồi dưỡng sẽ có những chi phí liên quan đến hoạt động này, vậy cụ thể những chi phí đó là những chi phí nào? xin được liệt kê qua bài viết dưới đây.

  Đối với việc chi đào tạo cán bộ, công chức, viên chức trong nước

  Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 36/2018/TT-BTC sẽ bao gồm những nội dung chi sau:

  - Chi phí dịch vụ đào tạo, chi phí triển khai nhiệm vụ nghiên cứu và các chi phí (bắt buộc) khác (nếu có) liên quan đến khóa đào tạo phải trả cho các cơ sở đào tạo ở trong nước.

  - Hỗ trợ kinh phí mua tài liệu học tập bắt buộc;

  - Hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung;

  - Hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ lễ; nghỉ tết); chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho cán bộ, công chức, viên chức trong những ngày đi tập trung học tại cơ sở đào tạo (trong trường hợp cơ sở đào tạo và đơn vị tổ chức đào tạo xác nhận không bố trí được chỗ nghỉ).;

  - Cán bộ, công chức, viên chức là nữ, là người dân tộc thiểu số được cử đi đào tạo được hưởng các chính sách, chế độ theo quy định của pháp luật về bình đẳng giới và công tác dân tộc.

  Chi tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ sử dụng nguồn đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức thực hiện theo nội dung chi, mức chi quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

  Đối với việc chi tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong nước

  Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư 36/2018/TT-BTC (được bổ sung bởi Khoản 4 Điều 1 Thông tư 06/2023/TT-BTC) sẽ bao gồm những nội dung chi sau:

  - Chi biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu bồi dưỡng mới hoặc chi chỉnh sửa, bổ sung cập nhật chương trình, giáo trình, tài liệu bồi dưỡng: Do cơ quan, đơn vị được giao chủ trì biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ chi từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng được giao hàng năm;

  - Chi thù lao giảng viên, trợ giảng; phụ cấp tiền ăn giảng viên, trợ giảng; chi phí đưa, đón, bố trí nơi ở cho giảng viên, trợ giảng;

  - Chi tài liệu học tập bắt buộc theo nội dung chương trình khoá học cho học viên (không kể tài liệu tham khảo);

  - Chi hỗ trợ cho các đối tượng là những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, làng, ấp, bản, buôn, sóc, tổ dân phố ở phường, thị trấn trong những ngày đi tập trung học tại cơ sở đào tạo các khoản: Chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ lễ; nghỉ tết); chi hỗ trợ tiền thuê chỗ nghỉ;

  - Chi thuê hội trường, phòng học, thiết bị phục vụ học tập (nếu có);

  - Chi thuê phiên, biên dịch;

  - Chi ra đề thi, coi thi, chấm thi; hội đồng xét kết quả; chi lễ khai giảng, bế giảng;

  - Chi nước uống phục vụ lớp học;

  - Chi tổ chức cho học viên đi khảo sát, thực tế (nếu có);

  - Chi khen thưởng cho học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc;

  - Chi tiền thuốc y tế thông thường cho học viên (nếu học viên ốm);

  - Chi in và cấp chứng chỉ;

  - Chi khác phục vụ trực tiếp lớp học (điện, nước, thông tin liên lạc, văn phòng phẩm, vệ sinh, trông giữ xe và các khoản chi trực tiếp khác);

  - Chi hoạt động quản lý trực tiếp các lớp bồi dưỡng CBCC, viên chức: Chi công tác phí cho cán bộ quản lý lớp của cơ sở đào tạo (nếu có); chi làm thêm giờ của cán bộ quản lý lớp (nếu có) và các khoản chi khác để phục vụ quản lý, điều hành lớp học (nếu có).

  Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức đã được ngân sách đầu tư xây dựng phòng nghỉ phải có trách nhiệm bố trí chỗ nghỉ cho học viên ở xa đối với những lớp được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ và phân bổ kinh phí thực hiện; không được thu thêm khoản tiền phòng nghỉ của học viên.

   
  76 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận