Nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa đối với mỹ phẩm?

Chủ đề   RSS   
 • #542059 27/03/2020

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1294)
  Số điểm: 9959
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 196 lần


  Nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa đối với mỹ phẩm?

  Tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa

  "Điều 10. Nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa

  1. Nhãn hàng hóa bắt buộc phải thể hiện các nội dung sau:

  a) Tên hàng hóa;

  b) Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa;

  c) Xuất xứ hàng hóa;

  d) Các nội dung khác theo tính chất của mỗi loại hàng hóa được quy định tại Phụ lục I của Nghị định này và văn bản quy phạm pháp luật liên quan."

  Trong nhóm hàng hóa tại Phụ lục I có đề cập nội dung (mục 14 của Phụ lục I):

  "a) Định lượng;

  b) Thành phần hoặc thành phần định lượng;

  c) Số lô sản xuất;

  d) Ngày sản xuất hoặc hạn sử dụng/hạn dùng;

  đ) Với những sản phẩm có độ ổn định dưới 30 tháng, bắt buộc phải ghi ngày hết hạn;

  e) Hướng dẫn sử dụng trừ khi dạng trình bày đã thể hiện rõ cách sử dụng của sản phẩm;

  g) Thông tin, cảnh báo".

   
  801 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận