Nợ xấu nhóm 5 là nợ quá hạn bao nhiêu ngày?

Chủ đề   RSS   
 • #587599 12/07/2022

  vuthienan134
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (352)
  Số điểm: 3840
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 30 lần


  Nợ xấu nhóm 5 là nợ quá hạn bao nhiêu ngày?

  Tại Điểm đ Khoản 1 Điều 10 Thông tư 11/2021/TT-NHNN quy định Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn) bao gồm:

  (i) Khoản nợ quá hạn trên 360 ngày;

  (ii) Khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 91 ngày trở lên theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu;

  (iii) Khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai quá hạn theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần thứ hai;

  (iv) Khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên, trừ khoản nợ quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

  (v) Khoản nợ quy định tại điểm c(iv) khoản 1 Điều này chưa thu hồi được trên 60 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi;

  (vi) Khoản nợ phải thu hồi theo kết luận thanh tra, kiểm tra nhưng quá thời hạn thu hồi theo kết luận thanh tra, kiểm tra trên 60 ngày mà chưa thu hồi được;

  (vii) Khoản nợ phải thu hồi theo quyết định thu hồi nợ trước hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do khách hàng vi phạm thỏa thuận với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chưa thu hồi được trên 60 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi;

  (viii) Khoản nợ của khách hàng là tổ chức tín dụng đang được kiểm soát đặc biệt, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang bị phong tỏa vốn và tài sản;

  (ix) Khoản nợ được phân loại vào nhóm 5 theo quy định tại khoản 3 Điều này;

  (x) Khoản nợ phải phân loại vào nhóm 5 theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Thông tư này.

  Như vậy, theo quy định trên nợ xấu nhóm 5 là khoản nợ quá hạn trên 360 ngày. Khi bị dính nợ xấu nhưng có khả năng chi trả mà trốn tránh thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự song đó sẽ bị dính nợ xấu trên CIC nhà nước và không vay thêm được bất cứ khoản vay nào.

   
  1022 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #588621   29/07/2022

  Nợ xấu nhóm 5 là nợ quá hạn bao nhiêu ngày?

  Hiện nay, các ngân hàng đều có một quy định chung đối với các khách hàng đi vay vốn, cụ thể khi tiếp nhận hồ sơ vay nếu phát hiện hồ sơ đang dính nợ xấu từ nhóm 2 trở lên thì khả năng vay được tiền của người đi vay là rất khó. Riêng đối với nhóm nợ thứ 4 và 5 thì khả năng vay được tiền của khách hàng là không thể, trừ khi hồ sơ đi vay được cải thiện bằng cách thanh toán các khoản nợ quá hạn và đợi cho CIC xóa tên người đi vay khỏi danh sách nợ xấu, thời gian mà CIC xóa nợ xấu là 5 năm đối với nợ xấu nhóm 5.
   
  Báo quản trị |  
 • #588636   29/07/2022

  Nợ xấu nhóm 5 là nợ quá hạn bao nhiêu ngày?

  Cảm ơn những thông tin bài viết của bạn. Định nghĩa về nợ xấu đã được Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đưa ra như sau: “Một khoản vay được coi là không sinh lời (nợ xấu) khi quá hạn thanh toán gốc hoặc lãi 90 ngày trở lên; khi các khoản lãi đã quá hạn 90 ngày hoặc hơn đã được vốn hóa, cơ cấu lại, hoặc trì hoãn theo thỏa thuận; khi các khoản thanh toán đến hạn dưới 90 ngày nhưng có thể nhận thấy những dấu hiệu rõ ràng cho thấy người vay sẽ không thể hoàn trả nợ đầy đủ (người vay phá sản)”. Với quan điểm này, nợ xấu được tiếp cận dựa trên thời gian trả hạn quá nợ và khả năng trả nợ của khách hàng. Khả năng trả nợ của khách hàng ở đây có thể là toàn bộ số gốc và lãi hoặc một phần gốc và lãi.

   
  Báo quản trị |  
 • #588642   29/07/2022

  Nợ xấu nhóm 5 là nợ quá hạn bao nhiêu ngày?

  Cảm ơn những thông tin mà bạn cung cấp. Những thông tin về các trường hợp được xác định là nợ xấu. Đặc biệt, nợ xấu nhóm 5 là nhóm nợ xấu đã lâu mà chưa có khả năng trả. Sẽ ảnh hưởng lớn tới quá trình vay tại các ngân hàng sau này.

   
   
  Báo quản trị |