Nợ của người chết: Ai là người trả?

Chủ đề   RSS   
 • #449175 10/03/2017

  Nợ của người chết: Ai là người trả?

  Theo quy định mới của Bộ luật dân sự 2015 tại điều 615.Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại thì:

  - Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

  - Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.

  - Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

  - Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân.

  Như vậy nợ của người chêt sẽ do những người được hưởng thừa kế trả, tuy nhiên chỉ trong phạm vi di sản do người chết để lại. Có thể nói những món nợ của một người không hề có tính “cha truyền con nối”, “cha làm con chịu” mà chi trả trong phạm vi tài sản của người chết. Đây dường như là một điều luật thể hiện tính văn minh và nhân đạo nhưng cũng có ý kiến cho rằng dường như hơi “bất công” cho người cho vay, bạn nhận xét thế nào về vấn đề này?

   
  2399 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #449200   10/03/2017

  Wizardma
  Wizardma
  Top 500
  Male
  Lớp 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:13/07/2015
  Tổng số bài viết (212)
  Số điểm: 2510
  Cảm ơn: 19
  Được cảm ơn 126 lần
  Moderator

  thanhchiencn viết:

  Theo quy định mới của Bộ luật dân sự 2015 tại điều 615.Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại thì:

  - Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

  - Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.

  - Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

  - Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân.

  Như vậy nợ của người chêt sẽ do những người được hưởng thừa kế trả, tuy nhiên chỉ trong phạm vi di sản do người chết để lại. Có thể nói những món nợ của một người không hề có tính “cha truyền con nối”, “cha làm con chịu” mà chi trả trong phạm vi tài sản của người chết. Đây dường như là một điều luật thể hiện tính văn minh và nhân đạo nhưng cũng có ý kiến cho rằng dường như hơi “bất công” cho người cho vay, bạn nhận xét thế nào về vấn đề này?

  Dear thanhchiencn!

  Mình thấy nội dung này so với bộ luật dân sự 2005 thì không khác biệt gì? Và hoàn toàn hợp lý mà.

  Luật sư - Trọng tài viên trung tâm trọng tài thương mại Công Lý Việt Nam (VIETJAC)

  Nguyễn Ngọc Anh

  Email: ngocanhlawyer@gmail.com

  Mobile: 0982502577

   
  Báo quản trị |