NLĐ trong đơn vị sự nghiệp chuyển đổi không được bán cổ phần ưu đãi trong 3 năm

Chủ đề   RSS   
 • #565493 28/12/2020

  hiesutran159
  Top 100
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/10/2020
  Tổng số bài viết (692)
  Số điểm: 11623
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 756 lần


  NLĐ trong đơn vị sự nghiệp chuyển đổi không được bán cổ phần ưu đãi trong 3 năm

  Đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi thành công ty cổ phần - Minh họa

  Đây là nội dung mới được quy định tại Nghị định 150/2020/NĐ-CP sắp có hiệu lực từ 15/2/2021.

  Khi các các đơn vị sự nghiệp được chuyển thành công ty cổ phần, công chức, viên chức, người lao động sẽ được hưởng một số ưu đãi nhất định trong việc mua cổ phiếu. Những nội dung này đang được quy định tại Điều 21 Quyết định 22/2015/QĐ-Ttg và được hướng dẫn bởi Điều 5 Thông tư 35/2016/TT-BLĐTBXH.

  Sắp tới khi có hiệu lực, chính sách bán cổ phần cho người lao động tại đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi tại Khoản 1 Điều 37 Nghị định 150 như sau:

  *Đối tượng mua cổ phần với giá ưu đãi:

  Viên chức, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập tại thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi

  *Chính sách ưu đãi:

  Các đối tượng trên được mua tối đa 100 cổ phần cho mỗi năm thực tế làm việc tại khu vực nhà nước (bao gồm toàn bộ thời gian đã làm việc tại các đơn vi/tổ chức thuộc khu vực nhà nước) với giá bán bằng 60% giá trị 01 cổ phần tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần).

  *Lưu ý:

  - Khoản chênh lệch giữa giá bán cho viên chức, người lao động so với mệnh giá cổ phần được trừ vào giá trị phần vốn nhà nước khi quyết toán tại thời điểm đơn vị sự nghiệp công lập chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

  - Số cổ phần bán với giá ưu đãi theo quy định ở Khoản 1 Điều 37, người lao động phải nắm giữ và không được chuyển nhượng trong vòng 03 năm kể từ thời điểm nộp tiền mua cổ phần ưu đãi.

  - Tổng giá trị của số cổ phần bán với giá ưu đãi cho người lao động tính theo mệnh giá tối đa không vượt quá giá trị phần vốn nhà nước theo sổ sách kế toán tại thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập.

   Trước đây, chưa có quy định NLĐ phải nắm giữ và không được chuyển nhượng số cố phần ưu đãi được mua.

  Xem chi tiết Nghị định 150/202/NĐ-CP tại file đính kèm dưới đây.

   
  1105 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận