NLĐ đi nghĩa vụ quân sự thì có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Chủ đề   RSS   
 • #590059 26/08/2022

  xuanuyenle
  Top 50
  Đại học

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1075)
  Số điểm: 42833
  Cảm ơn: 42
  Được cảm ơn 944 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  NLĐ đi nghĩa vụ quân sự thì có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

  Trước tiên, xét về điều kiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTT)

  Căn cứ tại Điều 49 Luật Việc làm năm 2013 quy định về Điều kiện hưởng như sau:

   “Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

  1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

  a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

  b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

  2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

  3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

  4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

  a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an…”

  tro-cap-that-nghiep

  Cũng căn cứ vào Khoản 3 Điều 53 quy định người thực hiện nghĩa vụ quân sự đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

  Như vậy, dựa vào các căn cứ trên, việc thực hiện nghĩa vụ quân sự là 01 trong các trường hợp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ngày mà người lao động  được xác định thực hiện nghĩa vụ quân sự là ngày mà người lao động nhập ngũ.

  Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, bạn phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định và kèm theo giấy tờ có liên quan đến việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (bản chụp).

  Trường hợp gửi theo đường bưu điện thì tính theo ngày ghi trên dấu bưu điện.

  Tuy nhiên, người thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo khi đủ điều kiện quy định tại Điều 49 của Luật Việc làm 2013.

  Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp, theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp. ( căn cứ tại Khoản 4 Điều 53 Luật Việc làm 2013)

  Tiếp về thời gian đóng BHTN để được hưởng trợ cấp thất nghiệp

  Quy định này được căn cứ theo Khoản 2 Điều 49 Luật Việc làm năm 2013:

   “Điều 49. Điều kiện hưởng

  Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

  … 2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;…”

  Theo đó, để đáp ứng điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm để nhận trợ cấp, người lao động đang đóng bảo hiệm thất nghiệp thực hiện nghĩa vụ quân sự được hưởng TCTN khi đóng đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.

   
  92 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận