NLĐ chưa đủ năm công tác nhưng đủ tuổi về hưu?

Chủ đề   RSS   
 • #587995 24/07/2022

  Votanhung
  Top 500
  Lớp 8

  Quảng Nam, Việt Nam
  Tham gia:28/02/2011
  Tổng số bài viết (346)
  Số điểm: 11325
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 49 lần


  NLĐ chưa đủ năm công tác nhưng đủ tuổi về hưu?

  Thưa luật sư!

  Nếu NLĐ theo quy định đã đủ tuổi hoặc hơn tuổi về hưu (trrn 60 tuổi) nhưng thời gian công tác chưa đủ nên giải quyết như thế nào?

   
  521 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Votanhung vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (25/07/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #587998   24/07/2022

  lvkhngoc
  lvkhngoc
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (418)
  Số điểm: 3689
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 74 lần


  NLĐ chưa đủ năm công tác nhưng đủ tuổi về hưu.

  Chào bạn, trường hợp của bạn theo mình hiểu là người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ thời gian công tác đóng bảo hiểm thì hưởng lương hưu như thế nào. 

  Theo Khoản 2 Điều 73 Luật Bảo hiểm xã hội 2014: “Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm thì được đóng cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu”

  Theo đó, người lao động đến tuổi nghỉ hưu thì có thể nghỉ hưu và đóng BHXH tự nguyện cho những năm còn thiếu để được hưởng lương hưu.

  Căn cứ tại Điều 9 Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định: 

  - Trong trường hợp còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì có thể lựa chọn đóng BHXH tự nguyện 1 lần.

  - Trong trường hợp còn thiếu trên 10 năm thì có thể lựa chọn phương thức đóng BHXH tự nguyện khác như đóng hàng tháng, đóng 03 tháng một lần, đóng 06 tháng một lần; đóng 12 tháng một lần, đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần.

   
   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn lvkhngoc vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (25/07/2022) Votanhung (28/07/2022)
 • #588426   28/07/2022

  Votanhung
  Votanhung
  Top 500
  Lớp 8

  Quảng Nam, Việt Nam
  Tham gia:28/02/2011
  Tổng số bài viết (346)
  Số điểm: 11325
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 49 lần


  Cảm ơn Luật sư đã giải đáp thắc mắc.

   
  Báo quản trị |  
 • #588596   29/07/2022

  Votanhung
  Votanhung
  Top 500
  Lớp 8

  Quảng Nam, Việt Nam
  Tham gia:28/02/2011
  Tổng số bài viết (346)
  Số điểm: 11325
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 49 lần


  Thưa luật sư!

  Trong trường hợp NLĐ chưa đủ năm công tác (dưới 20 năm) nhưng tuổi năm sinh đã trên 60, đơn vị muốn NLĐ tiếp tục công tác cho đến 20 năm để tiện giải quyết chế độ sau này thuận tiện có được không, thưa luật sư? 

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Votanhung vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/07/2022)
 • #592060   30/09/2022

  lvkhngoc
  lvkhngoc
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (418)
  Số điểm: 3689
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 74 lần


  Người lao động cao tuổi được quy định cụ thể tại Điều 148 Bộ luật Lao động 2019 như sau:

  - Người lao động cao tuổi là người tiếp tục lao động sau độ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật này.

  - Người lao động cao tuổi có quyền thỏa thuận với người sử dụng lao động về việc rút ngắn thời giờ làm việc hằng ngày hoặc áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian.

  - Nhà nước khuyến khích sử dụng người lao động cao tuổi làm việc phù hợp với sức khỏe để bảo đảm quyền lao động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực.

  Như vậy, pháp luật vẫn cho phép người lao động đã đến tuổi nghỉ hưu được quyền tiếp tục làm việc.

  Theo đó đơn vị và NLĐ có thể thỏa thuận với nhau để tiếp tục làm việc. 

  Ngoài ra tại Khoản 4 Điều 15 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định:

  Điều 15. Điều kiện hưởng lương hưu

  4. Người lao động đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc còn thiếu tối đa 06 tháng thì người lao động được lựa chọn đóng một lần cho số tháng còn thiếu với mức đóng hằng tháng bằng tổng mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động theo mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất để hưởng lương hưu. Người lao động được hưởng lương hưu tại tháng đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu và đã đóng đủ bảo hiểm xã hội cho số tháng còn thiếu.

  …” 

  Theo đó trường hợp NLĐ tham gia BHXH thiếu tối đa 6 tháng thì được đóng tiếp 1 lần cho những tháng thiếu.  

  Thông tin gửi đến anh.

   
  Báo quản trị |  
 • #588599   29/07/2022

  NLĐ chưa đủ năm công tác nhưng đủ tuổi về hưu?

  Cảm ơn câu hỏi của bạn mình, xin giải đáp thắc mắc như sau:

  Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 quy định người lao động được nghỉ hưu trước tuổi từ năm 2021 nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
   
  Không suy giảm khả năng lao động:
   
  Đủ tuổi theo quy định tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021.
   
  Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 và có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.
   
  Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019, trừ trường hợp Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam , Luật Công an nhân dân , Luật Cơ yếu , Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có quy định khác.
   
  Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021.
   
  Suy giảm khả năng lao động:
   
  - Lao động nam đủ 55 tuổi 03 tháng, nữ đủ 50 tuổi 04 tháng và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%.
   
  - Lao động nam đủ 50 tuổi 03 tháng và nữ đủ 45 tuổi 04 tháng và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
   
  - Người lao động có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.
   
  - Lao động thuộc lực lượng vũ trang (sĩ quan, hạ sĩ quan, quân đội, công an…) có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và bị suy giảm khả năng lao động từ trên 61% thì nam phải đủ 50 tuổi 03 tháng và nữ phải đủ 45 tuổi 04 tháng.
   
  - Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

  Cở sở pháp lý: Bộ Luật lao động  2019

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn levuban97dn@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/07/2022)