NLĐ bị thu hồi đất sẽ được hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm ra sao?

Chủ đề   RSS   
 • #602360 06/05/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2258)
  Số điểm: 75820
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 1944 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  NLĐ bị thu hồi đất sẽ được hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm ra sao?

  Sau khi bị thu hồi đất đang sử dụng bên cạnh việc hỗ trợ bồi thường tiền hoặc bố trí nơi ở khác thì nếu nơi ở được bố trí quá xa nơi làm việc và người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng việc làm.
   
  Thì Nhà nước cũng có chính sách hỗ trợ đối với nhóm lao động bị ảnh hưởng do thu hồi đất. Vậy NLĐ bị thu hồi đất sẽ được hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc là ra sao?
   
  nld-bi-thu-hoi-dat-se-duoc-ho-tro-dao-tao-nghe-va-giai-quyet-viec-lam-ra-sao?
   
  1. Trường hợp NLĐ có đất bị thu hồi là đất nông nghiệp sẽ được Nhà nước hỗ trợ 
   
  Căn cứ Điều 20 Nghị định 47/2014/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP) hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp như sau:
   
  * Đối tượng được hỗ trợ ảnh hưởng sản xuất, thu nhập khi thu hồi đất.
   
  - Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều 19 Nghị định 47/2014/NĐ-CP khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà được bồi thường bằng tiền.
   
  - Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất quy định tại các điểm d, đ và e khoản 1 Điều 19 Nghị định 47/2014/NĐ-CP (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên của nông, lâm trường quốc doanh, của công ty nông, lâm nghiệp được chuyển đổi từ các nông, lâm trường quốc doanh đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) 
   
  Khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thì được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo quy định sau đây:
   
  + Hỗ trợ bằng tiền không quá 05 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của địa phương đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi; diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương theo quy định tại Điều 129 Luật đất đai 2013.
   
  + Mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định căn cứ điều kiện thực tế của địa phương.
   
  * Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người thu hồi đất nông nghiệp.
   
  * UBND cấp tỉnh căn cứ cơ chế, chính sách giải quyết việc làm đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định, chỉ đạo việc lập và tổ chức thực hiện phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người trong độ tuổi lao động tại địa phương. 
   
  Phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm được lập và phê duyệt đồng thời với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trong quá trình lập phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm phải lấy ý kiến của người thu hồi đất.
   
  2. Trường hợp NLĐ bị thu hồi đất ở ảnh hưởng đến kinh doanh thì được Nhà nước hỗ trợ
   
  Căn cứ Điều 21 Nghị định 47/2014/NĐ-CP hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở.
   
  - Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ mà phải di chuyển chỗ ở thì được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 83 Luật đất đai 2013.
   
  - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho các nhân khẩu trong độ tuổi lao động hiện có của hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi.
   
  - UBND cấp tỉnh căn cứ chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định và điều kiện thực tế tại địa phương quy định mức hỗ trợ cụ thể cho phù hợp đối với từng loại hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi.
   
  3. Điều kiện hỗ trợ đào tạo nghề đối với người có đất bị thu hồi
   
  Theo Điều 3 Quyết định 63/2015/QĐ-TTg quy định NLĐ người lao động bị thu hồi đất được hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm khi có đủ các điều kiện sau đây:
   
  - Có nhu cầu đào tạo nghề, giải quyết việc làm;
   
  - Trong độ tuổi lao động.
   
  Ngoài ra, NLĐ bị thu hồi đất được hưởng chính sách hỗ trợ trong thời hạn 5 năm kể từ ngày có Quyết định thu hồi đất.
   
  4. Hỗ trợ đào tạo nghề cho người có đất bị thu hồi
   
  NLĐ bị thu hồi đất tham gia đào tạo nghề được hỗ trợ như sau:
   
  - Đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng: Được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định 46/2015/QĐ-TTg năm 2015 về chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng;
   
  - Đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng: Được hỗ trợ học phí cho một khóa học.
   
  Mức học phí được hỗ trợ bằng mức thu học phí thực tế của cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhưng tối đa không quá mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục công lập theo quy định của pháp luật.
   
  Kinh phí hỗ trợ được bố trí từ kinh phí đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm trong phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm và được tính trong tổng kinh phí của dự án đầu tư hoặc phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư được duyệt;
   
  - Vay vốn theo quy định của chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên.
   
  Như vậy, NLĐ có đất bị Nhà nước thu hồi mà có ảnh hưởng đến lao động, việc làm mà có nhu cầu sẽ được Nhà nước hỗ trợ việc làm theo các quy định như trên.
   
  1063 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  danusa (08/05/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận