Nhượng quyền thương mại trong kinh doanh xăng dầu

Chủ đề   RSS   
 • #526096 22/08/2019

  vyvy2409
  Top 75
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/09/2017
  Tổng số bài viết (925)
  Số điểm: 8647
  Cảm ơn: 47
  Được cảm ơn 177 lần


  Nhượng quyền thương mại trong kinh doanh xăng dầu

  Hiện tại công ty chúng tôi đang có 02 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Theo Điều 19, 20,21 Nghị định 83/2014/NĐ-CP về Đại lý bán lẻ xăng dầu thì những doanh nghiệp nào có từ 02 cửa hàng trở lên thì sẽ phải làm GXN đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu. Nhưng chúng tôi lại đang ký hợp đồng nhượng quyên thương mại với một đơn vị đầu mối, theo Nghị định 83/2014 thì không thấy yêu cầu phải cấp giấy Thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu. Vậy Quý cơ quan cho tôi hỏi công ty chúng tôi có phải làm thủ tục để cấp đại lý bán lẻ nữa hay không? hay là phải làm thủ tục cấp giấy làm Thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu? Rất mong nhận được câu trả lời sớm của Quý cơ quan. Xin trân trọng cảm ơn!
   

   
  2452 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vyvy2409 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (23/08/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #526110   22/08/2019

  thuychichu
  thuychichu
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2017
  Tổng số bài viết (1433)
  Số điểm: 12415
  Cảm ơn: 63
  Được cảm ơn 282 lần


  Theo quy định tại Khoản 10 Điều 3 Nghị định 83/2014/NĐ-CP thì thương nhân kinh doanh xăng dầu bao gồm:
   
  "Điều 3. Giải thích từ ngữ
  Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
  ...
  10. Thương nhân kinh doanh xăng dầu bao gồm: Thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu; thương nhân sản xuất xăng dầu; thương nhân phân phối xăng dầu; thương nhân làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu; thương nhân làm đại lý bán lẻ xăng dầu; thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu; thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu."
   
  Để trở thành thương nhân kinh doanh xăng dầu, thương nhân phải đáp ứng đủ điều kiện tương ứng với từng loại hình thương nhân kinh doanh xăng dầu quy định tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP.
   
  Thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu có quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 23 Nghị định 83/2014/NĐ-CP. Theo đó, tại khoản 3 Điều 23 Nghị định 83/2014/NĐ-CP quy định rõ: 
   
  "Điều 23. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu
  ...
  3. Thương nhân đã ký hợp đồng làm thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu, không được ký thêm hợp đồng làm đại lý cho tổng đại lý hoặc thương nhân phân phối xăng dầu, làm tổng đại lý hoặc đại lý cho thương nhân đầu mối.
  Thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu phải nằm trong hệ thống phân phối và chịu sự kiểm soát của thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu."
   
  Như vậy, trường hợp thương nhân đang ký hợp đồng làm thương nhân nhận quyền bán lẻ cho một thương nhân đầu mối, thương nhân không phải làm thủ tục cấp Giấy làm thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu nhưng phải đảm bảo đáp ứng và tuân thủ các điều kiện quy định tại Điều 22 Nghị định 83/2014/NĐ-CP, không phải làm thủ tục đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu trừ trường hợp thương nhân chuyển đổi loại hình thương nhân kinh doanh xăng dầu từ thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu sang thương nhân làm đại lý bán lẻ xăng dầu.
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thuychichu vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (23/08/2019)