Những trường hợp nào dự án đầu tư được chậm tiến độ sử dụng đất?

Chủ đề   RSS   
 • #602448 11/05/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Cao học

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (1743)
  Số điểm: 57906
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1539 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Những trường hợp nào dự án đầu tư được chậm tiến độ sử dụng đất?

  Dự án đầu tư nằm trong kế hoạch sử dụng đất của địa phương phải thực hiện đúng tiến độ và kế hoạch đề ra nhằm tránh thất thoát tài sản và lãng phí đất, qua đó không được chậm tiến độ sử dụng đất. Vậy trường hợp nào thì dự án đầu tư được phép chậm tiến độ sử dụng đất?
   
  nhung-truong-hop-nao-du-an-dau-tu-duoc-cham-tien-do-su-dung-dat?
   
  1. Các trường hợp bất khả kháng mà dự án đầu tư được chậm tiến độ
   
  Căn cứ khoản Điều 15 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 10/2023/NĐ-CP) quy định Các trường hợp bất khả kháng ảnh hưởng đến tiến độ sử dụng đất của dự án đầu tư và thời điểm để tính gia hạn 24 tháng đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất gồm:
   
  - Do ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, thảm họa môi trường;
   
  - Do ảnh hưởng trực tiếp của hỏa hoạn, dịch bệnh;
   
  - Do ảnh hưởng trực tiếp của chiến tranh;
   
  - Các trường hợp bất khả kháng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
   
  2. Thời điểm tính gia hạn 24 tháng đối với đất chậm tiến độ sử dụng
   
  Thời điểm để tính gia hạn 24 tháng đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm được quy định như sau:
   
  - Trường hợp dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa thì cho phép chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng tính từ tháng thứ 13 kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa;
   
  - Trường hợp dự án đầu tư chậm tiến độ sử dụng đất 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa thì thời điểm để tính gia hạn sử dụng đất 24 tháng được tính từ tháng thứ 25 kể từ thời điểm phải kết thúc việc đầu tư xây dựng.
   
  Trường hợp dự án được giao đất, cho thuê đất theo tiến độ thì việc gia hạn sử dụng đất 24 tháng được áp dụng đối với từng phần diện tích đất đó; thời điểm để tính gia hạn sử dụng đất 24 tháng được tính từ tháng thứ 25 kể từ thời điểm phải kết thúc việc đầu tư xây dựng trên phần diện tích đất đó.
   
  - Trường hợp đến thời điểm kiểm tra, thanh tra mới xác định hành vi không sử dụng đất đã quá 12 tháng liên tục hoặc đã chậm tiến độ sử dụng đất quá 24 tháng thì thời điểm để tính gia hạn sử dụng đất 24 tháng được tính từ ngày cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất quyết định gia hạn. Quyết định gia hạn tiến độ sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền được ban hành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả kiểm tra hoặc kết luận thanh tra nếu người sử dụng đất có văn bản đề nghị;
   
  - Người sử dụng đất không sử dụng đất đã quá 12 tháng hoặc đã chậm tiến độ sử dụng đất quá 24 tháng có nhu cầu gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng phải có văn bản đề nghị gửi UBND cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất xem xét quyết, định gia hạn.
   
  Trường hợp sau 15 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có văn bản xác định hành vi vi phạm mà người sử dụng đất không có văn bản đề nghị được gia hạn thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất quyết định thu hồi đất theo quy định;
   
  - Bộ Tài chính quy định cụ thể việc xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp trong 24 tháng được gia hạn tiến độ sử dụng đất quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013.
   
  3. UBND cấp tỉnh sẽ công thông tin sử dụng đất lên trang thông tin của tỉnh
   
  UBND cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức rà soát, xử lý và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh các dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc chậm tiến độ sử dụng đất 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư.
   
  Các dự án được gia hạn; các dự án chậm tiến độ sử dụng đất vì lý do bất khả kháng; cung cấp thông tin để công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ TN&MT và Tổng cục Quản lý đất đai.
   
  4. Thời điểm gia hạn không tính vào thời điểm bị ảnh hưởng
   
  Thời gian bị ảnh hưởng đối với trường hợp bất khả kháng không tính vào thời gian được gia hạn 24 tháng theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013 và Điều 15b Nghị định 43/2014/NĐ-CP.
   
  Chủ tịch UBND tỉnh căn cứ quy định về các trường hợp bất khả kháng của pháp luật và thực tế triển khai các dự án đầu tư để xác định thời gian bị ảnh hưởng của trường hợp bất khả kháng đối với dự án thuộc địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 
   
  Trường hợp dự án thuộc địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên thì căn cứ đề xuất của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có liên quan, Bộ trưởng Bộ TN&MT xem xét, quyết định; trường hợp cần thiết lấy ý kiến của Bộ, ngành liên quan.
   
  Như vậy, dự án đầu tư sử dụng đất của địa phương được phép chậm tiến độ nếu thuộc các trường hợp bất khả kháng như ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, thảm họa môi trường; ảnh hưởng trực tiếp của hỏa hoạn, dịch bệnh; ảnh hưởng trực tiếp của chiến tranh và các trường hợp khác.
   
  1307 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #603261   15/06/2023

  trungnamland
  trungnamland

  Sơ sinh

  , Vietnam
  Tham gia:02/05/2010
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 45
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Những trường hợp nào dự án đầu tư được chậm tiến độ sử dụng đất?

  Những trường hợp khác do thủ tướng chính phủ quy định là những trường hợp nào? Chưa thấy cụ thể phải không ad?

   
  Báo quản trị |