Những trường hợp được miễn trách nhiệm khi vi phạm hợp đồng thương mại năm 2023

Chủ đề   RSS   
 • #598404 31/01/2023

  anhhong58
  Top 150
  Lớp 4

  Vietnam
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (497)
  Số điểm: 5101
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 51 lần


  Những trường hợp được miễn trách nhiệm khi vi phạm hợp đồng thương mại năm 2023

  Hiện tại, Luật Thương mại 2005 vẫn còn hiệu lực nên trường hợp được miễn trách nhiệm khi vi phạm hợp đồng thương mại năm 2023 vẫn áp dụng theo Luật này. Cụ thể như sau:

  Theo quy định tại Điều 294 Luật Thương mại 2005, bên vi phạm hợp đồng thương mại được miễn trách nhiệm trong các trường hợp sau đây:

  - Xảy ra trường hợp miễn trách nhiệm mà các bên đã thoả thuận.

  - Xảy ra sự kiện bất khả kháng.

  - Hành vi vi phạm của một bên hoàn toàn do lỗi của bên kia.

  - Hành vi vi phạm của một bên do thực hiện quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà các bên không thể biết được vào thời điểm giao kết hợp đồng.

  Trong đó, sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép (căn cứ khoản 1 Điều 156 Bộ luật Dân sự 2015). Ví dụ: sự cố cháy nổ, thiên tai không dự báo trước,...

  Lưu ý: Bên vi phạm hợp đồng thương mại có nghĩa vụ chứng minh các trường hợp miễn trách nhiệm và thông báo cho bên bị vi phạm.

  Cụ thể tại Điều 295 Luật Thương mại 2005, bên vi phạm hợp đồng thương mại thực hiện việc thông báo và xác nhận trường hợp miễn trách nhiệm như sau:

  - Bên vi phạm hợp đồng phải thông báo ngay bằng văn bản cho bên kia về trường hợp được miễn trách nhiệm và những hậu quả có thể xảy ra.

  - Khi trường hợp miễn trách nhiệm chấm dứt, bên vi phạm hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết; nếu bên vi phạm không thông báo hoặc thông báo không kịp thời cho bên kia thì phải bồi thường thiệt hại.

  - Bên vi phạm có nghĩa vụ chứng minh với bên bị vi phạm về trường hợp miễn trách nhiệm của mình.

   
  2361 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận