Những trường hợp được hoãn chấp hành án phạt tù và thời hạn hoãn

Chủ đề   RSS   
 • #612067 29/05/2024

  btrannguyen
  Top 100
  Lớp 8

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (645)
  Số điểm: 10878
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 201 lần


  Những trường hợp được hoãn chấp hành án phạt tù và thời hạn hoãn

  Trường hợp nào mà người bị kết án phạt tù sẽ được hoãn chấp hành án? Nếu đang chấp hành án rồi thì có được hoãn không? Thời hạn hoãn chấp hành án phạt tù là bao lâu?

  Những trường hợp được hoãn chấp hành án phạt tù và thời hạn hoãn

  Theo Điều 67 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về hoãn chấp hành hình phạt tù như sau:

  - Người bị xử phạt tù có thể được hoãn chấp hành hình phạt trong các trường hợp sau đây:

  + Bị bệnh nặng thì được hoãn cho đến khi sức khỏe được hồi phục;

  + Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, thì được hoãn cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi;

  + Là người lao động duy nhất trong gia đình, nếu phải chấp hành hình phạt tù thì gia đình sẽ gặp khó khăn đặc biệt, được hoãn đến 01 năm, trừ trường hợp người đó bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

  + Bị kết án về tội phạm ít nghiêm trọng, do nhu cầu công vụ, thì được hoãn đến 01 năm.

  - Trong thời gian được hoãn chấp hành hình phạt tù, nếu người được hoãn chấp hành hình phạt lại thực hiện hành vi phạm tội mới, thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 Bộ luật Hình sự 2015.

  Như vậy, người bị xử phạt tù sẽ được hoãn chấp hành án trong thời hạn quy định nếu như thuộc một trong các trường hợp nêu trên, nếu trong thời gian được hoãn mà tiếp tục phạm tội thì sẽ bị buộc chấp hành án phạt tù.

  Đồng thời, nếu đang chấp hành án phạt tù thì người đó sẽ được tạm đình chỉ chấp hành án. 

  Tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù

  Theo Điều 68 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù như sau:

  - Người đang chấp hành hình phạt tù mà thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 67 Bộ luật Hình sự 2015, thì có thể được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù.

  - Thời gian tạm đình chỉ không được tính vào thời gian chấp hành hình phạt tù.

  Như vậy, nếu đang chấp hành án mà phải dừng lại thì sẽ được gọi là tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Các trường hợp được tạm đình chỉ quy định giống như đối với hoãn chấp hành án phạt tù. Đồng thời, thời gian chấp hành án sẽ không tính thời gian tạm đình chỉ mà tính thời gian thực tế người bị kết án đã chấp hành.

  Nếu có nhiều bản án thì tổng hợp hình phạt thế nào?

  Theo Điều 56 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về tổng hợp hình phạt của nhiều bản án như sau:

  - Trong trường hợp một người đang phải chấp hành một bản án mà lại bị xét xử về tội đã phạm trước khi có bản án này, thì Tòa án quyết định hình phạt đối với tội đang bị xét xử, sau đó quyết định hình phạt chung theo quy định tại Điều 55 Bộ luật Hình sự 2015.

  Thời gian đã chấp hành hình phạt của bản án trước được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt chung.

  - Khi xét xử một người đang phải chấp hành một bản án mà lại thực hiện hành vi phạm tội mới, Tòa án quyết định hình phạt đối với tội mới, sau đó tổng hợp với phần hình phạt chưa chấp hành của bản án trước rồi quyết định hình phạt chung theo quy định tại Điều 55 Bộ luật Hình sự 2015.

  - Trong trường hợp một người phải chấp hành nhiều bản án đã có hiệu lực pháp luật mà các hình phạt của các bản án chưa được tổng hợp, thì Chánh án Tòa án có thẩm quyền ra quyết định tổng hợp hình phạt của các bản án theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 56 Bộ luật Hình sự 2015.

  Như vậy, đối với người đang chấp hành án mà bị xử về tội phạm đã xảy ra trước đó thì sẽ tiếp tục được xử tội phạm đã xảy ra trước đó và quyết định hình phạt chung, đối với người đang chấp hành án mà phạm tội mới và bị xét xử thì sẽ được xử tội mới và tổng hợp hình phạt với phần hình phạt trước còn lại chưa chấp hành.

  Nhìn chung, việc hoãn chấp hành án phạt tù hay tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù chỉ được thực hiện cho những trường hợp cần thiết theo quy định và không làm mất đi nghĩa vụ hay thời gian chấp hành án mà chỉ kéo dài quá trình chấp hành án phạt tù.

   
  86 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận